Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало Конкурси

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org
Крайно класиране на кандидатите за длъжността "Съдебен помощник"
Резултати от трети етап на кандидатите за длъжността "Съдебен помощник"
Допуснати до устен изпит за длъжността "Съдебен помощник"
Резултати от писмен изпит за длъжността "Съдебен помощник"
Списък на Допуснатите кандидати за длъжността "Съдебен помощник"

Списък на Недопуснати кандидати за длъжността "Съдебен помощник"
Резултати от втори етап и Крайно класиране на кандидатите за длъжността "Съдебен секретар"
Списък на Допуснаните за длъжността "Съдебен секретар"

Списък на Недопуснатите за длъжността "Съдебен секретар"
Резултати от втори етап и Крайно класиране на кандидатите за длъжността "Призовкар"
Списък на Допуснатите за длъжността "Призовкар"
Списък на недопуснати за длъжността "Призовкар"


На основание Заповед №
 869 /28.09.2017г. Административният ръководител – председател на Окръжен съд гр. Бургас

 

О Б Я В Я В А:

конкурс

І. За длъжностите:

І.1 „Съдебен помощник” в Окръжен съд – Бургас – 3 щ.бр., от които 2 щ.бр. по чл. 67, ал.1, т.1 от КТ. и 1 щ.бр. по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ.

І.2.“Съдебен секретар“ в Окръжен съд – Бургас – 2 щ.бр. по чл. 67, ал.1, т.1 от КТ.

І.3.“Призовкар“ в Окръжен съд – Бургас1 щ.бр. по чл. 67, ал.1, т.1 от КТ.


Пълен текст на обявлението

Заявление за участие - образец

     Декларация - образец

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org