Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 27.2.2015      

 

09:50ЗАЛА 3 ЕТ.2ВЧНД 1144/2014II-ри нак. състав 10:30ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНЧХД 1185/2014II-ри нак. състав
09:50ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 1176/2014II-ри нак. състав 10:30ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 115/2015II-ри нак. състав
10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 298/2014II-ри нак. състав 10:30ЗАЛА 6ЧТД 43/2015А. АНДОНОВА
10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 40/2015II-ри нак. състав 11:00ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 243/2014II-ри нак. състав
10:10ЗАЛА 3 ЕТ.2ВЧНД 53/2015II-ри нак. състав 11:00ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 76/2015II-ри нак. състав
10:30ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 1126/2014II-ри нак. състав 
 
   
 
Copyright © 2015 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org