Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Публикувани регистри и декларации

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org
* Публичен регистър по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Дата

Трите имена

Сканиран документ

1.

01.06.2018г.

Албена Люцканова Стоянова

Декларация

2.

04.06.2018г.

Стоянка Георгиева Купенова

Декларация

3.

04.06.2018г.

Румяна Петрова Карайотова

Декларация

4.

04.06.2018г.

Росица Пенчева Пенчева

Декларация

5.

04.06.2018г.

Диляна Парушева Стоянова

Декларация

6.

04.06.2018г.

Дора Христова Николова

Декларация

7.

04.06.2018г.

Снежана Стефанова Драгиева

Декларация

8.

04.06.2018г.

Снежана  Тенкова Бакърджиева

Декларация

9.

04.06.2018г.

Елена Здравкова Недялкова

Декларация

10.

04.06.2018г.

Таня Николова Михова

Декларация

11.

04.06.2018г.

Виргиния Пешева Стефанова

Декларация

12.

04.06.2018г.

Мимa Николова Иванова

Декларация

13.

04.06.2018г.

Тони Никова Джондрова

Декларация

14.

04.06.2018г.

Виолета Георгиева Иванова

Декларация

15.

04.06.2018г.

Петя Ефтимова Помакова - Нотева

Декларация

16.

04.06.2018г.

Атанас Господинов Славов

Декларация

17.

04.06.2018г.

Росица Иванова Бъчварова

Декларация

18.

04.06.2018г.

Надя Стефанова Атанасова

Декларация

19.

04.06.2018г.

Елена Димова Николова

Декларация

20.

04.06.2018г.

Милка Николова Николова

Декларация

21.

05.06.2018г.

Жанета Здравкова Кръстева

Декларация

22.

05.06.2018г.

Румяна Андреева Анчева

Декларация

23.

05.06.2018г.

Галина Драганова Веселинова

Декларация

24.

05.06.2018г.

Цветанка Русева Арнаудова

Декларация

25.

05.06.2018г.

Тодорка Стоянова Каракерезова

Декларация

26.

05.06.2018г.

Ваня Стоянова Димитрова

Декларация

27.

05.06.2018г.

Румен Петков Цандев

Декларация

28.

05.06.2018г.

Станка Дичева Стоянова

Декларация

29.

05.06.2018г.

Сати Агоп Папазян

Декларация

30.

05.06.2018г.

Павлина Дамянова Костова

Декларация

31.

05.06.2018г.

Златина Георгиева Христова

Декларация

32.

05.06.2018г.

Цанка Георгиева Георгиева

Декларация

33.

05.06.2018г.

Женя Петрова Атанасова

Декларация

34.

05.06.2018г.

Маргарита Христова Гавраилова

Декларация

35.

05.06.2018г.

Татяна Колева Пеева

Декларация

36.

05.06.2018г.

Росица Тодорова Панайотова

Декларация

37.

05.06.2018г.

Соня Ганчева Игнатова

Декларация

38.

05.06.2018г.

Петър Димитров Катъров

Декларация

39.

05.06.2018г.

Милена Николова Мутелова

Декларация

40.

05.06.2018г.

Весела Иванова Младенова

Декларация

41.

05.06.2018г.

Недялка Кирова Стоянова

Декларация

42.

05.06.2018г.

Добромир Стратиев Димитров

Декларация

43.

05.06.2018г.

Веселина Петкова Томова

Декларация

44.

06.06.2018г.

Евдокия Росенова Недкова

Декларация

45.

06.06.2018г.

Ани Райчева Цветанова

Декларация

46.

06.06.2018г.

Жанета Димитрова Граматикова

Декларация

47.

06.06.2018г.

Станка Димчева Чавдарова

Декларация

48.

06.06.2018г.

Стойка Демирева Вълкова

Декларация

49.

06.06.2018г.

Жана Аврамова Кметска

Декларация

50.

06.06.2018г.

Лена Райчева Димитрова

Декларация

51.

06.06.2018г.

Ирина Георгиева Петрова

Декларация

52.

06.06.2018г.

Пенка Добрева Петрова

Декларация

53.

06.06.2018г.

Дида Стаматова Баръмова

Декларация

54.

06.06.2018г.

Станка Илиева Илиева

Декларация

55.

06.06.2018г.

Искра Паскова Иванова

Декларация

56.

06.06.2018г.

Катя Панайотова Алексиева

Декларация

57.

06.06.2018г.

Нели Георгиева Толчева-Василева

Декларация

58.

06.06.2018г.

Станислава Стоева Иванова

Декларация

59.

06.06.2018г.

Йовка Колева Иванова

Декларация

60.

06.06.2018г.

Весела Симеонова Маринова

Декларация

61.

06.06.2018г.

Добромира Любомирова Максакова

Декларация

62.

06.06.2018г.

Кристиян Мончев Монев

Декларация

63.

06.06.2018г.

Лиляна Стоянова Илчева

Декларация

64.

06.06.2018г.

Венета Павлова Пехливанова

Декларация

65.

07.06.2018г.

Биляна Желязкова Юлиева

Декларация

66.

07.06.2018г.

Венета Тодорова Димитрова

Декларация

67.

Получена в БОС на 12.06.2018г. Пощенско клеймо от 06.06.2018г.

Виолета Костадинова Станева

Декларация

68.

01.11.2018 г

Мария Николова Пеева

Декларация

69.

