Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** В раздел "Съобщения" е публикувана информация за видовете дела, които ще се разглеждат през съдебната ваканция *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 25-09-18      

 

09:30ЗАЛА 15ВГД 493/2018VI-ти гр. състав 13:30ЗАЛА 6ГД 1883/2017Д. ДИНКОВА
09:30ЗАЛА 15ВГД 1123/2018II-ри гр. състав 13:30ЗАЛА 15ВГД 1049/2018III-ти гр. състав
09:30ЗАЛА 4 ЕТ.2ЧНД 702/2018Д. МАРКОВ 13:40ЗАЛА 15ВГД 1166/2018III-ти гр. състав
09:30ЗАЛА 6ТД 398/2017А. АНДОНОВА 13:50ЗАЛА 15ВГД 1164/2018III-ти гр. състав
09:40ЗАЛА 15ВГД 1161/2018II-ри гр. състав 14:10ЗАЛА 15ВГД 869/2018III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 15ВГД 1178/2018II-ри гр. състав 14:20ЗАЛА 15ВГД 1013/2018III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 15ВГД 1182/2018VI-ти гр. състав 14:20ЗАЛА 15ВГД 1090/2018III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 15ВГД 1194/2018II-ри гр. състав 14:30ЗАЛА 15ВГД 1174/2018IV ти гр. състав
10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 87/2018Св. ИВАНОВ 14:40ЗАЛА 15ВГД 1195/2018IV ти гр. състав
10:30ЗАЛА 4 ЕТ.2ЧНД 659/2018Д. МАРКОВ 14:50ЗАЛА 15ВГД 1231/2018IV ти гр. състав
10:45ЗАЛА 6ТД 388/2016А. АНДОНОВА 15:00ЗАЛА 15ТД 472/2017Д. ДИНКОВА
11:00ЗАЛА 6ТД 83/2017А. АНДОНОВА 15:30ЗАЛА 15ТД 491/2017Д. ДИНКОВА
13:20ЗАЛА 15ТД 186/2018Д. ДИНКОВА 16:00ЗАЛА 15ТД 86/2018Д. ДИНКОВА
 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org