Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 26-03-18      

 

09:30ЗАЛА 6ТД 368/2017А. АНДОНОВА 13:40ЗАЛА 15ВГД 1893/2017IV ти състав
10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 1190/2017Ст. СТОЙКОВ 13:50ЗАЛА 15ВГД 253/2018IV ти състав
10:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ЧНД 210/2018П. ГЕОРГИЕВА 14:00ЗАЛА 15ВГД 218/2018IV ти състав
10:00ЗАЛА 6ТД 187/2016А. АНДОНОВА 14:10ЗАЛА 15ВГД 116/2018IV ти състав
11:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ЧНД 218/2018П. ГЕОРГИЕВА 14:20ЗАЛА 15ВГД 190/2018V-ти гр. състав
11:00ЗАЛА 6ТД 26/2016А. АНДОНОВА 14:30ЗАЛА 15ВГД 171/2018V-ти гр. състав
13:30ЗАЛА 15ВГД 363/2018V-ти гр. състав 14:50ЗАЛА 15ВГД 45/2018IV ти състав
 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org