Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** В раздел "Съобщения" е публикувана информация за видовете дела, които ще се разглеждат през съдебната ваканция *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало СЪДЕБНИ АКТОВЕ

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Правила за публикуване на съдебните актове
Годишен каталог Решения на ЕСПЧ по дела срещу България през 2014 г"

За да получите съдебния акт по делото, което ви интересува, трябва задължително да посочите вида на делото и да въведете номера и годината във формата по-долу.

МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ВИДА НА ДЕЛОТО

І-ва инстанция: ІІ-ра инстанция:  
 Гражданско (адм.) дело  Въззивно гражданско дело  
 Търговско дело  Въззивно частно гр.дело  
 Наказателно дело   Въззивно наказателно дело  

и попълнете НОМЕР и ГОДИНА, като годината може да е съкратена,
например "ННН/09" или "ННН/2009"

* Моля посочете вида на делото!

Постановени актове през месец

Граждански и търговски дела I инстанция

Граждански дела II инстанция

Наказателни дела I инстанция

Наказателни дела II инстанция

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org