Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 26.5.2017      

 

10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНАХД 273/2017II-ри нак. състав 10:30ЗАЛА 6ТД 523/2015Р. КАЛИМАНОВА
10:00ЗАЛА 6ТД 429/2016Р. КАЛИМАНОВА 10:40ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНЧХД 362/2017II-ри нак. състав
10:30ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 312/2017II-ри нак. състав 
 
   
 
Copyright © 2017 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org