Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - в Информационен център (тел.056 879 468) ***
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 30.3.2017      

 

09:30ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 990/2013Цв. ПОПОВА 11:00ЗАЛА 15ВГД 2014/2016II-ри гр. състав
09:30ЗАЛА 1ЧНД 247/2017Ст. СТОЙКОВ 11:00ЗАЛА 1ЧНД 293/2017Ст. СТОЙКОВ
10:00ЗАЛА 15ВГД 264/2017II-ри гр. състав 11:00ЗАЛА 6ТД 589/2016И. ВОДЕНИЧАРОВ
10:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ЧНД 228/2017П. ПЕТРОВА 11:30ЗАЛА 6ТД 603/2016И. ВОДЕНИЧАРОВ
10:00ЗАЛА 6ТД 158/2016И. ВОДЕНИЧАРОВ 13:25ЗАЛА 6ТД 49/2017Я. НОВАКОВ
10:10ЗАЛА 15ВГД 257/2017IV ти състав 13:30ЗАЛА 6ГД 864/2016Я. НОВАКОВ
10:20ЗАЛА 15ВГД 22/2017II-ри гр. състав 14:00ЗАЛА 1НОХД 189/2015Г. ПЕПЕЛЯШЕВ
10:30ЗАЛА 6ГД 924/2016И. ВОДЕНИЧАРОВ 14:30ЗАЛА 6ТД 174/2016Я. НОВАКОВ
10:40ЗАЛА 15ВГД 10/2017IV ти състав 
 
   
 
Copyright © 2017 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org