Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Регистратурата на Окръжен съд - Бургас (стая 101) е преместена на партер, срещу Информационен център. Регистратурите на Районен съд - Бургас и Административен съд - Бургас също ще бъдат преместени на партер. *** *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468)
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 30.6.2016      

 

09:20ЗАЛА 15ВГД 903/2016III-ти гр. състав 11:00ЗАЛА 15ТД 611/2015И. ВОДЕНИЧАРОВ
09:30ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 692/2014Г. ПЕПЕЛЯШЕВ 11:30ЗАЛА 15ТД 106/2016И. ВОДЕНИЧАРОВ
09:30ЗАЛА 6ТД 161/2016И. ВОДЕНИЧАРОВ 11:40ЗАЛА 15ВГД 597/2016V-ти гр. състав
09:40ЗАЛА 15ВГД 856/2016I-ви гр. състав 13:20ЗАЛА 6ГД 738/2016Я. НОВАКОВ
09:50ЗАЛА 15ВГД 835/2016IV ти състав 13:30ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 512/2016К. ГОСПОДИНОВА
10:00ЗАЛА 15ЧГД 752/2016IV ти състав 13:30ЗАЛА 6ТД 58/2016Я. НОВАКОВ
10:00ЗАЛА 1ЧНД 520/2016М. МЕЛКОНЯН 13:50ЗАЛА 6ТД 362/2014Я. НОВАКОВ
10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 635/2016С. СЪБЕВ 14:00ЗАЛА 6ТД 631/2015Я. НОВАКОВ
10:30ЗАЛА 15ГД 1816/2015И. ВОДЕНИЧАРОВ 14:10ЗАЛА 6ГД 540/2016Я. НОВАКОВ
10:50ЗАЛА 15ВГД 1014/2016IV ти състав 15:00ЗАЛА 6ТД 264/2013Я. НОВАКОВ
11:00ЗАЛА 15ВГД 821/2015V-ти гр. състав 
 
   
 
Copyright © 2016 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org