Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 12.12.2016      

 

09:30ЗАЛА 6ТД 239/2015А. АНДОНОВА 14:10ЗАЛА 15ВГД 1832/2016IV ти състав
10:00ЗАЛА 6ТД 221/2015А. АНДОНОВА 14:20ЗАЛА 15ВГД 592/2016IV ти състав
10:30ЗАЛА 6ТД 285/2015А. АНДОНОВА 14:20ЗАЛА 15ВГД 1098/2016IV ти състав
11:15ЗАЛА 6ГД 1752/2016А. АНДОНОВА 14:30ЗАЛА 15ВГД 1693/2016VI-ти гр. състав
13:00ЗАЛА 6ГД 524/2015Д. КОСТОВА 14:30ЗАЛА 15ВГД 1792/2016VI-ти гр. състав
13:00ЗАЛА 6ТД 529/2015Д. КОСТОВА 14:40ЗАЛА 15ВГД 1489/2015VI-ти гр. състав
13:30ЗАЛА 6ТД 287/2016Д. КОСТОВА 15:00ЗАЛА 15ВГД 206/2016IV ти състав
14:00ЗАЛА 15ВГД 1074/2016IV ти състав 15:00ЗАЛА 15ВГД 1735/2016VI-ти гр. състав
14:00ЗАЛА 6ТД 591/2014Д. КОСТОВА 
 
   
 
Copyright © 2016 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org