Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС ВЪВЕЖДА SMS ИЗВЕСТЯВАНЕ. За подробности, виж Електронни услуги *** *** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468)
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 30.11.2015      

 

09:30ЗАЛА 6ГД 2290/2013А. АНДОНОВА 13:00ЗАЛА 6ГД 6/2015Д. КОСТОВА
09:30ЗАЛА 15ВГД 1788/2015VI-ти гр. състав 13:00ЗАЛА 6ГД 1225/2015Д. КОСТОВА
09:30ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 990/2013Цв. ПОПОВА 13:00ЗАЛА 6ГД 1531/2015Д. КОСТОВА
09:30ЗАЛА 2НОХД 189/2015Г. ПЕПЕЛЯШЕВ 13:30ЗАЛА 6ГД 1632/2015Д. КОСТОВА
10:00ЗАЛА 6ГД 98/2011А. АНДОНОВА 13:30ЗАЛА 6ТД 172/2015Д. КОСТОВА
11:00ЗАЛА 6ТД 188/2014А. АНДОНОВА 14:00ЗАЛА 3 ЕТ.2ВЧНД 1220/2015IV-ти нак. състав
 
   
 
Copyright © 2015 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org