Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало Медиация Контакти Център

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


КОНТАКТИ НА ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ

 ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС

И

РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС:

 

Местоположение:  гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101, етаж 1, стая № 105

 

За връзка с Центъра по медиация, можете да се свържете със съответните координатори:

 

Ани Цветанова – Съдебен секретар в Окръжен съд - Бургас,

Етаж 2, стая №  49, телефон: 056 879 462

Христина Димова – Завеждащ служба „Гражданско деловодство“ в Районен съд – Бургас,

Етаж 3, стая №  20, телефон: 056 878 863

Ако желаете, може да изпратите запитване и по електронна поща на адрес:

За Окръжен съд - Бургас: judge@os-burgas.org

За Районен съд - Бургас: rsyd_burgas@abv.bg

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org