Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) *** В съдебните деловодства на Окръжен съд Бургас са въведени POS терминални устройства ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 23.4.2014      (Покажи справка за съкращенията)

 

09:30ЗАЛА 14 AГД 1076/2011Д. ТАНЕВ 10:30ЗАЛА 15ВГД 604/2014I-ви гр. състав
09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 203/2014П. ПЕТРОВА 10:30ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 595/2013М. МЕЛКОНЯН
09:30ЗАЛА 1НОХД 258/2014Я. ГАЙДУРЛИЕВ 10:30ЗАЛА 4 ЕТ.2ЧНД 226/2014М. МЕЛКОНЯН
09:30ЗАЛА 6ТД 426/2013И. ВОДЕНИЧАРОВ 10:30ЗАЛА 6ТД 326/2012И. ВОДЕНИЧАРОВ
10:00ЗАЛА 15ВГД 423/2014I-ви гр. състав  10:30ЗАЛА 14 AТД 353/2013Д. ТАНЕВ
10:00ЗАЛА 15ВГД 492/2014I-ви гр. състав  10:50ЗАЛА 14 AТД 64/2013Д. ТАНЕВ
10:00ЗАЛА 5НОХД 333/2014П. ГЕОРГИЕВА 11:00ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 482/2013М. МЕЛКОНЯН
10:00ЗАЛА 6ТД 540/2013И. ВОДЕНИЧАРОВ 11:20ЗАЛА 6ТД 429/2013И. ВОДЕНИЧАРОВ
10:10ЗАЛА 15ВГД 402/2014I-ви гр. състав  11:30ЗАЛА 14 AГД 1353/2013Д. ТАНЕВ
10:10ЗАЛА 15ВГД 453/2014I-ви гр. състав 13:30ЗАЛА 6ГД 929/2013И. СУРЧЕВА
10:10ЗАЛА 15ВГД 501/2014I-ви гр. състав 13:45ЗАЛА 6ТД 602/2013И. СУРЧЕВА
10:10ЗАЛА 15ВГД 534/2014I-ви гр. състав 14:00ЗАЛА 6ТД 7/2013И. СУРЧЕВА
10:20ЗАЛА 15ВГД 540/2014I-ви гр. състав 14:30ЗАЛА 6ТД 592/2013И. СУРЧЕВА
10:30ЗАЛА 15ВГД 572/2014I-ви гр. състав 
 
   
 
FOOTER_LINE1
FOOTER_LINE2