Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 24.10.2016      

 

10:00ЗАЛА 6ГД 937/2015А. АНДОНОВА 10:40ЗАЛА 15ВГД 1511/2016IV ти състав
10:20ЗАЛА 15ВГД 1421/2016I-ви гр. състав 10:50ЗАЛА 15ВГД 1636/2016VI-ти гр. състав
10:20ЗАЛА 15ВГД 1482/2016IV ти състав 13:00ЗАЛА 6ГД 1263/2016Д. КОСТОВА
10:20ЗАЛА 15ВГД 1499/2016VI-ти гр. състав 14:00ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 383/2016П. ПЕТРОВА
10:30ЗАЛА 15ВГД 1507/2016IV ти състав 16:00ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 1058/2016П. ГЕОРГИЕВА
 
   
 
Copyright © 2016 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org