Окръжен съд - Бургас
Справка за насрочени дела
за периода от 11.8.2018г. до 18.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Търговско дело No 327/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност ПРОТЕИН 98 АД ЕТИ 81 ООД Докладчик:
ЯНКО Н. НОВАКОВ
13.8.2018 13:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6
2 Търговско дело No 265/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност ГЕОСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ АД МИДИЯ АД Докладчик:
РАДОСТИНА К. КАЛИМАНОВА
16.8.2018 10:30, СЪДЕБНА ЗАЛА 6