Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Новини Инициативи и събития

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Инициативи и събития
Студенти по право дискутираха правен казус с окръжен съдия

Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас продължават с образователните беседи със студенти и ученици и тази учебна година, продължение на програмата „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Студенти по право в Бургаски свободен университет посетиха днес административно наказателно дело в Бургаския окръжен съд, като част от учебния им цикъл „Административен процес“. Една от студентките, Пенка Петрова, бе наградена от административните ръководители на двата съда миналата година, за написано от нея есе на тема „Етичните проблеми на правната професия“.

След заседанието по делото третокурсниците прависти задаваха въпроси към съдията – докладчик Стефан Стойков, свързани с правния казус, принципите на събиране на доказателства и доказването на фактическата обстановка в този вид наказателни процеси. „Проведената дискусия е практически много полезна за нас“, коментираха младите хора. Следващото заседание по делото е насрочено за 04 октомври, до когато студентите ще имат възможност да се запознаят с материали по наказателния процес.

30.09.2019 г. Пресслужба ОС - Бургас
Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема "Откоровенно за съдебната власт", като част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет. ... пълен текст на обявата!
ЦЕНТЪРЪТ ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ

при БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ,

ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС И РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС

ПО ПОВОД 140 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И ДЕНЯ НА ЮРИСТА - 16 АПРИЛ,

обявяват

КОНКУРС ЗА ЕСЕ

на тема:

”ЕТИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ПРАВНАТА ПРОФЕСИЯ”

 

         Студентите могат да предават своите есета на електронен адрес mircheva@bfu.bg  или в учебен отдел на ЦЮН (стая 20) до  29 март 2019 г. Разработките на студентите ще бъдат оценявани от жури, състоящо се от съдии от Окръжен и Районен съд – Бургас и преподаватели от ЦЮН при Бургаски свободен университет.

Обявяването на отличилите се есета и награждаването на техните автори ще бъде на  12.04.2019 г. от 11.00 ч. в зала 208 в сградата на БСУ.

         Отличените есета ще бъдат оповестени на интернет страниците на Бургаски свободен университет, Окръжен съд - Бургас и Районен съд – Бургас.

По повод Деня на юриста - 16.04.2019 г., Окръжен съд – Бургас съвместно с Районен съд – Бургас организират „Ден на отворени врати“, на който са поканени всички студенти.

 Центърът по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас организира

ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА, 13 – 17 ноември

Центърът за медиация и спогодби към Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас, организира "ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017 г.", в периода 13 – 17 ноември. Дните по медиация се превръщат в национална кампания по инициатива на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд  и Софийски градски съд.

"ДНИТЕ НА МЕДИАЦИЯТА 2017 г.", продължават две седмици, във времето 13 - 24 ноември. В рамките на първата седмица, 13 - 17 ноември, Центърът по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд - Бургас организира ежедневни събития, предназначени към широката аудитория и вътрешните публики (магистрати и съдебни служители). През втората седмица, 20 - 24 ноември, медиаторите към Центъра ще осъществяват безплатни медиации и консултации за гражданите.

 

Понеделник - 13.11.2017 г.

 13.20 часа - Гостуване на медиатори от Центъра по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд - Бургас на Клуб „Медиация“ към ГПАЕ „Г. Милев“

(място: ГПАЕ „Гео Милев“)

Медиаторите ще представят пред младите хора способа „Медиация“; ще разиграят с участието на учениците спорни казуси, които могат да бъдат решени чрез медиация

 

Вторник - 14.11.2017 г.

14.00 часа - Среща на координаторите – магистрати от Центъра по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас със съдии от двете съдебни институции и районните съдилища в област Бургас

(място: Съдебна палата – Бургас)

 

Сряда - 15.11.2017 г.

 14.00 часа – Среща на координаторите – магистрати от Центъра по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас със съдебни служители от Гражданските отделения на двата съда

(място: Съдебна палата – Бургас)

        

Четвъртък - 16.11.2017 г.

 10.00 часа - Среща на тема „Медиацията и приложението й в дела, в които се засягат интересите на деца“,  със специалисти от Дирекция „Социално подпомагане“; Център „Обществена подкрепа“; Асоциация „Деметра“; Обществения посредник на Община Бургас, Тодор Стамболиев

(място: Съдебна палата – Бургас, Зала 2)

Целта на срещата е да се популяризира медиацията, като способ за извънсъдебно разрешаване на спорове, да се предостави информация за дейността на действащия Центъра по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас, както и да се обсъди възможността за прилагането на този способ при разглеждане на дела, в които се засягат интересите на деца.

