Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** Предложения за вписване в списъка на съдебните преводачи се приемат до края на месец септември 2014г. /Съдебна палата-Бургас, Окръжен съд-Бургас, ет.2, ст.45/. *** От 18.07.2014 г. стартира услугата интернет достъп до делата в РС Айтос, РС Бургас, РС Карнобат, РС М.Търново, РС Несебър, РС Поморие, РС Средец и РС Царево. *** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) *** В съдебните деловодства на Окръжен съд Бургас са въведени POS терминални устройства ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 3.11.2014      (Покажи справка за съкращенията)

 

09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2ЧНД 910/2014Ст. СТОЙКОВ 13:00ЗАЛА 6ТД 536/2013Д. КОСТОВА
09:30ЗАЛА 6ТД 148/2014А. АНДОНОВА 13:30ЗАЛА 6ТД 711/2013Д. КОСТОВА
09:40ЗАЛА 15ВГД 1727/2014VI-ти гр. състав 14:00ЗАЛА 15ВГД 1639/2014IV ти състав
09:50ЗАЛА 15ВГД 1163/2014VI-ти гр. състав 14:00ЗАЛА 15ВГД 1640/2014IV ти състав
11:00ЗАЛА 1НОХД 34/2008М. МЕЛКОНЯН 14:00ЗАЛА 6ТД 51/2014Д. КОСТОВА
11:00ЗАЛА 15ВГД 1257/2014VI-ти гр. състав 14:10ЗАЛА 15ВГД 949/2014IV ти състав
11:30ЗАЛА 6ГД 1183/2012А. АНДОНОВА 14:10ЗАЛА 15ВГД 1680/2014IV ти състав
13:00ЗАЛА 6ТД 536/2013Д. КОСТОВА 14:10ЗАЛА 15ВГД 1696/2014IV ти състав
 
   
 
Copyright © 2014 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org