Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) *** Окръжен съд Бургас обявява конкурс за длъжността "Експерт връзки с обществеността", виж Конкурси ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 6.7.2015      

 

09:30ЗАЛА 15ВГД 919/2015VI-ти гр. състав 13:00ЗАЛА 6ГД 1062/2015Д. КОСТОВА
09:40ЗАЛА 15ВГД 2059/2014IV ти състав 13:30ЗАЛА 6ГД 826/2014Д. КОСТОВА
09:50ЗАЛА 15ВГД 716/2015II-ри гр. състав 14:00ЗАЛА 6ГД 1467/2013Д. КОСТОВА
10:00ЗАЛА 15ВГД 960/2015VI-ти гр. състав 14:00ЗАЛА 15ВГД 830/2015IV ти състав
10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 475/2015Г. ПЕПЕЛЯШЕВ 14:00ЗАЛА 15ВГД 861/2015IV ти състав
10:10ЗАЛА 15ВГД 964/2015VI-ти гр. състав 14:00ЗАЛА 15ВГД 1054/2015IV ти състав
10:20ЗАЛА 15ВГД 984/2015VI-ти гр. състав 14:10ЗАЛА 15ВГД 938/2015IV ти състав
10:30ЗАЛА 15ВГД 118/2015VI-ти гр. състав 14:10ЗАЛА 15ВГД 959/2015IV ти състав
13:00ЗАЛА 6ГД 966/2014Д. КОСТОВА 14:20ЗАЛА 15ВГД 1021/2015IV ти състав
13:00ЗАЛА 6ГД 6/2015Д. КОСТОВА 15:00ЧНД 592/2015Д. МАРКОВ
 
   
 
Copyright © 2015 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org