Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС ВЪВЕЖДА SMS ИЗВЕСТЯВАНЕ. За подробности, виж Електронни услуги *** *** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468)
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 6.10.2015      

 

09:00ЗАЛА 2НОХД 1027/2013Г. ПЕПЕЛЯШЕВ 10:30ЗАЛА 6ГД 715/2015П. ХАНДЖИЕВ
09:30ЗАЛА 15ВГД 520/2015II-ри гр. състав 11:00ЗАЛА 6ТД 446/2014П. ХАНДЖИЕВ
09:30ЗАЛА 15ВГД 1198/2015II-ри гр. състав 13:30ЗАЛА 6ГД 389/2015Д. ДИНКОВА
09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2ТД 7/2015Б. ДИМИТРОВА 13:30ЗАЛА 15ВГД 1302/2015Д. КОСТОВА
09:40ЗАЛА 15ВГД 1236/2015II-ри гр. състав 13:40ЗАЛА 15ВГД 1347/2015III-ти гр. състав
09:40ЗАЛА 15ВГД 1242/2015II-ри гр. състав 13:50ЗАЛА 15ВГД 1393/2015III-ти гр. състав
09:50ЗАЛА 15ВГД 1128/2015II-ри гр. състав 14:00ЗАЛА 15ВГД 1331/2015III-ти гр. състав
09:50ЗАЛА 15ВГД 1273/2015II-ри гр. състав 14:10ЗАЛА 15ВГД 1432/2015III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 15ВГД 222/2015II-ри гр. състав 14:20ЗАЛА 15ВГД 1436/2015III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 6ГД 848/2015П. ХАНДЖИЕВ 14:30ЗАЛА 15ВГД 1348/2015III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 698/2015З. ЗАХАРИЕВ 14:30ЗАЛА 6ТД 636/2013Д. ДИНКОВА
10:00ЗАЛА 1ЧНД 892/2015Ст. СТОЙКОВ 14:40ЗАЛА 15ВГД 1394/2015III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2ТД 789/2012Б. ДИМИТРОВА 14:50ЗАЛА 15ВГД 1502/2015III-ти гр. състав
 
   
 
Copyright © 2015 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org