Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Регистратурата на Окръжен съд - Бургас (стая 101) е преместена на партер, срещу Информационен център. Регистратурите на Районен съд - Бургас и Административен съд - Бургас също ще бъдат преместени на партер. *** *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468)
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 8.2.2016      

 

09:30ЗАЛА 6ГД 412/2013А. АНДОНОВА 13:30ЗАЛА 6ТД 488/2012Д. КОСТОВА
09:30ЗАЛА 1НОХД 1027/2013Г. ПЕПЕЛЯШЕВ 14:00ЗАЛА 3 ЕТ.2ВГД 2179/2015IV ти състав
09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 948/2015Ст. СТОЙКОВ 14:00ЗАЛА 3 ЕТ.2ВГД 38/2016IV ти състав
10:00ЗАЛА 15ВГД 19/2016VI-ти гр. състав 14:10ЗАЛА 3 ЕТ.2ВГД 37/2016IV ти състав
10:00ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 1156/2015П. ГЕОРГИЕВА 14:30ЗАЛА 6ГД 1890/2014Д. КОСТОВА
13:30ЗАЛА 6ГД 1568/2014Д. КОСТОВА 
 
   
 
Copyright © 2016 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org