Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 27.2.2017      

 

10:00ЗАЛА 15ВГД 158/2017VI-ти гр. състав 13:00ЗАЛА 6ТД 359/2016Д. КОСТОВА
10:30ЗАЛА 6ГД 937/2015А. АНДОНОВА 13:30ЗАЛА 6ГД 2/2017Д. КОСТОВА
10:30ЗАЛА 15ВГД 26/2017VI-ти гр. състав 13:30ЗАЛА 6ТД 62/2017Д. КОСТОВА
10:30ЗАЛА 3 ЕТ.2ЧНД 117/2017С. СЪБЕВ 14:00ЗАЛА 15ЧГД 1964/2016IV ти състав
10:40ЗАЛА 15ВГД 103/2017VI-ти гр. състав 14:00ЗАЛА 15ВГД 124/2017IV ти състав
11:00ЗАЛА 6ТД 221/2015А. АНДОНОВА 14:10ЗАЛА 15ВГД 1074/2016IV ти състав
13:00ЗАЛА 6ТД 623/2015Д. КОСТОВА 14:30ЗАЛА 15ВГД 1509/2016VI-ти гр. състав
13:00ЗАЛА 6ТД 72/2016Д. КОСТОВА 
 
   
 
Copyright © 2017 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org