Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 27.9.2016      

 

09:30ЗАЛА 15ВГД 993/2016II-ри гр. състав 13:30ЗАЛА 15ВГД 917/2015III-ти гр. състав
09:30ЗАЛА 15ВГД 1220/2016II-ри гр. състав 13:40ЗАЛА 15ВГД 1114/2016III-ти гр. състав
09:30ЗАЛА 15ВГД 1230/2016II-ри гр. състав 13:50ЗАЛА 15ВГД 1125/2016III-ти гр. състав
09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 1027/2013Г. ПЕПЕЛЯШЕВ 14:00ЗАЛА 15ВГД 1006/2016III-ти гр. състав
09:40ЗАЛА 15ВГД 1256/2016II-ри гр. състав 14:00ЗАЛА 1ЧНД 932/2016Д. МАРКОВ
10:00ЗАЛА 1ЧНД 891/2016Д. МАРКОВ 14:00ЗАЛА 14AВЧНД 953/2016III-ти нак. състав
10:00ЗАЛА 6ТД 153/2016П. ХАНДЖИЕВ 14:10ЗАЛА 15ВГД 1188/2016III-ти гр. състав
10:30ЗАЛА 6ГД 502/2016П. ХАНДЖИЕВ 14:20ЗАЛА 15ВГД 1201/2016III-ти гр. състав
11:00ЗАЛА 6ГД 1601/2015П. ХАНДЖИЕВ 14:30ЗАЛА 15ЧГД 1030/2016III-ти гр. състав
11:00ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 824/2016З. ЗАХАРИЕВ 14:40ЗАЛА 15ВГД 1081/2016III-ти гр. състав
11:30ЗАЛА 6ТД 204/2016П. ХАНДЖИЕВ 14:50ЗАЛА 15ВГД 1018/2016III-ти гр. състав
11:30ЗАЛА 6ТД 344/2016П. ХАНДЖИЕВ 15:00ЗАЛА 15ВГД 1413/2016III-ти гр. състав
 
   
 
Copyright © 2016 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org