Бургаски Окръжен Съд
            Бургаски Окръжен Съд    
*** Новата електронна поща на съда е: judge@os-burgas.org *** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 879 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) *** В съдебните деловодства на Окръжен съд Бургас са въведени POS терминални устройства ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 22.4.2014      (Покажи справка за съкращенията)

 

09:00ЗАЛА 14АТД 672/2013Б. ДИМИТРОВА 13:30ЗАЛА 6ГД 478/2013Д. ДИНКОВА
09:30ЗАЛА 15ВГД 2098/2012II-ри гр. състав 13:30ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 405/2013И. ДОБРЕВ
09:30ЗАЛА 15ВГД 549/2014II-ри гр. състав 13:40ЗАЛА 15ВГД 619/2014III-ти гр. състав
09:40ЗАЛА 15ВГД 541/2014II-ри гр. състав 13:50ЗАЛА 15ВГД 557/2014III-ти гр. състав
09:50ЗАЛА 15ВГД 587/2014II-ри гр. състав 14:00ЗАЛА 15ВГД 1978/2013III-ти гр. състав
10:00ЗАЛА 15ВГД 400/2014II-ри гр. състав 14:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ВЧНД 334/2014II-ри нак. състав
10:00ЗАЛА 6ТД 221/2012П. ХАНДЖИЕВ 14:10ЗАЛА 15ВГД 537/2014III-ти гр. състав
10:30ЗАЛА 14АГД 1192/2013Б. ДИМИТРОВА 14:20ЗАЛА 15ВГД 616/2014III-ти гр. състав
10:30ЗАЛА 6ТД 618/2013П. ХАНДЖИЕВ 14:30ЗАЛА 6ГД 1313/2013Д. ДИНКОВА
11:00ЗАЛА 6ГД 2415/2013П. ХАНДЖИЕВ 14:30ЗАЛА 15ВГД 613/2014III-ти гр. състав
11:15ЗАЛА 6ГД 2416/2013П. ХАНДЖИЕВ 14:40ЗАЛА 15ВГД 649/2014III-ти гр. състав
11:30ЗАЛА 14АТД 567/2013Б. ДИМИТРОВА 15:30ЗАЛА 6ТД 521/2013Д. ДИНКОВА
 
   
 
FOOTER_LINE1
FOOTER_LINE2