Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** Важно: На 17 декември 2014г. от 14.00ч. в съдебна зала №2, етаж 1 на Съдебната палата съдебните заседатели избрани за мандат 2015-2019 г. ще положат клетва (пълен текст)*** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) *** Поради годишно приключване суми могат да се внасят чрез POS терминалите в съда до 16.12.2014 г. Плащанията ще бъдат подновени на 05.01.2015POS терминални устройства ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 22.12.2014      

 

13:00ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 34/2008М. МЕЛКОНЯН 13:30ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 795/2013И. ДОБРЕВ
13:00ЗАЛА 6ГД 756/2014Д. КОСТОВА 13:30ЗАЛА 15ТД 15/2014Д. КОСТОВА
13:00ЗАЛА 6ГД 1301/2014Д. КОСТОВА 13:30ЗАЛА 6ТД 192/2014Д. КОСТОВА
13:00ЗАЛА 6ГД 1484/2014Д. КОСТОВА 13:30ЗАЛА 6ТД 296/2014Д. КОСТОВА
 
   
 
Copyright © 2014 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org