Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Конкурси

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org

1. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ  ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС.

2. СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ  ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА
ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС.

3. СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК"В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС.


4. СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ТРЕТИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК"В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС.

5. СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ТРЕТИ ЕТАП ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС.

6. РЕЗУЛТАТИ ОТ КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС.========================================


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание Заповед №  521 /13.05.2019г. Административният ръководител – председател на Окръжен съд гр. Бургас

Пълен текст на ОБЯВАТА можете да прочетете тук: О Б Я В Я В А!

       

 

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org