Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) *** Конкурс за ученическо есе „ПОЗНАТАТА И НЕПОЗНАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ” *** Награда за медийно отразяване „ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 28.5.2015      

 

09:30ЗАЛА 15ВГД 674/2015V-ти гр. състав 10:50ЗАЛА 15ЧГД 578/2015V-ти гр. състав
09:40ЗАЛА 15ВГД 679/2015V-ти гр. състав  11:00ЗАЛА 6ТД 134/2013В. СТАЙКОВА
10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 405/2013И. ДОБРЕВ 13:10ЗАЛА 6ТД 75/2014Я. НОВАКОВ
10:00ЗАЛА 6ТД 31/2014В. СТАЙКОВА 13:40ЗАЛА 6ТД 570/2014Я. НОВАКОВ
10:20ЗАЛА 15ВГД 421/2015V-ти гр. състав 14:00ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 1188/2014Пл. СИНКОВ
10:45ЗАЛА 6ТД 60/2015В. СТАЙКОВА 14:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ЧНД 388/2015Я. ГАЙДУРЛИЕВ
 
   
 
Copyright © 2015 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org