Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 14-12-18      

 

09:45ЗАЛА 6ТД 492/2018Д. ЙОРДАНОВА 10:20ЗАЛА 6ТД 389/2018Д. ЙОРДАНОВА
09:50ЗАЛА 2ВЧНД 1020/2018II-ри нак. състав 10:30ЗАЛА 2ВНОХД 730/2018II-ри нак. състав
10:00ЗАЛА 2ВАНД 719/2018II-ри нак. състав 10:30ЗАЛА 1ТД 454/2010А. АНДОНОВА
10:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНЧХД 975/2018I-ви нак. състав 10:50ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНОХД 1004/2018I-ви нак. състав
10:00ЗАЛА 2ВНОХД 1027/2018II-ри нак. състав 11:00ЗАЛА 15ГД 1719/2018В. КЪРПИЧЕВА
10:00ЗАЛА 6ТД 490/2018Д. ЙОРДАНОВА 11:00ЗАЛА 2ЧНД 1037/2018С. СЪБЕВ
10:10ЗАЛА 2ВНОХД 1028/2018II-ри нак. състав 11:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ВНОХД 1078/2018I-ви нак. състав
10:15ЗАЛА 4 ЕТ.2ВАНД 976/2018I-ви нак. състав 11:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ВЧНД 1099/2018I-ви нак. състав
10:15ЗАЛА 2ВЧНД 1018/2018II-ри нак. състав 11:30ЗАЛА 1ГД 1864/2017А. АНДОНОВА
10:15ЗАЛА 2ВЧНД 1019/2018II-ри нак. състав 13:15ЗАЛА 15ТД 398/2016Р. КАЛИМАНОВА
10:20ЗАЛА 2ВНОХД 912/2018II-ри нак. състав 13:30ЗАЛА 15ТД 265/2018Р. КАЛИМАНОВА
10:20ЗАЛА 2ВНЧХД 1054/2018II-ри нак. състав 13:50ЗАЛА 15ТД 608/2016Р. КАЛИМАНОВА
 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org