Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Новини

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Окръжен съд – Бургас наложи наказание „Лишаване от свобода“ за 17 години на подсъдим за умишлено причинена смърт на пътя

Окръжен съд – Бургас наложи общо наказание на Атанас Д., признат за виновен за умишлено причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство, в размера на най-тежкото 17 години „Лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим. Съдът лиши Атанас Д. от правото да управлява моторно превозно средство завинаги. Съдебната инстанция присъедини към определеното най-тежко наказание на подсъдимия и наказанието „Глоба“ в размер на 1000 лв.

Окръжен съд – Бургас призна подсъдимия Атанас Д. за виновен в това, че на 24.07.2016 г., около 19,40 ч., в гр. Карнобат, управлявал лек автомобил и нарушил правилата за движение, посочени в Закона за движение по пътищата, а именно:

Чл. 16. (1) На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено:

1.         когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне;

Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например ..., да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, ..., преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат ..., преди него ..., и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение.

  Чл. 116. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците,

в резултат на което умишлено причинил смъртта на намиращата се на пътното платно М. Д., починала по-късно същия ден.Окръжен съд – Бургас осъди подсъдимия на 17 години „Лишаване от свобода“, което наказание да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим. Съдът лиши подсъдимия и от право да управлява моторно превозно средство завинаги.

Окръжен съд – Бургас призна подсъдимия Атанас Д. за виновен и в това, че при условията на реална съвкупност с престъплението по т. 1, управлявал лекия автомобил, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,88 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство тип „Дрегер“.  За това деяние съдът осъди подсъдимия на 2 години „Лишаване от свобода“ и „Глоба“ в размер на 1000 лв., което наказание да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим. Съдебната инстанция лиши Атанас Д. да управлява МПС за срок от 2 години.

Присъдата на Окръжен съд – Бургас подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок пред въззивна инстанция.

20.09.2019

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас осъди на 24 години „Лишаване от свобода“ подсъдим за убийство

Окръжен съд – Бургас призна подсъдимият Михаил С. за виновен в това, че на 02.06.2018 г., в в к.к. „Слънчев бряг“, пред хотел „Сън Вилидж“, по начин опасен за живота на мнозина, чрез произвеждане на изстрели с огнестрелно оръжие, направил опит умишлено да умъртви повече от едно лице, като умишлено умъртвил К. Н. и направил опит умишлено да умъртви С. Т., прострелвайки я в областта на лявото слепоочие, с което й причинил общо разстройство на здравето, опасно за живота, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини. Съдът наложи наказание „Лишаване от свобода“ на Михаил С. за срок от 24 години, при първоначален „строг режим“ на изтърпяване на наказанието.

Делото бе гледано по реда на особените правила на Глава 27 от НПК – съкратено съдебно следствие. Подсъдимият изцяло призна всички факти, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и своята вина. Окръжен съд – Бургас намери, че направените самопризнания от страна на подсъдимия се подкрепят от събраните в досъдебното производство доказателства и ги прие. Съдът се ползва от така направените самопризнания при постановяване на присъдата. В съдебно заседание Михаил С. изрази съжаление за извършеното деяние и съболезнования към близките на пострадалите.

Съдът прие за съвместно разглеждане в настоящия съдебен процес предявените граждански искове от пострадалите лица. Съдът конституира като граждански ищци и частни обвинители майката на починалия - С. Н., неговата дъщеря – С. Н. и сестра – М. Н. Окръжен съд – Бургас конституира като граждански ищец и пострадалата С. Т.

Окръжен съд – Бургас осъди Михаил С. да заплати на дъщерята на починалия граждански иск в размер на 150 000 лв., на майката на починалия граждански иск в размер на 100 000 лв., а на сестрата – 20 000 лв., представляващи обезщетение за причинени с умъртвяването на пострадалия неимуществени вреди. Съдебната инстанция осъди Михаил С. да заплати на пострадалата С. Т., граждански иск в размер на 70 000 лв., обезщетение за неимуществени вреди от причинените й от Михаил С. увреждания. В съдебното заседание Окръжен съд – Бургас уважи искането на повереника на пострадалите лица и допусна разпит на свидетелката И. Й., бивша съпруга на пострадалия К. Н., за установяване интензитета на болките и страданията на близките от загубата на К. Н.

Държавното обвинение поиска да бъде наложено наказание „Доживотен затвор“ на Михаил С., което да бъде редуцирано на „Лишаване от свобода“ за 27 години, при превес на оттегчаващите вината обстоятелства. Повереника на пострадалите лица – близки на починалия също поиска наказание „Доживотен затвор“, което да бъде заменено с „Лишаване от свобода“ за срок от 30 години. Защитата на Михаил С. пледира за наказание „Лишаване от свобода“ от 15 до 20 години.

Присъдата на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвана или протестирана пред въззивна инстанция в 15-дневен срок.

17.09.2019

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас се произнесе с присъда по дело за причиняване на смърт по непредпазливост

Окръжен съд – Бургас осъди Борислав С. на три години „Лишаване от свобода“ за причинена смърт по непредпазливост. Съдът отложи изпълнението на наложеното наказание на подсъдимия за изпитателен срок от четири години. На Борислав С. бе наложена и пробационна мярка „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от една година и шест месеца.

