Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 26.9.2017      

 

09:30ЗАЛА 15ВГД 1246/2017II-ри гр. състав 13:15ЗАЛА 6ТД 226/2017Д. ДИНКОВА
09:30ЗАЛА 15ВГД 1270/2017II-ри гр. състав 13:30ЗАЛА 6ГД 1611/2015Д. ДИНКОВА
09:30ЗАЛА 4 ЕТ.2ЧНД 822/2017Св. ИВАНОВ 13:30ЗАЛА 15ВГД 280/2017III-ти гр. състав
09:40ЗАЛА 15ВГД 1366/2017II-ри гр. състав 13:40ЗАЛА 15ВГД 993/2017III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 15ВГД 1328/2017II-ри гр. състав 14:00ЗАЛА 15ВГД 1047/2017III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 1115/2016З. ЗАХАРИЕВ 14:30ЗАЛА 15ВГД 899/2017III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 6ТД 289/2017Р. КАЛИМАНОВА 14:40ЗАЛА 15ВГД 994/2017III-ти гр. състав
10:15ЗАЛА 6ТД 265/2017С. МИХОВ 14:50ЗАЛА 15ВГД 956/2017III-ти гр. състав
10:30ЗАЛА 6ТД 143/2017А. АНДОНОВА 15:00ЗАЛА 15ВГД 1297/2017III-ти гр. състав
09:30ЗАЛА 4 ЕТ.2ЧНД 823/2017Св. ИВАНОВ 15:00ЗАЛА 15ВГД 1323/2017III-ти гр. състав
09:40ЗАЛА 15ГД 462/2016И. ВОДЕНИЧАРОВ 15:00ЗАЛА 6ТД 591/2016Д. ДИНКОВА
13:00ЗАЛА 6ГД 1383/2017Д. ДИНКОВА 16:00ЗАЛА 3 ЕТ.2ВЧНД 32/2017II-ри нак. състав
 
   
 
Copyright © 2017 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org