Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 23.1.2017      

 

09:30ЗАЛА 6ГД 960/2016А. АНДОНОВА 10:40ЗАЛА 15ВГД 1935/2016VI-ти гр. състав
09:30ЗАЛА 15ВГД 1948/2016VI-ти гр. състав 11:00ЗАЛА 15ВГД 2013/2016VI-ти гр. състав
09:30ЗАЛА 15ВГД 1951/2016VI-ти гр. състав 14:00ЗАЛА 15ВГД 2043/2016IV ти състав
09:40ЗАЛА 15ВГД 1940/2016VI-ти гр. състав 14:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ЧНД 74/2017С. СЪБЕВ
10:00ЗАЛА 6ГД 937/2015А. АНДОНОВА 14:10ЗАЛА 15ВГД 2052/2016IV ти състав
10:00ЗАЛА 15ВГД 2022/2016VI-ти гр. състав 14:20ЗАЛА 15ВГД 1627/2016IV ти състав
10:30ЗАЛА 6ТД 622/2015А. АНДОНОВА 
 
   
 
Copyright © 2017 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org