Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Регистратурата на Окръжен съд - Бургас (стая 101) е преместена на партер, срещу Информационен център. Регистратурите на Районен съд - Бургас и Административен съд - Бургас също ще бъдат преместени на партер. *** *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468)
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 25.7.2016      

 

09:30ЗАЛА 4 ЕТ.2ЧНД 742/2016Ст. СТОЙКОВ 13:00ЗАЛА 6ТД 462/2015Д. КОСТОВА
10:30ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 746/2016Г. ПЕПЕЛЯШЕВ 13:30ЗАЛА 6ГД 1437/2015Д. КОСТОВА
11:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ЧНД 737/2016С. СЪБЕВ 13:30ЗАЛА 3 ЕТ.2ЧНД 755/2016С. СЪБЕВ
13:00ЗАЛА 6ГД 1911/2015Д. КОСТОВА 13:30ЗАЛА 6ТД 591/2014Д. КОСТОВА
13:00ЗАЛА 6ГД 95/2016Д. КОСТОВА 14:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ЧНД 643/2016К. ГОСПОДИНОВА
13:00ЗАЛА 6ГД 1103/2016Д. КОСТОВА 
 
   
 
Copyright © 2016 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org