Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Медиация Публикации

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.orgДесет процедури по медиация, три – завършили със споразумение одобрено от съда, регистрира до момента Центърът по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд - Бургас

Три успешни медиации, завършили със споразумение одобрено от съда и десет проведени процедури по извънсъдебно разрешаване на спорове регистрира Центърът по медиация и спогодби към Окръжен съд - Бургас и Районен съд – Бургас, за първите осем месеца от своето създаване. Центърът по медиация и спогодби към Окръжен съд - Бургас и Районен съд – Бургас, бе открит в „Денят на отворени врати“, организиран от двете съдебни институции на 06.04.2017 г. 21  медиатори предлагат своите услуги в Центъра. С прилагането на медиацията се цели подобряване на отношенията между спорещите и постигане на решение, съобразено с взаимните интереси; доброволно разрешаване на спора чрез сключване на спогодба или прекратяване на съдебни производства.

Първото споразумение, което се проведе като процедура по медиация, на 03.04.2017 г. постигна разбирателство и съгласие между страни, спорещи по семейни въпроси. Споразумението бе одобрено от Районен съд – Бургас. Като резултат от тази първа проведена успешна медиация, страните са успели да подобрят отношенията си и комуникацията помежду си. Последваха още две успешни медиации по  наказателно дело от частен характер и за спор по имотни въпроси, първата от които беше одобрена от Районен съд – Несебър, през месец май 2017 г. Споразумението на третата успешна медиация, по спор за недвижими имоти, която се проведе на седми юни в Центъра към Бургаския окръжен и районен съд, бе одобрено от Районен съд – Несебър.

В Центъра по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас са провеждани процедури по решаване на спорове за парично задължение между бургаски гражданин и дружество „Топлофикация - Бургас“; бракоразводно дело; спор между физически лица за парични задължения; семеен спор и изплащане на издръжка, по която медиация е постигнато разбирателство и делото е насрочено за разглеждане в Районен съд – Несебър. Последната проведена процедура засяга спор за жилищна собственост, по която бе постигнато частично споразумение, за направата на експертиза и след изготвяне на необходимите документи, насрочване на втора среща по медиация, с цел решаване на спора.

10.11.2017 г. Пресслужба ОС - Бургас

 

Центърът по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас организира

ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА, 13 – 17 ноември

Центърът за медиация и спогодби към Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас, организира "ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017 г.", в периода 13 – 17 ноември. Дните по медиация се превръщат в национална кампания по инициатива на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд  и Софийски градски съд.

"ДНИТЕ НА МЕДИАЦИЯТА 2017 г.", продължават две седмици, във времето 13 - 24 ноември. В рамките на първата седмица, 13 - 17 ноември, Центърът по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд - Бургас организира ежедневни събития, предназначени към широката аудитория и вътрешните публики (магистрати и съдебни служители). През втората седмица, 20 - 24 ноември, медиаторите към Центъра ще осъществяват безплатни медиации и консултации за гражданите.

 

Понеделник - 13.11.2017 г.

 13.20 часа - Гостуване на медиатори от Центъра по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд - Бургас на Клуб „Медиация“ към ГПАЕ „Г. Милев“

(място: ГПАЕ „Гео Милев“)

Медиаторите ще представят пред младите хора способа „Медиация“; ще разиграят с участието на учениците спорни казуси, които могат да бъдат решени чрез медиация

 

Вторник - 14.11.2017 г.

14.00 часа - Среща на координаторите – магистрати от Центъра по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас със съдии от двете съдебни институции и районните съдилища в област Бургас

(място: Съдебна палата – Бургас)

 

Сряда - 15.11.2017 г.

 14.00 часа – Среща на координаторите – магистрати от Центъра по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас със съдебни служители от Гражданските отделения на двата съда

(място: Съдебна палата – Бургас)

        

Четвъртък - 16.11.2017 г.

 10.00 часа - Среща на тема „Медиацията и приложението й в дела, в които се засягат интересите на деца“,  със специалисти от Дирекция „Социално подпомагане“; Център „Обществена подкрепа“; Асоциация „Деметра“; Обществения посредник на Община Бургас, Тодор Стамболиев

(място: Съдебна палата – Бургас, Зала 2)

Целта на срещата е да се популяризира медиацията, като способ за извънсъдебно разрешаване на спорове, да се предостави информация за дейността на действащия Центъра по медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас, както и да се обсъди възможността за прилагането на този способ при разглеждане на дела, в които се засягат интересите на деца.

