Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 24-01-18      

 

09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 1253/2017А. ГАГАШЕВ 13:30ЗАЛА 6ТД 421/2015Р. КАЛИМАНОВА
10:00ЗАЛА 15ВГД 616/2017VI-ти гр. състав 13:30ЗАЛА 15ТД 122/2017И. ДОБРЕВ
10:00ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 379/2017Ст. СТОЙКОВ 13:50ЗАЛА 6ТД 481/2016Р. КАЛИМАНОВА
10:00ЗАЛА 1НОХД 1328/2017Цв. ПОПОВА 14:00ЗАЛА 15ТД 3/2017И. ДОБРЕВ
10:10ЗАЛА 15ВГД 1418/2017I-ви гр. състав 14:20ЗАЛА 6ГД 1327/2017Р. КАЛИМАНОВА
10:10ЗАЛА 15ВГД 1812/2017I-ви гр. състав 14:30ЗАЛА 15ГД 1362/2017И. ДОБРЕВ
13:25ЗАЛА 15ГД 726/2017И. ДОБРЕВ 15:00ЗАЛА 15ТД 392/2017И. ДОБРЕВ
 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org