Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) *** Конкурс за ученическо есе „ПОЗНАТАТА И НЕПОЗНАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ” *** Награда за медийно отразяване „ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 27.4.2015      

 

09:30ЗАЛА 6ГД 98/2011А. АНДОНОВА  13:30ЗАЛА 6ГД 1513/2012Д. КОСТОВА
09:30ЗАЛА 15ВГД 2006/2014VI-ти гр. състав  13:30ЗАЛА 6ТД 318/2014Д. КОСТОВА
09:30ЗАЛА 2НОХД 189/2015П. ПЕТРОВА  13:30ЗАЛА 6ТД 59/2015Д. КОСТОВА
09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2ТД 193/2014Б. ДИМИТРОВА  13:30ЗАЛА 6ТД 142/2015Д. КОСТОВА
09:40ЗАЛА 15ВГД 446/2015VI-ти гр. състав 14:00ЗАЛА 15ВГД 450/2015IV ти състав
09:50ЗАЛА 15ВГД 495/2015VI-ти гр. състав 14:10ЗАЛА 15ВГД 2231/2014IV ти състав
10:00ЗАЛА 6ТД 93/2014А. АНДОНОВА 14:10ЗАЛА 15ВГД 373/2015IV ти състав
13:00ЗАЛА 6ГД 564/2012Д. КОСТОВА 14:10ЗАЛА 15ВГД 423/2015IV ти състав
13:00ЗАЛА 6ГД 756/2014Д. КОСТОВА  14:30ЗАЛА 15ВГД 161/2015V ти състав
13:00ЗАЛА 6ГД 1579/2014Д. КОСТОВА 14:30ЗАЛА 15ВГД 438/2015V ти състав
13:00ЗАЛА 6ТД 609/2013Д. КОСТОВА 14:40ЗАЛА 15ВГД 444/2015IV ти състав
 
   
 
Copyright © 2015 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org