Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало График на заседанията Месечен график - наказателни дела

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР, НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

15.09.2019 г. – 30.09.2019 г.

 

17.09.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД №  750/2019 г. – 09.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Михаил С. за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4,  предл. 3, т. 6, предл.1, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, за това, че на 02.06.2018 г., в в к.к. „Слънчев бряг“, пред хотел „Сън Вилидж“, по начин опасен за живота на мнозина, чрез произвеждане на изстрели с огнестрелно оръжие „Макаров“, направил опит умишлено да умъртви повече от едно лице, като умишлено умъртвил К. Н. и направил опит умишлено да умъртви С. Т., прострелвайки я в областта на лявото слепоочие, с което и причинил разстройство на здравето, опасно за живота, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини.

 

2.     НОХД № 1083/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Петър А.  и Мая К. за извършено престъпление по чл. 301, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Петър А.  и Мая К. са привлечени като обвиняеми за това, че при условията на продължавано престъпление, в периода от време 29.08.2017г. — 05.09.2017 г., в гр. Несебър, в качествата си на длъжностни лица — инспектори в отдел „Контрол на храните” при Областна Дирекция по Безопасност на Храните - гр. Бургас, действайки като извършители в съучастие, поискали от управителя на заведение за обществено хранене в гр. Несебър, дар — парична сума в размер на 500 /петстотин/ лева, за да не извършат действия по служба, да не съставят Акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който Акт да бъде издадено Наказателно постановление, а на последваща дата приели от С. М., управителя на същия ресторант в гр. Несебър, дар, който не им се следвал - парична сума в размер общо на 500 /петстотин/ лева, за това, че не са извършили действия по служба.

 

18.09.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД № 439/2019 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинения на Свилен З. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 3, буква „б“, вр. ал. 1, буква „в”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 116 от ЗДвП и на Мариян К. за престъпление по чл. 343, ал. 3, буква „б“, вр. ал. 1, буква „в”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл.,102, т.,1 от ЗДвП.

Свилен З. е привлечен като обвиняем за това, че на 07.03.2018 г., в гр. Айтос, при управление на лек автомобил, собственост на Мариян К., нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл. 20, ал. 2 и чл. 116 от ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на Н. Н., като деянието е извършено в пияно състояние и деецът е избягал от местопроизшествието.

Мариян К. е обвиняем за това, че на същата дата и място, при управление на лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл. 102, т. 1 от ЗДвП, като предоставил собствения си лек автомобил на Свилен З. и при условията на незавасимо съпричиняване, по непредпазливост причинил смъртта на Н. Н., като деянието е извършено в пияно състояние и деецът е избягал от местопроизшествието.

Следващото заседание по делото е насрочено за 19.09.2019 г., 09.30 часа.

 

19.09.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД №  655/2019 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Стойчо М. за това, че на 26.02.2019 г., в гр. Бургас , в дома си в ж.к. ”Братя Миладинови”, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително, произвел с цел разпространение високорисково наркотично вещество - представляващо кристално вещество - метаамфетамин с общо нетно тегло 0,937 гр. (престъпление по чл. 354А, ал. 2, изр. 2, т. 4 , вр. ал. 1, изр. първо, предл. 1 и 4 , вр. чл. 29, ал. 1, б.“6“ НК, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл.1 и сл.от НУРРД по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 30 от ЗКНВП, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, ал. З от ЗКНВП, вр. чл. З, т. 1 от НРКРВН и Приложение Лel- Списък I - “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната е ветеринарна медицина” и Постановление 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството).

Стойчо М. е обвиняем и за това, че на същата дата и място, при условията реална съвкупност с горепосоченото престъпление, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително, държал прекурсори, съоръжения, материали, за производство на високорисково наркотично вещество – метаамфетамин, с цел неговото разпространение (престъпление по чл. 354А, ал. 2, изр. 2, т. 4 , вр. ал. 1, изр. Второ, във вр. с изр. първо, пр. 4 от НК, вр. чл. 29, ал. 1, б.“б“ НК, вр. чл. 23 НК, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от НУРРД по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 30 от ЗКНВП, вр. чл. З, ал. 1, т. 1 и ал. 2, ал. З, ал. 4 от ЗКНВП,  вр. чл. З, т. 1 от НРКРВН и Приложение M l - Списък I - “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната е ветеринарна медицина, вр. Приложение I по смисъла на чл.2 б. ”а ” в Категория 1 на Регламент 273/2004г. на Европейския парламент и Съвета относно прекурсорите на наркотични вещества).

