Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Регистратурата на Окръжен съд - Бургас (стая 101) е преместена на партер, срещу Информационен център. Регистратурите на Районен съд - Бургас и Административен съд - Бургас също ще бъдат преместени на партер. *** *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468)
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 20.5.2016      

 

09:30ЗАЛА 4 ЕТ.2ВЧНД 416/2016III-ти нак. състав 10:50ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 381/2016V-ти нак. състав
09:50ЗАЛА 3 ЕТ.2ВЧНД 370/2016V-ти нак. състав 11:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНОХД 44/2016III-ти нак. състав
10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 314/2016V-ти нак. състав 11:00ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 410/2016V-ти нак. състав
10:10ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 280/2016IV-ти нак. състав 11:10ЗАЛА 3 ЕТ.2ВЧНД 409/2016II-ри нак. състав
10:30ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНОХД 1310/2015IV-ти нак. състав 14:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ВЧНД 481/2016IV-ти нак. състав
10:40ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНЧХД 326/2016V-ти нак. състав  14:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ЧНД 483/2016Я. ГАЙДУРЛИЕВ
 
   
 
Copyright © 2016 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org