Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Администрация Вътрешни актове

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ

* Правила за достъп до електронни дела в ЕПЕП на ВСС
* ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО - Наръчник на служителя
* НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО - Наръчник на служителя
* Ръководство за новопостъпили съдебни служители
* Ръководство за новопостъпили съдебни служители
* Политика за поверителност
* Правила за достъп до обществена информация, предоставяна по ЗДОИ
* Заявление за достъп до обществена информация
* Правила за случайно разпределание на делата
* Допълнения и изменения на Правилата за случайно разпределение на делата
* Допълнения и изменения на Правилата за случайно разпределение на делата
* Вътрешни правила за организация на работа на съдебните помощници
 
   
 
Copyright © 2024 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org