Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало График на заседанията Месечен график - наказателни дела

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР, НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

15.02.2019 г. – 28.02.2019 г.

 

18.02.2019 г. =============================================

 

  1. НОХД № 1179/2018 г. – 09.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Атанас Д. за извършено престъпление по чл.  343, ал. 1, б.“в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. с чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, за това, че на 12.08.2014 г., в гр. Бургас, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка ”Мазда”, при условията на съпричиняване с Йордан В. /водач на лек автомобил „Ситроен“/, нарушил правилата за движение по Закона за движение по пътищата, а именно:

Чл. 21. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., бр. 47 от 2012 г.): „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в km/h: категория В-50 км/ч за населено място“,

като допуснал пътно транспортно произшествие с лекия автомобил управляван от Йордан В. и по непредпазливост причинил смъртта на З. З. / починала на 11.09.2014г./.

    

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Йордан В. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б.“в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 47, чл. 48 от Закона за движение по пътищата, вр. чл. 103, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата, за това, че на гореспоменатата дата и място, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка ”Ситроен ”, при условията на съпричиняване с Атанас Д. /водач на лек автомобил „Мазда“/, нарушил правилата за движение по Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата:

 Чл. 47 от ЗДвП - "Водач на пътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство";

Чл. 48 от ЗДвП - "На кръстовище на равнозначни пътища водачът на пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна...";

Чл. 103, т. 1 от ППЗДвП -„На кръстовище, на което няма сигнализиран път с предимство водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна“,

като допуснал пътно транспортно произшествие с лек автомобил „Мазда“, управляван от Атанас Д. и по непредпазливост причинил смъртта на З. З. / починала на 09.2014г./.

 

 

  1. НОХД № 1087/2018 г. – 10.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Дойчин М. за извършено престъпление по чл. чл. 343, ал. 1, б. “в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 58, т. 2, пр. 2-ро от ЗДвП, за това, че на 26.10.2016 г., на Автомагистрала „Тракия“, по посока на движение от гр. София към гр. Бургас, при управление на лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл. 58, т. 2, пр. 2-ро от ЗДвП: „При движение по автомагистрала на водача е забранено: 2, да се движи назад“, като с деянието си по непредпазливост причинил смъртта на Г. Ж.

 

19.02.2019 г. =============================================

 

  1. НОХД № 1197/2018 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Тошко С. за извършено престъпление по по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. "б", пр. 1, вр. ал. 1, б. "в” и б. "5", пр. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3, вр. чл. 2 от НК, вр. с чл. 187, ал. 1 от Закона за безопасност на движението по пътищата на Р. Сърбия и чл. 7, т. 1 - Общи правила; чл. 8, т. 3 и т. 5 от Конвенция за пътното движение.

Тошко С. е обвиняем за това, че на 19.07.2013 г., на територията на Република Сърбия, на автомагистрала Е-70, при управление на МПС - лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата:

Чл. 187, ал. 1 от Закона за безопасност на движението по пътищата на Р. Сърбия - „На водач, който е негоден за безопасно управление на пътното превозно средство, съответно до такава степен е уморен, съответно болен или е в такова психическо състояние, че да е негоден безопасно да управлява пътното превозно средство, е забранено да управлява превозно средство в движението по пътищата.” - след като е усетил първите симптоми на хипогликемичната криза, не е предприел аварийно спиране на автомобила в аварийното платно и в последствие изпадайки в тежка хипогликемична криза, не е могъл да упражни непрекъснат контрол на лекия автомобил, не е успял своевременно да спре моторното превозно средство при възникналата опасност за движението, напуснал пътното платно и се ударил в стълб за улично осветление на автомагистрала Е-70.

 Чл. 7, т. 1 от Конвенция за пътното движение - „Ползващите пътищата са длъжни да се държат така, че да не създават опасност или пречки в движението, да не поставят в опасност живота на хората или да не повредят частната или обществена собственост.”; 

Чл. 8, т. З от Конвенция за пътното движение - „Всеки водач, трябва да притежава необходимите физически и психически качества и физическото и умственото му състояние да му позволяват да управлява пътното средство.";

Чл. 8 т. 5 от Конвенция за пътното движение - „Всеки водач трябва да упражнява непрекъснат контрол на превозното средство или животните си.”,

в резултат на което по непредпазливост е причинена смърт на пътуващата в автомобила българска гражданка С. Л. и две тежки телесни повреди на пътуващия в автомобила български гражданин В. Л., изразяващи се в общо разстройство на здравето опасно за живота, поради разкъсването на тънко черво.

