Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 18-06-19      

 

09:00ЗАЛА 1НОХД 593/2019Я. ГАЙДУРЛИЕВ 13:30ЗАЛА 6ГД 666/2018Д. ДИНКОВА
09:30ЗАЛА 15ВГД 590/2019VI-ти гр. състав 13:30ЗАЛА 15ВГД 1022/2018III-ти гр. състав
09:30ЗАЛА 15ВГД 700/2019II-ри гр. състав 13:40ЗАЛА 15ВГД 793/2019III-ти гр. състав
09:30ЗАЛА 2НОХД 1197/2018С. СЪБЕВ 13:50ЗАЛА 15ВГД 770/2019III-ти гр. състав
09:30ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 1/2019Д. МАРКОВ 14:00ЗАЛА 15ВГД 652/2019III-ти гр. състав
09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 243/2019Ст. СТОЙКОВ 14:00ЗАЛА 6ТД 234/2018Д. ДИНКОВА
09:40ЗАЛА 15ВГД 716/2019VI-ти гр. състав 14:10ЗАЛА 15ВГД 404/2019III-ти гр. състав
09:40ЗАЛА 15ВГД 718/2019VI-ти гр. състав 14:20ЗАЛА 15ВГД 667/2019III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 15ВГД 192/2019II-ри гр. състав 14:30ЗАЛА 15ВГД 623/2019III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 1НОХД 1184/2018З. ЗАХАРИЕВ 14:30ЗАЛА 6ТД 535/2018Д. ДИНКОВА
10:00ЗАЛА 6ЧНД 354/2019Г. ПЕПЕЛЯШЕВ 14:40ЗАЛА 15ВГД 753/2019III-ти гр. състав
10:30ЗАЛА 7НОХД 151/2019Г. ГРЪНЧЕВ 14:50ЗАЛА 15ВГД 548/2019III-ти гр. състав
11:00ЗАЛА 7НОХД 509/2019Г. ГРЪНЧЕВ 15:00ЗАЛА 6ГД 1883/2017Д. ДИНКОВА
13:00ЗАЛА 6ГД 78/2019Д. ДИНКОВА 16:00ЗАЛА 6ТД 131/2018Д. ДИНКОВА
13:20ЗАЛА 6ТД 133/2019Д. ДИНКОВА 
 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org