Центърът по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас организира

ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА, 13 – 17 ноември

Центърът за медиация и спогодби към Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас, организира "ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017 г.", в периода 13 – 17 ноември. Дните по медиация се превръщат в национална кампания по инициатива на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд  и Софийски градски съд.

"ДНИТЕ НА МЕДИАЦИЯТА 2017 г.", продължават две седмици, във времето 13 - 24 ноември. В рамките на първата седмица, 13 - 17 ноември, Центърът по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд - Бургас организира ежедневни събития, предназначени към широката аудитория и вътрешните публики (магистрати и съдебни служители). През втората седмица, 20 - 24 ноември, медиаторите към Центъра ще осъществяват безплатни медиации и консултации за гражданите.

 

Понеделник - 13.11.2017 г.

 13.20 часа - Гостуване на медиатори от Центъра по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд - Бургас на Клуб „Медиация“ към ГПАЕ „Г. Милев“

(място: ГПАЕ „Гео Милев“)

Медиаторите ще представят пред младите хора способа „Медиация“; ще разиграят с участието на учениците спорни казуси, които могат да бъдат решени чрез медиация

 

Вторник - 14.11.2017 г.

14.00 часа - Среща на координаторите – магистрати от Центъра по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас със съдии от двете съдебни институции и районните съдилища в област Бургас

(място: Съдебна палата – Бургас)

 

Сряда - 15.11.2017 г.

 14.00 часа – Среща на координаторите – магистрати от Центъра по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас със съдебни служители от Гражданските отделения на двата съда

(място: Съдебна палата – Бургас)

        

Четвъртък - 16.11.2017 г.

 10.00 часа - Среща на тема „Медиацията и приложението й в дела, в които се засягат интересите на деца“,  със специалисти от Дирекция „Социално подпомагане“; Център „Обществена подкрепа“; Асоциация „Деметра“; Обществения посредник на Община Бургас, Тодор Стамболиев

(място: Съдебна палата – Бургас, Зала 2)

Целта на срещата е да се популяризира медиацията, като способ за извънсъдебно разрешаване на спорове, да се предостави информация за дейността на действащия Центъра по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас, както и да се обсъди възможността за прилагането на този способ при разглеждане на дела, в които се засягат интересите на деца.

Окръжен съдия бе награден в конкурс за магистрати и полицаи „Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж“

Окръжният съдия, Захарин Захариев, получи отличие в конкурс за магистрати и полицаи „Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж“, проведен от Общинския съвет по наркотични вещества, в гр. Благоевград. Съдия Захариев бе определен от организаторите като личност, олицетворяваща държавността.

Конкурсът е учреден през 2009 г. от Община Благоевград, със съдействието на Посолството на Република Италия в България, в памет на италианския магистрат, Джовани Фалконе и подкрепен от проф. Мария Фалконе. Организаторите си поставят за цел да подпомагат усилията на магистратите и полицаите да защитават обществените интереси и авторитета на професията си. Да съдействат за ограничаване на корупцията, влиянието на организираната престъпност, както и за намаляване на криминалните прояви.

Припомняме, че съдия Захариев е един от уважаваните бургаски магистрати, автор на пиеса, поетични книги и проза. През 1998 г. пише пиесата „Така обичам, че ми иде да крещя“, поставена и играна на сцената на Драматичен театър „Адриана Будевска“, гр. Бургас. Негови са книгите „Прокълнатата възможност за подобие“, „Присъни ми се, че живея“ и „Парадокът МаМа или не е възможно да не мога да надскоча дъга“.


08.11.2017 г. Пресслужба ОС - Бургас

 
Пленумът на ВКС избра окръжен магистрат от Бургас за член на Комисията по атестирането и конкурсите към ВСС

Съдия Вяра Камбурова от Окръжен съд – Бургас стана член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, избрана от Пленума на ВКС.

Съдия Камбурова е родом от гр. Бургас, завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Магистратът има 24 години юридически стаж, от които близо 2 години като съдия в Районен съд – Бургас и 16 години като магистрат в Окръжен съд – Бургас. Съдия Камбурова е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ от 2008 г. Тя е последният представител на CEPEJ.