 

21.02.2019 г. =============================================

 

  1. НОХД № 1129/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Христо Т. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. “А“ и „Б“ от НК, за това, че на 13.09.2017 г., в к.к. „Слънчев бряг“, във фоайето на х-л „Черно Море“, при условията на опасен рецидив - отнел чужди движими вещи - сумата от 1 890 лв., от владението на Р. К., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила - стиснал с ръка гърлото на Р. К. и чрез силно издърпване извадил от джоба на ризата му тефтерче, в което се намирали отнетите пари.

 

2.     НОХД № 1190/2018 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Апостол А. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, предложение четвърто от НК, за това, че на 10.07.2018 г., в гр. Бургас, без надлежно разрешително, с цел разпространение, държал високорискови наркотични вещества, всичко на обща стойност 99,52 лв., определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на ПМС № 23 от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

 

3.     НОХД № 9/2019 г. – 14.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Ангел Г. за извършено престъпление по чл.          196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.„а” и б.„б” от НК и за престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.„а” и б.„б”, вр. чл. 23, ал. 1 от НК.

Ангел Г. е привлечен като обвиняем за това, че:

На 07.08.2018 г., в гр. Несебър, в условията на опасен рецидив, е отнел чужди движими вещи – 1 бр. мобилен телефон със сим- карта, поставен в син кожен калъф, възлизащи на обща стойност от 87.00лв. /осемдесет и седем лева/, от владението на И. М., без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като бръкнал с ръка в предния десен джоб на панталона му и измъкнал от там телефона.

И за това, че на 07.08.2018 г., в гр. Несебър, в условията на реална съвкупност с гореизвършеното и в условията на опасен рецидив направил опит да отнеме чужди движими вещи, възлизащи на обща стойност от 165.00лв./ сто шестдесет и пет лева/, от владението на И. М., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои като употребил за това сила упражнена и насочена към вещите, предмет на отнемане - издъпвайки рязко с ръце раницата от раменете на И. М., като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини тъй като пострадалият успял да издърпа обратно раницата от ръцете на Ангел Г.

 

26.02.2019 г. =============================================

 

  1. НОХД № 14/2019 г. – 09.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Веселина Г. за извършени престъпления по:

·        Престъпление по чл. 142а, ал. 4, предл. 2 и 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;

·        Чл. 116, ал. 1, т. 5, т. 6, предл. 3, т. 7 и т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 23, ал. 1 от НК;

·        Чл. 210, ал. 1, т. З, предл. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 23, ал.1 от НК.

Веселина Г. е привлечена като обвиняема за това, че:

За периода от неустановена дата в началото на м. май 2013 г. до 01.08.2014 г., в гр. Бургас, в дома си, при условията на продължавано престъпление, противозаконно лишила от свобода Д. М., като го държала заключен посредством заключване на секретна брава на врата на една от стаите в жилището, като деянието е извършено по начин опасен за здравето на пострадалия и лишаването от свобода е продължило повече от две денонощия.

За периода от неустановена дата в началото на м. май 2013 г. до

01.08.2014   г., в гр. Бургас, в условията на съвкупност с престъплението по т. I, с користна цел, по особено мъчителен начин, предумишлено умъртвила лице, намиращо се в безпомощно състояние – Д. М., като системно не му е давала достатъчно количество храна, вода и необходимите за заболяването му лекарства, лишила го е от необходимата квалифицирана медицинска помощ и грижи в болнични условия, вследствие на което на 01.08.2014 г. е настъпила смъртта му.

За периода от 01.09.2014 г. до 31.08.2016 г., в гр. Бургас, в условията на съвкупност с престъпленията по т. 1 и т. 2 и при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, като пълномощник на Д. М., възбудила и поддържала заблуждение у служители на „Обединена Българска банка” АД - клон „Бургас” и клон „Симеон Велики” гр. Бургас, че Д. М. /починал на 01.08.2014 г./ е жив и има право да продължи да извършва тегления от личната си банкова сметка, в резултат на което служителите на „ОББ” АД са изплащали парични суми на Веселина Г., представляващи преводи от Национален осигурителен институт, за пенсии за старост на Д. М. за периода от 01.09.2014 г. до 31.08.2016 г., като с това е причинила имотна вреда на Национален осигурителен институт, в общ размер на 21 140 /двадесет и една хиляди, сто и четиридесет лева/.

 

2.     НОХД № 36/2019 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Велко Г. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК, за това, че на 27.09.2017 г., в гр. Бургас, Морската градина, в условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи -1 бр. мобилен телефон; 1 бр. кожен калъф; 1 бр. протектор; 1 бр. карта памет и 1 бр. карта памет за фотоапарат,  всичко на обща стойност 69,00 /шестдесет и девет лева/ лв., от владението на Т. Ч., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила - въпреки оказаната съпротива, издърпал със сила телефона от ръцете на Т. Ч.

