Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) *** Конкурс за ученическо есе „ПОЗНАТАТА И НЕПОЗНАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ” *** Награда за медийно отразяване „ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 27.3.2015      

 

09:30ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНАХД 1056/2014II-ри нак. състав 10:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ВЧНД 215/2015II-ри нак. състав
09:30ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНОХД 1117/2014II-ри нак. състав 10:10ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНАХД 191/2015II-ри нак. състав
09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 33/2015I-ви нак. състав 10:20ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНОХД 106/2010II-ри нак. състав
09:30ЗАЛА 2НОХД 95/2015С. СЪБЕВ 10:30ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНЧХД 1185/2014II-ри нак. състав
09:35ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНАХД 1116/2014I-ви нак. състав 10:30ЗАЛА 1НОХД 93/2015К. ГОСПОДИНОВА
09:40ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНАХД 19/2015I-ви нак. състав 10:50ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНОХД 115/2015II-ри нак. състав
10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 1059/2014I-ви нак. състав 10:50ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНЧХД 175/2015II-ри нак. състав
10:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ВЧНД 157/2015II-ри нак. състав 14:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ЧНД 1166/2014Цв. ПОПОВА
 
   
 
Copyright © 2015 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org