Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Новини

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо обвиняем за грабеж

Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Йордан И., привлечен като обвиняем за грабеж, в условията на опасен рецидив.

Йордан И. е привлечен като обвиняем за грабеж на парична сума в размер на 40.00 лева, от владението на Т. Т., осъществен чрез сила – нанасяне на удари с дървена пръчка в гърба на пострадалия и чрез заплаха. Нападението е осъществено в дома на пострадалия в гр. Айтос, на 30.11.2018 г.

Окръжен съд – Бургас прие, че „може да се направи обоснован извод за вероятност Йордан И. действително да е извършил престъплението, за което е привлечен като обвиняем“. За това престъпление се предвижда наказание „Лишаване от свобода“ от 5 до 15 години, като съдът може да постанови и конфискация на имуществото на виновния. Според съдебната инстанция съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, както и да извърши престъпление, ако не е задържан. Конкретното престъпление представлява форма на рецидивна престъпност. Йордан И. е осъждан неколкократно, изключително за умишлени престъпления против собствеността на гражданите, като последното му осъждане е от 2014 г., за което е изтърпял ефективно наказание „Лишаване от свобода“ за повече от една година.

Определението на Окръжен съд – Бургас подлежи на обжалване или протестиране пред въззивна инстанция в тридневен срок.

07.12.2018

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо обвиняем за държане на наркотични вещества с цел разпространение

Окръжен съд – Бургас определи да бъде взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо обвиняемият Деян Д.

С постановление от 23.11.2018 г. на разследващия орган, Деян Д. е привлечен за това, че на 20.11.2018 г., в гр. Бургас в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 и чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1, вр. чл. 30 от ЗКНВП разпространил чрез продажба и държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, ал. 2, ал. 3 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/ и Приложение № 1 - Списък I - “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина’’, а именно: метамфетамин с различни процентни чистоти с общо тегло 1,189 гр. на обща стойност 29.73 лв., съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството (престъпление по чл. 354а, ал. 1, вр. чл. 26 НК).          Съдът счете, че макар и на сравнително ранен етап, до момента в хода на досъдебното производство са събрани доказателства, от които може да бъде изведено в достатъчна степен на достоверност обосновано предположение за авторството на деянието. Опасността обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление, по мнение на настоящия състав на Окръжен съд – Бургас е реална.

Престъплението за което е привлечен Деян Д. като обвиняем по настоящото дело, е наказуемо с „Лишаване от свобода“ от две до осем години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, т.е. касае се за тежко умишлено престъпление. Същевременно от справката за съдимост на обвиняемия е видно, че с присъда от 2008 г. на Районен съд - Бургас, Деян Д. е бил осъден на „Лишаване от свобода“ за срок от две години и три месеца, което да изтърпи при първоначален общ режим, за извършено през периода 30.10.2006 г. – 24.11.2006 г. тежко умишлено престъпление, като със същата присъда, на основание чл. 68, ал. 1 от НК, е било приведено в изпълнение и наложеното на обвиняемия наказание „Лишаване от свобода“ за срок от шест месеца на Районен съд - Карнобат, като бил определен общ режим на изтърпяването му. Тези данни обосновават наличието на презумпцията на чл. 63, ал. 2, т. 2 от НПК, според която ако от доказателствата по делото не се установява противното, реалната опасност по ал. 1 е налице, когато: лицето е е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление и е осъждано за друго тежко умишлено престъпление от общ характер на „Лишаване от свобода“ не по-малко от една година или друго по-тежко наказание, чието изпълнение не е отложено на основание чл. 66 от Наказателния кодекс.

Наред с горното, според съдебната инстанция предходните осъждания на Деян Д. сочат на по-висока лична опасност на обвиняемия.

23.11.2018

Прессслужба ОС-Бургас

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org