Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател ***
Начало Профил на купувача

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org*ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА относно условията и редът за възлагане на обществени поръчки по ЗОП в Окръжен съд - Бургас

*ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане профила на купувача в Окръжен съд - Бургас

*Заповед на Административния ръководител на Окръжен съд Бургас относно лицата отговорни за поддръжане профила на купувача
 
   
 
Copyright © 2017 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org