02.01.2019 г

Илияна Славова Георгиева

Декларация
* Публичен регистър по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 12-14

Дата

Трите имена

Сканиран документ

1.

01.06.2018г.

Албена Люцканова Стоянова

Декларация

2.

04.06.2018г.

Стоянка Георгиева Купенова

Декларация

3.

04.06.2018г.

Румяна Петрова Карайотова

Декларация

4.

04.06.2018г.

Росица Пенчева Пенчева

Декларация

5.

04.06.2018г.

Диляна Парушева Стоянова

Декларация

6.

04.06.2018г.

Дора Христова Николова

Декларация

7.

04.06.2018г.

Снежана Стефанова Драгиева

Декларация

8.

04.06.2018г.

Снежана  Тенкова Бакърджиева

Декларация

9.

04.06.2018г.

Елена Здравкова Недялкова

Декларация

10.

04.06.2018г.

Таня Николова Михова

Декларация

11.

04.06.2018г.

Виргиния Пешева Стефанова

Декларация

12.

04.06.2018г.

Мимa Николова Иванова

Декларация

13.

04.06.2018г.

Тони Никова Джондрова

Декларация

14.

04.06.2018г.

Виолетка Георгиева Йорданова

Декларация

15.

04.06.2018г.

Петя Ефтимова Помакова - Нотева

Декларация

16.

04.06.2018г.

Атанас Господинов Славов

Декларация

17.

04.06.2018г.

Росица Иванова Бъчварова

Декларация

18.

04.06.2018г.

Надя Стефанова Атанасова

Декларация

19.

04.06.2018г.

Елена Димова Николова

Декларация

20.

04.06.2018г.

Милка Николова Николова

Декларация

21.

05.06.2018г.

Жанета Здравкова Кръстева

Декларация

22.

05.06.2018г.

Румяна Андреева Анчева

Декларация

23.

05.06.2018г.

Галина Драганова Веселинова

Декларация

24.

05.06.2018г.

Цветанка Русева Арнаудова

Декларация

25.

05.06.2018г.

Тодорка Стоянова Каракерезова

Декларация

26.

05.06.2018г.

Ваня Стоянова Димитрова

Декларация

27.

05.06.2018г.

Румен Петков Цандев

Декларация

28.

05.06.2018г.

Станка Дичева Стоянова

Декларация

29.

05.06.2018г.

Сати Агоп Папазян

Декларация

30.

05.06.2018г.

Павлина Дамянова Костова

Декларация

31.

05.06.2018г.

Златина Георгиева Христова

Декларация

32.

05.06.2018г.

Цанка Георгиева Георгиева

Декларация

33.

05.06.2018г.

Женя Петрова Атанасова

Декларация

34.

05.06.2018г.

Маргарита Христова Гавраилова

Декларация

35.

05.06.2018г.

Татяна Колева Пеева

Декларация

36.

05.06.2018г.

Росица Тодорова Панайотова

Декларация

37.

05.06.2018г.

Соня Ганчева Игнатова

Декларация

38.

05.06.2018г.

Петър Димитров Катъров

Декларация

39.

05.06.2018г.

Милена Николова Мутелова

Декларация

40.

05.06.2018г.

Весела Иванова Младенова

Декларация

41.

05.06.2018г.

Недялка Кирова Стоянова

Декларация

42.

05.06.2018г.

Добромир Стратиев Димитров

Декларация

43.

05.06.2018г.

Веселина Петкова Томова

Декларация

44.

06.06.2018г.

Евдокия Росенова Недкова

Декларация

45.

06.06.2018г.

Ани Райчева Цветанова

Декларация

46.

06.06.2018г.

Жанета Димитрова Граматикова

Декларация

47.

06.06.2018г.

Станка Димчева Чавдарова

Декларация

48.

06.06.2018г.

Стойка Демирева Вълкова

Декларация

49.

06.06.2018г.

Жана Аврамова Кметска

Декларация

50.

06.06.2018г.

Лена Райчева Димитрова

Декларация

51.

06.06.2018г.

Ирина Георгиева Петрова

Декларация

52.

06.06.2018г.

Пенка Добрева Петрова

Декларация

53.

06.06.2018г.

Дида Стаматова Баръмова

Декларация

54.

06.06.2018г.

Станка Илиева Илиева

Декларация

55.

06.06.2018г.

Искра Паскова Иванова

Декларация

56.

06.06.2018г.

Катя Панайотова Алексиева

Декларация

57.

06.06.2018г.

Нели Георгиева Толчева-Василева

Декларация

58.

06.06.2018г.

Станислава Стоева Иванова

Декларация

59.

06.06.2018г.

Йовка Колева Иванова

Декларация

60.

06.06.2018г.

Весела Симеонова Маринова

Декларация

61.

06.06.2018г.

Добромира Любомирова Максакова

Декларация

62.

06.06.2018г.

Кристиян Мончев Монев

Декларация

63.

06.06.2018г.

Лиляна Стоянова Илчева

Декларация

64.

06.06.2018г.

Венета Павлова Пехливанова

Декларация

65.

07.06.2018г.

Биляна Желязкова Юлиева

Декларация

66.

07.06.2018г.

Венета Тодорова Димитрова

Декларация

67.

Получена в БОС на 12.06.2018г. Пощенско клеймо от 06.06.2018г.

Виолета Костадинова Станева

Декларация

68.

01.11.2018 г

Мария Николова Пеева

Декларация

69.

02.01.2018 г

Илияна Славова Георгиева

Декларация

 

 
   
 
Copyright © 2024 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org