Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало Новини

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ПОКЛОНЕНИЕ

На 23.01.2018 г. почина съдия Ангелина Димитрова Коруджиева.

Съдия Коруджиева е родена на 22.07.1927 г., в с. Сунгурларе. Има висше юридическо образование „Право“. Работила е в съдебната система от 1950 г., изпълняваща длъжностите – народен, районен и окръжен съдия в гр. Бургас, член съдия на Висшия съдебен съвет. От 1991 г. до 1997 г. е била председател на Окръжен съд – Бургас.

Поклон пред паметта на съдия Ангелина Коруджиева!

23.01.2018

Прессслужба ОС-Бургас

Декларация от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет заявява вяра, подкрепа и убеждение в силата на конституционно прогласената независимост на съдебната власт в Република България.

Държавните органи, юридическите лица и гражданите, независимо от правния и обществения си статус, са длъжни да спазват законите и установените етични стандарти. Това се отнася с особена сила до професионалистите в онези социални сфери, които имат средствата и възможностите да въздействат и влияят върху общественото мнение.

Членовете на Съдийската колегия изразяваме тревогата си във връзка с отразените в някои медии твърдения за неетично и непрофесионално поведение на български съдия при изпълнение на служебните му задължения. Подобни действия имат негативен ефект, както върху публичния имидж на съда и съдебната власт, така и върху журналистическата общност и медиите, което изисква спазване на баланса между конституционните принципи за свободата на словото и правото на информация, и независимостта на съдебната власт.

Категорично се противопоставяме на публичното заклеймяване на постановени от съдии актове, с което се отправят внушения за пристрастност, липса на обективност и несъвместимост с високите професионални и нравствени изисквания към длъжността на съдията.

Съдийската колегия на ВСС осъжда всяко посегателство върху независимостта на съдебната власт и българските магистратите.

Високо ценим свободата на словото и правото на гражданите да бъдат информирани и се надяваме, че действията на журналистическата колегия в гр. Бургас не представляват опит за натиск върху съда по неприключило съдебно производство и за влияние върху неговата безпристрастност.

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/18/2018-01-16.pdf

16.01.2018

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас осъди подсъдим за убийство на 15 години „Лишаване от свобода“

Окръжният съд на Бургас осъди подсъдимият, Даниел П., на „Лишаване от свобода“ за срок от 15 години, при първоначален „строг“ режим на изтърпяване на наказанието, на основание чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. второ и трето, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 54 от НК. Съдът измени взетата до момента мярка за неотклонение „Домашен арест“ спрямо Даниел П.,  в „Задържане под стража“.

Съдът призна подсъдимият, Даниел П., за виновен в това, че на 30.08.2005 г., в гр. Бургас, к-с „Славейков“, направил опит умишлено да умъртви П. М., като деянието е извършено предумишлено, по особено мъчителен начин за пострадалия и с особена жестокост. Смъртта на П. М. не е настъпила по независещи от дееца причини, своевременно оказана квалифицирана медицинска помощ.

Присъдата на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Бургас.

16.01.2018

Прессслужба ОС-Бургас

Окръжен съд – Бургас наложи наказание „Лишаване от свобода“ за три години с пет годишен изпитателен срок на подсъдим за развратни действия

Окръжен съд – Бургас присъди най-общо тежко наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три години на Иван И., на основания по чл. 151, ал. 1, вр. чл. 26, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК; чл. 149, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК; чл. 149, ал. 5, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 26, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК; чл. 149, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 26, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК и чл. 150, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК. Съдът, на основание чл. 66, ал. 1 от НК и поради наличие на многобройни смекчаващи вината обстоятелства, отложи така наложеното наказание за срок от пет години.

Окръжният съд на Бургас призна подсъдимия Иван И. за виновен в това, че в периода от м. февруари 2015 г. до 17.04.2015 г., в гр. Бургас, в условията на продължавано престъпление, се съвкупил с лице ненавършило 14- годишна възраст – М. С. В същия период  извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание, без съвкупление,  по отношение на лица ненавършили 14-годишна възраст – М. С. и К. Г. Иван И. е признат за виновен от съда и за това, че в същия период, извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание, без съвкупление,  по отношение на лице навършило 14-годишна възраст – С. Д.

Съдът осъди подсъдимия Иван И. да заплати сумата от 15 хиляди лева, представляваща обезщетение за претърпените от С. Д. неимуществени вреди от престъплението по чл. 150, ал. 1 от НК.

Присъдата на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Бургас.

10.01.2018

Прессслужба ОС-Бургас

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org