Съдът призна подсъдимия за виновен в това, че на 19.06.2018 г., в гр. Бургас, причинил по непредпазливост смъртта на сестра си Д. С., настъпила в МБАЛ – Бургас, вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда, довела до общо разстройство на здравето опасно за живота. Бургаският окръжен съд оправда Борислав С. по обвинението за извършване на изпълнителното деяние чрез удар с крак в коремната област на пострадалата.

Присъдата на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвана или протестирана пред въззивна инстанция в 15-дневен срок.

17.09.2019

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас задържа под стража двамата обвиняеми за засадената нива с коноп в с. Зидарово

Окръжен съд – Бургас отмени определение на Районен съд – Бургас, с което спрямо Димо А. е взета мярка за неотклонение „Домашен арест“ и спрямо Стамен А. – обвиняем по същото досъдебно производство е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 2 000 лева. Въззивната инстанция постанови спрямо двамата обвиняеми да бъде взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Димо А. и Стамен А. са привлечени за извършено в условията на съучастие, като съизвършители, престъпление по чл. 254в, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК за това, че от неустановена дата през 2019 година до 30.08.2019 г., в нива с площ около 2,5 декара в землището на с. Зидарово, засели и отглеждали растения от рода на конопа – канабис, марихуана, в нарушение с установените в чл. 27, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от ЗКНВП правила. Съгласно дадената на деянието правна квалификация същото представлява умишлено престъпление от общ характер и за него е предвидено наказание „Лишаване от свобода“ от две до пет години и глоба от 5 000 до 10 000 лева.

Въззивният съд се присъедини към извода на първата инстанция, че в конкретния случай доказателствената съвкупност е достатъчна, за да обоснове наличието на обосновано предположение за авторство на деянието. Не така стои въпросът с изводите на районния съд относно наличието на реална опасност всеки от обвиняемите да се укрие или извърши друго престъпление, ако не бъде задържан. Няма спор, че към процесната дата – 30.08.2019 г., двамата обвиняеми са с необременено съдебно минало. Доказано е също, че Димо А. и Стамен А. са трудово ангажирани като шофьори на товарни автомобили, както и че живеят в условията на фактическо съжителство и се грижат за малолетни деца, както и че двамата имат регистрирани адреси, които действително обитават. Според Окръжен съд – Бургас всички тези обстоятелства са били налични и при извършване на престъплението, за което двамата са обвинени, поради което самото им съществуване взето само по себе си не е достатъчно да се направи извод, че обвиняемите не биха извършили друго престъпление, нито биха се укрили ако не са задържани. Доказателствата по делото разкриват значителна по-висока обществена опасност на конкретното престъпление, за извършването на което Димо А. и Стамен А. са привлечени да отговарят. В своите мотиви въззивният съд казва: „свидетелските показания, както и обективните находки, установени и закрепени в протоколите за оглед на местопроизшествие, разкриват широкомащабна, професионално осъществена, изискваща значителна организация и финанси, както и в значителна степен конспиративна престъпна дейност, която доказателствените източници свързват с двамата обвиняеми“.

Определението на Окръжен съд – Бургас е окончателно.

10.09.2019

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас проведе разпоредително заседание по дело за противозаконно унищожаване на „пясъчни дюни“

Окръжен съд – Бургас проведе разпоредително заседание по делото за противозаконно унищожаване на „пясъчни дюни“, по което подсъдими са Иван Н. и Манол П.

Съдът остави без уважение молбата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за конституиране на министерството като граждански ищец и за съвместно разглеждане в настоящото наказателно производство на предявения граждански иск от страна на държавното ведомство, в размер на 200 хил. лв. Окръжен съд – Бургас счете, че съвместното разглеждане на иска ще затрудни своевременното приключване на наказателния процес. Министерството на регионалното развитие и благоустройство може да предяви граждански иск в граждански процес и интересите на държавата няма да бъдат нарушени, ако се докаже виновност на подсъдимите в наказателния процес. Предвид спецификите на обекта на престъплението, се изисква събирането на множество доказателства и назначаването на множество експертизи, установяващи имуществената вреда. По досъдебното производство няма събрани доказателства за наличие на имуществени вреди и за първи път съдът следва да ги установява. Това би попречило за своевременното и ефективно приключване на наказателния процес, поради необходимост от отлагания на делото, специално с оглед доказване на гражданския иск.

Съдът не сподели изводите на защитата на двамата подсъдими, че в досъдебното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите. Съдебната инстанция счете, че са изложени достатъчно фактически положения относно обективните и субективни съставомерни признаци на извършеното деяние. В обвинителния акт ясно е формулирано участието на подсъдимите в престъпната дейност, както и подробно е описана защитената територия – природна забележителност. Посочени са конкретно и точно техническите параметри на предмета на обвинението, като подсъдимите ясно могат да разберат обвинението.

Съдът определи, че съществуват процесуални пречки за гледане на делото по реда на Гл. 27 от НПК – съкратено съдебно следствие, поради изричното несъгласие на подсъдимите и техните защитници. Предвид искането на защитата, делото следва да бъде гледано по реда на Глава 28 от НПК, с освобождаване от наказателна отговорност от страна на подсъдимите и налагането им на административно наказание.

Окръжен съд – Бургас потвърди и взетите мерки за неотклонение „Парична гаранция“, в размер на 3 000 лв. за Иван Н. и 1 000 лв. за Манол П.

Определението на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвано или протестирано пред въззивна инстанция.

10.09.2019

Прессслужба ОС-Бургас

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org