Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 2.2.2015      

 

09:30ЗАЛА 15ВГД 2059/2014IV ти състав 14:00ЗАЛА 6ТД 296/2014Д. КОСТОВА
13:00ЗАЛА 6ТД 536/2013Д. КОСТОВА 14:10ЗАЛА 15ВГД 1863/2014IV ти състав
13:00ЗАЛА 6ТД 609/2013Д. КОСТОВА 14:10ЗАЛА 15ВГД 2272/2014IV ти състав
13:30ЗАЛА 6ГД 1513/2012Д. КОСТОВА 14:30ЗАЛА 15ВГД 1861/2014IV ти състав
13:30ЗАЛА 6ТД 19/2014Д. КОСТОВА 14:30ЗАЛА 15ВГД 2185/2014IV ти състав
14:00ЗАЛА 6ГД 1467/2013Д. КОСТОВА 14:30ЗАЛА 15ВГД 35/2015IV ти състав
14:00ЗАЛА 15ВГД 2276/2014IV ти състав 14:30ЗАЛА 6ТД 322/2012Д. КОСТОВА
14:00ЗАЛА 15ВГД 2282/2014IV ти състав 14:30ЗАЛА 6ТД 581/2013Д. КОСТОВА
 
   
 
Copyright © 2015 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org