Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** Предложения за вписване в списъка на съдебните преводачи се приемат до края на месец септември 2014г. /Съдебна палата-Бургас, Окръжен съд-Бургас, ет.2, ст.45/. *** От 18.07.2014 г. стартира услугата интернет достъп до делата в РС Айтос, РС Бургас, РС Карнобат, РС М.Търново, РС Несебър, РС Поморие, РС Средец и РС Царево. *** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) *** В съдебните деловодства на Окръжен съд Бургас са въведени POS терминални устройства ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 21.10.2014      (Покажи справка за съкращенията)

 

09:00ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 603/2014З. ЗАХАРИЕВ 11:00ЗАЛА 6ТД 265/2014П. ХАНДЖИЕВ
09:00ЗАЛА 3 ЕТ.2ЧНД 956/2014З. ЗАХАРИЕВ 11:30ЗАЛА 6ТД 345/2014П. ХАНДЖИЕВ
09:30ЗАЛА 15ВГД 1583/2014II-ри гр. състав 13:30ЗАЛА 6ГД 3/2013Д. ДИНКОВА
09:40ЗАЛА 15ВГД 1502/2014II-ри гр. състав 13:30ЗАЛА 15ВГД 1330/2014III-ти гр. състав
09:50ЗАЛА 15ВГД 1575/2014II-ри гр. състав 13:40ЗАЛА 15ВГД 1381/2014III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 15ВГД 1485/2014II-ри гр. състав 13:50ЗАЛА 15ВГД 1594/2014III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 849/2013М. МЕЛКОНЯН 14:00ЗАЛА 15ВГД 1380/2014III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 6ТД 144/2014П. ХАНДЖИЕВ 14:00ЗАЛА 15ВГД 1638/2014III-ти гр. състав
10:10ЗАЛА 15ВГД 1577/2014II-ри гр. състав 14:00ЗАЛА 15ВГД 1687/2014III-ти гр. състав
10:10ЗАЛА 15ВГД 1591/2014II-ри гр. състав 14:20ЗАЛА 15ВГД 1700/2014III-ти гр. състав
10:30ЗАЛА 6ГД 846/2014П. ХАНДЖИЕВ 14:30ЗАЛА 6ГД 867/2012Д. ДИНКОВА
10:30ЗАЛА 15ВГД 1543/2014II-ри гр. състав 14:30ЗАЛА 15ВГД 1690/2014III-ти гр. състав
10:40ЗАЛА 15ВГД 1607/2014II-ри гр. състав 14:40ЗАЛА 15ВГД 1733/2014III-ти гр. състав
11:00ЗАЛА 6ТД 230/2014П. ХАНДЖИЕВ 16:15ЗАЛА 6ГД 1503/2014Д. ДИНКОВА
 
   
 
Copyright © 2014 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org