Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател ***
Начало Медиация

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.orgТЪРСИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА СПОРА –

ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ

ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ И СПОГОДБИ

КЪМ БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И БУРГАСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

Какво е МЕДИАЦИЯ

Най-успешният способ за доброволно разрешаване на спорове в неформална и поверителна процедура.

 

Превърнете спора в сътрудничество!

 

Защо медиацията е подходяща за Вас?

 

Имате спор насрещната страна не разбира вашите аргументи

желаете да спестите средства тогава имате нужда от Медиатор!

 

Медиацията събира страните по спора с неутрална трета срана – МЕДИАТОР, който изслушва и двете страни и им помага да постигнат взаимно приемливо разрешение.

 

Как да участвате в процедурата:

 

В създадения Център за медиация и спогодби в Съдебната палата, етаж 1:

подавате Заявление за участие в процедура по Медиация

Вие избирате Медиатор от одобрения от Съда списък

насрочвате среща

 

Какво може да постигнете:

-       Подобряване на отношенията между спорещите и постигане на решение, съобразено с взаимните интереси.

-         Доброволно разрешаване на спора чрез сключване на спогодба.

-         Прекратяване на съдебните производства.

 

БЪРЗО, ЕФЕКТИВНО И БЕЗПЛАТНО ПЪРВОНАЧАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ!

 

Пилотната програма на Центъра по медиация се провежда в периода 01.03.2017 г. – 01.09.2017 г. и включва безплатна среща в рамките на два часа с избрания от Вас медиатор.

 

Работното време на Центъра по медиация:

всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа

 
   
 
Copyright © 2017 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org