 

27.02.2019 г. =============================================

 

  1. НОХД № 1/2019 г. – 09.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинения на Йордан Я. и Жельо Т. за извършени престъпления за това, че:

1. Ha 07.05.2017 г., в гр. Бургас, кв. „Банево“, Йордан Я. и Жельо Т. в съучастие като съизвършители, в района на Детска градина отвлекли лице - ненавършило 18 годишна възраст, с автомобил, като деянието е извършено от две лица (престъпление по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК).

2. По-късно на същата дата, в гр. Бургас, кв. „Банево“, на поляна в близост до гориста местност, при условията на реална съвкупност с престъплението по т. 1, Йордан Я. и Жельо Т., в съучастие като съизвършители, принудили З. Я. да извърши нещо против волята си, а именно да признае, че противозаконно е отнел дебитната карта на Йордан Я. и да върне същата, като употребили за това сила и му отправили заплахи с думите: „Ще те убием, ще те обесим, ще те завържем!  (престъпление по чл. 143, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 23, ал. 1 от НК).

 

2.     НОХД № 1025/2018 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт, с който е повдигнала обвинение на Дмитрий С. за извършено престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК и по чл. 253, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, за това, че:

На 29.07.2014 г., в гр. Бургас, в офис на банка „Уникредит Булбанк” АД  - Бургас, по повод изтеглянето на парични средства, постъпили по неговата банкова сметка открита в банка „Уникредит Булбанк” АД, от сметка открита в банка „ОББ” АД с титуляр „Валтранс” ЕООД, в писмена декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. З от ЗМИП, която по силата на закон - Закона за мерките срещу изпирането на пари, се дава пред кредитните институции за удостоверяване произхода на парични средства - предмет на финансови операции на стойност над 10 000 лева, потвърдил неистина, а именно: че паричните средства - предмет на посочената операция, в размер на 17 240 (седемнадесет хиляди двеста и четиридесет) лева, имат произход на средства от консултантска дейност.

На 29.07.2014 г., в гр. Бургас, в офис на банка „Уникредит Булбанк” АД - Бургас, в офис на фирма „Лотос ОД” ООД - гр. Бургас  и в офис на „Райфайзенбанк България“ ЕАД, при условията на продължавано престъпление, лично и при условията на посредствено извършителство (чрез лицето И. Н., спрямо която е въздействай измамливо относно произхода на средствата, да извърши изпълнителното деяние, без И. Н. да върши виновно изпълнителното деяние), чрез системата „Мъни грам”, извършил финансови операции с имущество /парични суми/, за които суми предполагал, че са били придобити чрез престъпление или друго общественоопасно деяние, като деянието е извършено в условията на съвкупност по смисъла на чл. 23, ал. 1 от НК с престъплението по т. 1 от настоящото постановление.

3.     НОХД № 644/2018 г. – 13.30 часа

Бургаска окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт, с който е повдигнала на Лилия К. и Милена С. обвинение за извършено престъпление по чл. 255, ал. З, вр. ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Лилия К. и Милена С. са привлечени като обвиняеми за това, че през периода 11.09.2010 г. до 16.05.2011 г., в гр. Бургас, пред органите по приходите - ТД на НАП-гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление (деянията им осъществяват поотделно, различни състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородности на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите) и в условията на посредствено извършителство, посредством невиновното лице Т. С., в качеството й на упълномощено лице пред органите на приходите ТД на НАП - Бургас, Лилия К. в качеството си на едноличен собственик на капитала, управляваща и представляваща фирма и Милена С. в качеството си на пълномощник на същата фирма, в съучастие като съизвършители, избегнали плащането на данъчни задължения в особено големи размери сумата от общо 73 360,03 лв, (седемдесет и три хиляди триста и шестдесет лева и три стотинки), представляваща дължим данък добавена стойност от данъчно задълженото лице – представляваната фирма за общо 6 (шест) данъчни периода, чрез използване на документи с невярно съдържание при упражняване на стопанската дейност и воденото счетоводство.

 

28.02.2019 г. =============================================

 

  1. НОХД № 1052/2018 г. – 09.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Павел С. за извършено престъпление по чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1 от НК и за престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК.

Павел С. е привлечен като обвиняем за това, че:

1. На 11 юли 2017 година, в гр. Бургас, отнел от владението на М. П., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, чужди движими вещи, на обща стойност 10 лева, като деянието представлява маловажен случай.

2. На същата дата, в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, използвал платежен инструмент - дебитна карта и данни от този платежен инструмент - ПИН код, без съгласието на титуляра М. П., като изтеглил общо сумата от 770 лева.

 


 

 

 

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org