Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 18.11.2019      

 

09:30ЗАЛА 15ВГД 1109/2019I-ви гр. състав 13:30ЗАЛА 6ТД 124/2019Д. КОСТОВА
09:30ЗАЛА 15ВГД 1248/2019I-ви гр. състав 13:40ЗАЛА 15ВГД 1480/2019V-ти гр. състав
09:30ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 1175/2019А. ГАГАШЕВ 13:50ЗАЛА 15ВГД 974/2019I-ви гр. състав
09:30ЗАЛА 6ТД 115/2018А. АНДОНОВА 14:00ЗАЛА 15ВГД 1285/2019I-ви гр. състав
10:00ЗАЛА 15ВГД 878/2019VI-ти гр. състав 14:00ЗАЛА 6ТД 165/2013Д. КОСТОВА
10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 1144/2019Св. ИВАНОВ 14:10ЗАЛА 15ВГД 1543/2019I-ви гр. състав
10:00ЗАЛА 6ТД 385/2018А. АНДОНОВА 14:20ЗАЛА 15ВГД 1562/2019I-ви гр. състав
10:30ЗАЛА 15ВГД 633/2019VI-ти гр. състав 14:30ЗАЛА 15ВГД 1412/2019II-ри гр. състав
10:30ЗАЛА 15ВГД 978/2019VI-ти гр. състав 15:00ЗАЛА 15ВГД 1614/2019II-ри гр. състав
10:30ЗАЛА 15ВГД 1077/2019I-ви гр. състав 15:05ЗАЛА 15ВГД 1662/2019V-ти гр. състав
10:30ЗАЛА 15ВГД 1472/2019I-ви гр. състав 15:10ЗАЛА 15ВГД 1637/2019I-ви гр. състав
10:30ЗАЛА 6ТД 548/2018А. АНДОНОВА 15:15ЗАЛА 15ВГД 1652/2019I-ви гр. състав
13:00ЗАЛА 6ТД 89/2018Д. КОСТОВА 15:20ЗАЛА 15ВГД 1281/2019V-ти гр. състав
13:30ЗАЛА 15ВГД 1592/2019II-ри гр. състав 15:30ЗАЛА 15ВГД 1679/2019V-ти гр. състав
13:30ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 87/2018Св. ИВАНОВ 
 
   
 
Copyright © 2024 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org