Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** Предложения за вписване в списъка на съдебните преводачи се приемат до края на месец септември 2014г. /Съдебна палата-Бургас, Окръжен съд-Бургас, ет.2, ст.45/. *** От 18.07.2014 г. стартира услугата интернет достъп до делата в РС Айтос, РС Бургас, РС Карнобат, РС М.Търново, РС Несебър, РС Поморие, РС Средец и РС Царево. *** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) *** В съдебните деловодства на Окръжен съд Бургас са въведени POS терминални устройства ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 28.11.2014      

 

09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 1012/2014II-ри нак. състав 10:00ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 1108/2013Я. ГАЙДУРЛИЕВ
09:50ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 259/2014II-ри нак. състав 10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 1009/2014II-ри нак. състав
10:00ЗАЛА 2НОХД 34/2008М. МЕЛКОНЯН 11:00ЗАЛА 6ГД 1912/2013Д. ДИНКОВА
10:00ЗАЛА 6ГД 1503/2014Д. ДИНКОВА 11:00ЗАЛА 1ВЧНД 1088/2014III-ти нак. състав
 
   
 
Copyright © 2014 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org