Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 15.10.2019      

 

09:30ЗАЛА 15ВГД 1322/2019II-ри гр. състав 13:40ЗАЛА 15ВГД 1014/2019II-ри гр. състав
09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 1197/2018С. СЪБЕВ 13:40ЗАЛА 15ВГД 1132/2019VI-ти гр. състав
09:30ЗАЛА 1НОХД 929/2019Я. ГАЙДУРЛИЕВ 13:50ЗАЛА 15ВГД 1054/2019VI-ти гр. състав
09:40ЗАЛА 15ВГД 1354/2019II-ри гр. състав 14:00ЗАЛА 6ГД 1895/2018Д. ДИНКОВА
09:50ЗАЛА 15ВГД 1365/2019II-ри гр. състав 14:00ЗАЛА 15ВГД 652/2019III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 6ГД 1656/2018В. КЪРПИЧЕВА 14:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ЧНД 1063/2019З. ЗАХАРИЕВ
10:00ЗАЛА 15ВГД 1230/2019II-ри гр. състав 14:10ЗАЛА 15ВГД 404/2019III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 87/2018Св. ИВАНОВ 14:20ЗАЛА 15ВГД 1184/2019III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 2НОХД 573/2019А. ГАГАШЕВ 14:30ЗАЛА 15ВГД 814/2019III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 6ТД 208/2019В. КЪРПИЧЕВА 14:30ЗАЛА 6ТД 614/2018Д. ДИНКОВА
10:00ЗАЛА 6ТД 357/2019В. КЪРПИЧЕВА 14:40ЗАЛА 15ВГД 1047/2019III-ти гр. състав
10:10ЗАЛА 15ВГД 1439/2019II-ри гр. състав 14:50ЗАЛА 15ВГД 1060/2019III-ти гр. състав
13:00ЗАЛА 6ТД 209/2019Д. ДИНКОВА 15:00ЗАЛА 15ВГД 1459/2019VI-ти гр. състав
13:30ЗАЛА 15ВГД 1005/2019I-ви гр. състав 15:00ЗАЛА 6ТД 260/2019Д. ДИНКОВА
13:30ЗАЛА 6ТД 258/2019Д. ДИНКОВА 
 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org