Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** Предложения за вписване в списъка на съдебните преводачи се приемат до края на месец септември 2014г. /Съдебна палата-Бургас, Окръжен съд-Бургас, ет.2, ст.45/. *** От 18.07.2014 г. стартира услугата интернет достъп до делата в РС Айтос, РС Бургас, РС Карнобат, РС М.Търново, РС Несебър, РС Поморие, РС Средец и РС Царево. *** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) *** В съдебните деловодства на Окръжен съд Бургас са въведени POS терминални устройства ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 23.9.2014      (Покажи справка за съкращенията)

 

09:00ЗАЛА 14АТД 272/2014Б. ДИМИТРОВА 11:00ЗАЛА 6ТД 82/2014П. ХАНДЖИЕВ
09:15ЗАЛА 14АТД 23/2013Б. ДИМИТРОВА 13:30ЗАЛА 6ГД 2172/2013Д. ДИНКОВА
09:30ЗАЛА 15ВГД 497/2014II-ри гр. състав 13:30ЗАЛА 15ВГД 1241/2014III-ти гр. състав
09:40ЗАЛА 15ВГД 1118/2014II-ри гр. състав 13:40ЗАЛА 15ВГД 1263/2014III-ти гр. състав
09:50ЗАЛА 15ВГД 1107/2014II-ри гр. състав 13:50ЗАЛА 15АД 1/2014Р. ПАРАШКЕВОВ
10:00ЗАЛА 15ВГД 1149/2014II-ри гр. състав 14:00ЗАЛА 6ТД 608/2012Д. ДИНКОВА
10:00ЗАЛА 6ТД 345/2014П. ХАНДЖИЕВ 14:10ЗАЛА 15ВГД 1209/2014III-ти гр. състав
10:10ЗАЛА 15ВГД 1108/2014II-ри гр. състав 14:20ЗАЛА 15ВГД 1260/2014III-ти гр. състав
10:20ЗАЛА 15ВГД 1177/2014II-ри гр. състав 14:30ЗАЛА 15ВГД 1200/2014III-ти гр. състав
10:30ЗАЛА 6ГД 609/2014П. ХАНДЖИЕВ 14:40ЗАЛА 15ВГД 1279/2014III-ти гр. състав
10:30ЗАЛА 15ВГД 1176/2014II-ри гр. състав 14:50ЗАЛА 15ВГД 1327/2014III-ти гр. състав
10:40ЗАЛА 15ВГД 1326/2014II-ри гр. състав 15:00ЗАЛА 6ТД 751/2012Д. ДИНКОВА
11:00ЧНД 855/2014Д. СТОЯНОВ 16:00ЗАЛА 6ТД 327/2014Д. ДИНКОВА
 
   
 
Copyright © 2014 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org