Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало График на заседанията

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.БУРГАС - насрочени дела
Предварителен график за месеца
(изготвя се на 1-во число)
  Предварителен график за седмицата
(изготвя се в понеделник)
 

* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

 
* Граждански дела
* Наказателни дела
* Търговски дела

График за 21-02-19      

 

10:00ЗАЛА 4 ЕТ.2НОХД 1129/2018Д. МАРКОВ 13:50ЗАЛА 6ГД 1761/2018Я. НОВАКОВ
10:00ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 1190/2018Св. ИВАНОВ 14:00ЗАЛА 3 ЕТ.2НОХД 9/2019Св. ИВАНОВ
10:00ЗАЛА 1АНД 79/2019С. СЪБЕВ 14:00ЗАЛА 4 ЕТ.2ВЧНД 169/2019II-ри нак. състав
10:10ЗАЛА 6ГД 1508/2018А. ЩЕРЕВА 14:00ЗАЛА 15ТД 167/2018С. МИХОВ
10:20ЗАЛА 6ГД 1459/2018А. ЩЕРЕВА 14:10ЗАЛА 6ТД 197/2018Я. НОВАКОВ
10:40ЗАЛА 6ТД 379/2018А. ЩЕРЕВА 14:15ЗАЛА 15ГД 1633/2018С. МИХОВ
11:00ЗАЛА 6ТД 551/2018А. ЩЕРЕВА 14:30ЗАЛА 15ГД 1175/2017С. МИХОВ
13:20ЗАЛА 6ТД 8/2019Я. НОВАКОВ 14:45ЗАЛА 15ГД 1482/2018С. МИХОВ
13:30ЗАЛА 6ТД 82/2017Я. НОВАКОВ 14:55ЗАЛА 15ТД 271/2018С. МИХОВ
13:30ЗАЛА 15ТД 513/2017С. МИХОВ 15:00ЗАЛА 6ТД 293/2014Я. НОВАКОВ
13:45ЗАЛА 15ТД 367/2017С. МИХОВ 
 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org