Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** Предложения за вписване в списъка на съдебните преводачи се приемат до края на месец септември 2014г. /Съдебна палата-Бургас, Окръжен съд-Бургас, ет.2, ст.45/. *** От 18.07.2014 г. стартира услугата интернет достъп до делата в РС Айтос, РС Бургас, РС Карнобат, РС М.Търново, РС Несебър, РС Поморие, РС Средец и РС Царево. *** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) *** В съдебните деловодства на Окръжен съд Бургас са въведени POS терминални устройства ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 25.7.2014      (Покажи справка за съкращенията)

 

09:00ЗАЛА 6ТД 330/2014Я. НОВАКОВ 10:10ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 587/2014II-ри нак. състав
09:30ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНОХД 408/2014I-ви нак. състав 10:20ЗАЛА 3 ЕТ.2ВЧНД 636/2014II-ри нак. състав
09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 579/2014II-ри нак. състав 10:30ЗАЛА 1НОХД 666/2014С. СЪБЕВ
09:50ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 521/2014II-ри нак. състав 11:00ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 243/2014II-ри нак. състав
10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2ВНОХД 604/2014II-ри нак. състав 13:30ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 283/2014Цв. ПОПОВА
10:00ЗАЛА 6ТД 250/2014Я. НОВАКОВ 
 
   
 
FOOTER_LINE1
FOOTER_LINE2