Всички съдии от Окръжен съд – Бургас изразиха становище по повод кандидатурата на съдия Камбурова за член на Комисията, което изпратиха до Пленума на Върховния касационен съд. В становището пише:

„Съдия Камбурова е изключително прецизна в работата си, задълбочена и отговорна. С чувство за отговорност и убедително преодоляване и разрешаване на проблемни ситуации. Убедени сме, че в дейността си, съдия Камбурова ще отстоява интересите на всички съдии и ще работи за утвърждаване на достойнството на професията.“

12.07.2017 г. Пресслужба ОС - Бургас

        

          

 

 


Поредна успешна медиация се проведе в Окръжен съд и Районен съд – Бургас

С три успешни медиации, завършили със споразумение одобрено от съда може да се похвали новосъздадения Център за медиация и спогодби към Окръжен съд и Районен съд – Бургас. Първото постигнато споразумение, което се проведе като процедура по медиация на трети април, тази година, постигна разбирателство и съгласие между страни, спорещи по семейни въпроси. Споразумението бе одобрено от Районен съд – Бургас. Като резултат от тази първа проведена успешна медиация страните са успели да подобрят отношенията си и комуникацията помежду си. Последваха още две успешни медиации по дело от наказателно частен характер и за спор по имотни въпроси, първата от които с одобрение от Районен съд – Несебър, през месец май. Споразумението от третата успешна медиация, която се проведе на седми юни в Центъра към Бургаския окръжен и районен съд предстои да  бъде разгледана в съдебно заседание в Районен съд – Несебър.

Центърът за медиация и спогодби към Окръжен съд и Районен съд – Бургас бе открит в „Денят на отворени врати“, организиран от двете съдебни институции на 06.04.2017 г. 16 медиатори са вписаните експерти, които осъществяват способа. От създаването до днес в Центъра са проведени 5 процедури по медиация, три от които завършили със споразумение между страните. С прилагането на медиацията се цели подобряване на отношенията между спорещите и постигане на решение, съобразено с взаимните интереси; доброволно разрешаване на спора чрез сключване на спогодба или прекратяване на съдебни производства.

08.06.2017 г. Пресслужба ОС - Бургас

 

Среща на медиатори от Бургас с председателите на Окръжен и Районен съд – Бургас се проведе в Съдебната палата

Инициативата „Медиацията – способ за извънсъдебно разрешаване на спорове“ стартират като насока в работата си Окръжен и Районен съд – Бургас. Председателите на двата съда, Боряна Димитрова и Яна Колева организираха среща с медиатори от Бургас, за да обсъдят програмата и процедурата за съдебна медиация, която ще се прилага в двете съдебни институции. Целта на Окръжен и Районен съд – Бургас по пътя на реализиране на инициативата е да се популяризира медиацията като способ за разрешаване на спорове сред обществото и да се предостави възможност на лица, между които имат спор да го разрешат доброволно, с помощта на медиация. Двата съда организират среща на медиатори с граждани водещи съдебен спор за първи път през 2012 г. Две години по-късно се организира и кампанията „Месец на медиацията“. Като резултат, адвокат Биляна Вътева, участник тогава, успява да постигне споразумение по спор между етажни собственици. Двете председателки, Димитрова и Колева, изразиха готовност и очакване този път кампанията да не бъде кампанийна, а развиваща се във времето и съзнанието на бургазлии. Те се обърнаха към присъстващите с призива „Да следваме добрите световни примери и Бургас бъде един от новаторите в страната по осъществяване на медиация.

Включилите се в работната среща медиатори се обединиха около идеята за организиране на постоянен Център за медиация, който да заработи в съда в най-скоро време. Медиаторът Живко Панайотов предложи да бъдат създадени и други действащи Центрове в квартали на града за удобство на гражданите, като възможност за осъществяване на диалог между страните и медиаторите и прилагане на способа. Една от участващите медиаторки, Златина Дукова (член на Комисията за защита от дискриминация) сподели, че работи за реализацията на способа от неговото създаване през 2004 г. Тя изрази удоволствието си от факта, че съдът вече е отворен към този способ и прилагането му в практиката, но също така, че е необходимо да се популяризира способа сред обществото, за да не се получава ефекта „Изгубени в превода“. Всички се обединиха около мнението, че много важно за успеха на прилагане на способа е обществото да бъде информирано. Медиаторите да стигнат до хората. Адвокат Юрий Бошнаков допълни, „че е достатъчно широко отворена вратата към това – Що е то медиация?“ Присъстващият медиатор-психолог, Дима Желязкова отчете като спънка в развитието на медиацията, отчуждението и нежеланието на българина,  да се решават конфликтите по мирен път.

Добрият диалог и желание за включване в инициативата на Окръжен и Районен съд – Бургас „Медиацията – способ за извънсъдебно разрешаване на спорове“, бе резултата от проведената първа работна среща, която организираха двата съда. Бяха набелязани и три основни задачи по пътя на реализация на способа, изготвяне на съвместен проект, създаване на Център за медиация и запознаване с Процедурата за съдебна медиация на бургаската адвокатска колегия.

03.11.2016 г. Пресслужба ОС - Бургас

 

 

 
   
 
Copyright © 2022 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org