Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Новини

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо обвиняем за палеж

Окръжен съд – Бургас определи да бъде взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо обвиняемия Николай П., привлечен като обвиняем за палеж (престъпление по чл. 330, ал. 3, вр. ал. 2, т. 2 от НК).

Николай П. е обвиняем за това, че на 09.05.2019 г., в гр. Бургас, запалил чуждо имущество на значителна стойност, а именно две строителни машини, собственост на фирма, като е имало опасност пожарът да се разпростре и върху други строителни машини на същата фирма. Вследствие на това са последвали значителни вреди на стойност 210000 евро. Престъплението, за което е повдигнато обвинението се явява тежко умишлено престъпление по смисъла на закона, наказуемо с „Лишаване от свобода“ от 3 до 12 години.

Според съда, доказателствата до момента позволяват да се направи предположение за възможна съпричастност на обвиняемия в престъплението. В материалите по делото са налице достатъчно доказателства, мотивиращи настоящата съдебна инстанция да приеме, че опасността обвиняемият да извърши ново престъпление е напълно реална. Многократните осъждания на Николай П. свидетелстват за утвърдени престъпни навици и го разкриват като личност с висока степен на обществена опасност. Според съда, пребиваването на обвиняемия в местата за лишаване от свобода, не е оказало очаквания превъзпитателен и възпиращ ефект, след като настоящото деяние е извършено след освобождаването му от затвора, на 14.12.2018 г. Според Окръжен съд – Бургас доводите на защитата за здравословното състояние на обвиняемия не са пречка, той да търпи най-тежката мярка за неотклонение, предвид, че лечението би могло да продължи и при условията на „Задържане под стража“.

Определението на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвано или протестирано пред въззивна инстанция в тридневен срок.

11.05.2019

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас остави с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ обвиняем за палеж

Окръжен съд – Бургас потвърди определение на Районен съд – Бургас, с което е потвърдена взетата спрямо обвиняемия Данаил С. мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Данаил С. е привлечен като обвиняем за това, че на 14.10.2018 г., около 03:25 ч., в качеството си на съизвършител, в съучастие с Р. Я., като съизвършител и П. Б., като подбудител, запалил чуждо имущество на значителна стойност, а именно апартамент в гр. Бургас, собственост на Б. П. и електрическо табло с 27 бр. електромери и прекъсвачи, собственост на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, на неустановена към момента стойност на нанесените щети (престъпление по чл. 330, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК). За посоченото престъпление е предвидено наказание „Лишаване от свобода“ от 1 до 8 години.

Производството бе образувано по жалба на обвиняемия и неговата защита за изменение на взетата спрямо Данаил С. мярка за неотклонение в по-лека, а именно „Домашен арест“. С въззивната жалба бе направено искане към съда за назначаване на повторна съдебно-медицинска експертиза, която да даде отговор за здравословното състояние на обвиняемия, поради това, че Данаил С. страда от хипертонично заболяване.

В предходни заседания, съдът е уважил искането на защитата и е назначил комплексна съдебно-медицинска експертиза в състав от съдебен лекар и кардиолог и Данаил С. е получил адекватни медицински грижи в условията на Следствения арест. Въззивният съдебен състав сподели изводите на първоинстанционния съд, че здравословното състояние на обвиняемия не налага изменение на мярката му за неотклонение. За него се полагат необходимите грижи от страна на затворническата администрация.

Окръжен съд – Бургас констатира, че към настоящия момент не е разколебано обоснованото предположение за това, че Данаил С. е осъществил деянието, за което е привлечен към наказателна отговорност. Налице е реална опасност обвиняемият да се укрие, за да избегне наказателното преследване, както и да извърши нови престъпления, ако не бъде задържан. С тези мотиви според съда, най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Данаил С. е процесуално оправдана.

Определението на Окръжен съд – Бургас е окончателно.

09.05.2019

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас осъди на четири години „Лишаване от свобода“ подсъдим за грабеж

Окръжен съд – Бургас присъди наказание от четири години „Лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим на подсъдимия Велко Г. за осъществен грабеж. Съдът наложи общо наказание в размер на най-тежкото между наказанията, определени му по настоящата присъда и по влязло в сила на 05.12.2018 г. определение на съдебната инстанция спрямо подсъдимия, отново за грабеж.

Окръжен съд – Бургас призна Велко Г. за виновен в това, че на 11.11.2018 г., в гр. Бургас, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи - портмоне и сумата от 180 лева, или всичко на обща стойност 189 лева, от владението на Т. С., с намерение противозаконно да ги присвои,  като употребил за това сила - хванал я за устата и я държал запушена и заплашване - казал й „Дай портмонето и нищо няма да ти направя“.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок пред въззивна инстанция.

08.05.2019

Прессслужба ОС-Бургас

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org