Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател ***
Начало Конкурси

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.orgСписък на Допуснатите кандидати за длъжността "Съдебен помощник"
Списък на Недопуснати кандидати за длъжността "Съдебен помощник"
Списък на Допуснаните за длъжността "Съдебен секретар"
Списък на Недопуснатите за длъжността "Съдебен секретар"
Списък на Допуснатите за длъжността "Призовкар"
Списък на недопуснати за длъжността "Призовкар"


На основание Заповед №
 869 /28.09.2017г. Административният ръководител – председател на Окръжен съд гр. Бургас

 

О Б Я В Я В А:

конкурс

І. За длъжностите:

І.1 „Съдебен помощник” в Окръжен съд – Бургас – 3 щ.бр., от които 2 щ.бр. по чл. 67, ал.1, т.1 от КТ. и 1 щ.бр. по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ.

І.2.“Съдебен секретар“ в Окръжен съд – Бургас – 2 щ.бр. по чл. 67, ал.1, т.1 от КТ.

І.3.“Призовкар“ в Окръжен съд – Бургас1 щ.бр. по чл. 67, ал.1, т.1 от КТ.


Пълен текст на обявлението

Заявление за участие - образец

     Декларация - образец

 
   
 
Copyright © 2017 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org