Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) *** Окръжен съд Бургас обявява конкурс за длъжността "Експерт връзки с обществеността", виж Конкурси ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 29.7.2015      

 

09:00ЗАЛА 6ТД 458/2012П. ГЕОРГИЕВА 09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 588/2015С. СЪБЕВ
09:00ЗАЛА 6ТД 355/2015П. ГЕОРГИЕВА 14:00ВЧНД 723/2015III-ти нак. състав
 
   
 
Copyright © 2015 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org