Поредна успешна медиация се проведе в Окръжен съд и Районен съд – Бургас

С три успешни медиации, завършили със споразумение одобрено от съда може да се похвали новосъздадения Център за медиация и спогодби към Окръжен съд и Районен съд – Бургас. Първото постигнато споразумение, което се проведе като процедура по медиация на трети април, тази година, постигна разбирателство и съгласие между страни, спорещи по семейни въпроси. Споразумението бе одобрено от Районен съд – Бургас. Като резултат от тази първа проведена успешна медиация страните са успели да подобрят отношенията си и комуникацията помежду си. Последваха още две успешни медиации по дело от наказателно частен характер и за спор по имотни въпроси, първата от които с одобрение от Районен съд – Несебър, през месец май. Споразумението от третата успешна медиация, която се проведе на седми юни в Центъра към Бургаския окръжен и районен съд предстои да бъде разгледана в съдебно заседание в Районен съд – Несебър.

Центърът за медиация и спогодби към Окръжен съд и Районен съд – Бургас бе открит в „Денят на отворени врати“, организиран от двете съдебни институции на 06.04.2017 г. 16 медиатори са вписаните експерти, които осъществяват способа. От създаването до днес в Центъра са проведени 5 процедури по медиация, три от които завършили със споразумение между страните. С прилагането на медиацията се цели подобряване на отношенията между спорещите и постигане на решение, съобразено с взаимните интереси; доброволно разрешаване на спора чрез сключване на спогодба или прекратяване на съдебни производства.

08.06.2017 г. Пресслужба ОС - Бургас

 


 


 


 

 

 

Среща на медиатори от Бургас с председателите на Окръжен и Районен съд – Бургас се проведе в Съдебната палата

Инициативата „Медиацията – способ за извънсъдебно разрешаване на спорове“ стартират като насока в работата си Окръжен и Районен съд – Бургас. Председателите на двата съда, Боряна Димитрова и Яна Колева организираха среща с медиатори от Бургас, за да обсъдят програмата и процедурата за съдебна медиация, която ще се прилага в двете съдебни институции. Целта на Окръжен и Районен съд – Бургас по пътя на реализиране на инициативата е да се популяризира медиацията като способ за разрешаване на спорове сред обществото и да се предостави възможност на лица, между които имат спор да го разрешат доброволно, с помощта на медиация. Двата съда организират среща на медиатори с граждани водещи съдебен спор за първи път през 2012 г. Две години по-късно се организира и кампанията „Месец на медиацията“. Като резултат, адвокат Биляна Вътева, участник тогава, успява да постигне споразумение по спор между етажни собственици. Двете председателки, Димитрова и Колева, изразиха готовност и очакване този път кампанията да не бъде кампанийна, а развиваща се във времето и съзнанието на бургазлии. Те се обърнаха към присъстващите с призива „Да следваме добрите световни примери и Бургас бъде един от новаторите в страната по осъществяване на медиация.

Включилите се в работната среща медиатори се обединиха около идеята за организиране на постоянен Център за медиация, който да заработи в съда в най-скоро време. Медиаторът Живко Панайотов предложи да бъдат създадени и други действащи Центрове в квартали на града за удобство на гражданите, като възможност за осъществяване на диалог между страните и медиаторите и прилагане на способа. Една от участващите медиаторки, Златина Дукова (член на Комисията за защита от дискриминация) сподели, че работи за реализацията на способа от неговото създаване през 2004 г. Тя изрази удоволствието си от факта, че съдът вече е отворен към този способ и прилагането му в практиката, но също така, че е необходимо да се популяризира способа сред обществото, за да не се получава ефекта „Изгубени в превода“. Всички се обединиха около мнението, че много важно за успеха на прилагане на способа е обществото да бъде информирано. Медиаторите да стигнат до хората. Адвокат Юрий Бошнаков допълни, „че е достатъчно широко отворена вратата към това – Що е то медиация?“ Присъстващият медиатор-психолог, Дима Желязкова отчете като спънка в развитието на медиацията, отчуждението и нежеланието на българина,  да се решават конфликтите по мирен път.

Добрият диалог и желание за включване в инициативата на Окръжен и Районен съд – Бургас „Медиацията – способ за извънсъдебно разрешаване на спорове“, бе резултата от проведената първа работна среща, която организираха двата съда. Бяха набелязани и три основни задачи по пътя на реализация на способа, изготвяне на съвместен проект, създаване на Център за медиация и запознаване с Процедурата за съдебна медиация на бургаската адвокатска колегия.

03.11.2016 г. Пресслужба ОС - Бургас

 

 

 
   
 
Copyright © 2024 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org