Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Администрация Вътрешни актове

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ

* ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО - Наръчник на служителя
* НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО - Наръчник на служителя
* Ръководство за новопостъпили съдебни служители
* Ръководство за новопостъпили съдебни служители
* Политика за поверителност
* Правила за достъп до обществена информация, предоставяна по ЗДОИ
* Заявление за достъп до обществена информация
* Правила за случайно разпределание на делата
* Допълнения и изменения на Правилата за случайно разпределение на делата
* Допълнения и изменения на Правилата за случайно разпределение на делата
* Вътрешни правила за организация на работа на съдебните помощници
 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org