 

2.     НОХД № 796/2019 г. – 13.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Ангел К. за извършени престъпления по чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК; чл. 142а, ал. 4, предл. второ, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК и чл. 129, ал. 1, вр. с ал. 2, предл. трето, вр. с чл, 20, ал. 3, вр, чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК.

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Димитър П. за извършени престъпления по чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК вр. чл. 20, ал, 2, вр, чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК; чл. 142а, ал, 4, предл. второ, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл, 2, ал. 1 и ал. 2 от НК и чл. 129, ал. 1, вр. ал. 2, предл. трето, вр. чл. 20, ал. 2, вр, чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК.

Ангел К. е привлечен като обвиняем за това, че  на 11.02.2010 г., в гр. Бургас, пред кафе-бистро, действайки като подбудител - „умишлено е склонил другиго да извърши престъплението“, като в съучастие с Димитър П. /обвиняем-извършител/ и свидетеля К. М. / който с одобрено от Окръжен съд - Бургас споразумение от 12.10.2018 г., е признат за виновен като извършител на отвличане, противозаконно лишаване от свобода и причиняване на средна телесна повреда на пострадалия Х. Я./, отвлякъл Х. Я., с цел противозаконно да го лиши от свобода  и деянието е извършено от две и повече лица.

Димитър П. е обвиняем за това, че на гореспоменатите дата и място, действайки като извършител, в съучастие с Ангел К. /подбудител и помагач/ и свидетеля К. М., отвлякъл Х. Я., с цел противозаконно да го лиши от свобода и деянието е извършено от две и повече лица. Димитър П. е обвиняем и за това, че действайки като извършител, в съучастие с Ангел К. /подбудител и помагач/ и свидетеля К. М., противозаконно лишил от свобода Х. Я., на който нанесъл побой, като му е била причинена средна телесна повреда.

 

20.09.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД № 243/2019 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Атанас Д. за извършено престъпление по чл. 342, ал. З, б.”в”, вр. ал. 1 от НК, вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, ал. 1, вр. чл. 116 от ЗДвП и по чл. 346, ал. 1, вр. чл. 23 от НК.

Атанас Д. е привлечен като обвиняем за това, че на 24.07.2016 г., около 19,40 ч., в гр. Карнобат, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, нарушил правилата за движение, посочени в Закона за движение по пътищата, а именно:

Чл. 16. (1) На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено:

1.  когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне;

Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например ..., да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, ..., преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат ..., преди него ..., и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение.

Чл. 116. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците,....

в резултат на което умишлено причинил смъртта на намиращата се на пътното платно М. Д. /починала на 24.07.2016г./.

Атанас Д. е обвиняем и за това, че на същата дата, по същото време и място, при условията на реална съвкупност с престъплението по т. 1, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,88 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство тип „Дрегер“.

 

2.     НОХД № 1088/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Тотко К. за извършено престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. с ал. 1 НК, вр. чл. 343, ал. 2 и чл. 373 от ГПК /отм./, за това, че в периода 11.12.2007 г. - 14.05.2008 г., в гр. Бургас, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - частен съдебен изпълнител, с цел да набави имотна облага за взискателя И. И., нарушил служебните си задължения, като издал постановление от 14.05.2008 г. за възлагане на недвижим имот на взискателя И. И., без да изпрати писмо до Служба по вписванията гр. Несебър, с искане за налагане на възбрана върху поземлен имот в землището на с. Емона. На 12.02.2008 г. извършил опис на поземлен имот в землището на с. Емона, без да е налице наложена възбрана на имота към момента на извършване на описа, без да е извършил проверка за собствеността, като в постановлението за възлагане на недвижим имот от 14.05.2008 г. вписал поземлен имот в землището на с. Емона, собственост на Община Несебър, като собственост на длъжника Б. Б. и от това са настъпили значителни вредни последици - неимуществени - уронване авторитета на съдебното изпълнение и имуществени в размер на 584 955 лв., явяващи се пазарната стойност на поземления имот     в землището на с. Емона.

 

24.09.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД № 823/2019 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Фатме Х. за извършено престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 2 и т. 3, вр. чл. 26 от НК, за това, че през периода от 17.03.2009 г. до 13.08.2009 г., при условията на продължавано престъпление в гр. Бургас, действайки като извършител, в качеството на управител и представляващ фирма, със седалище и адрес на управление – гр. Айтос, избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери - сумата от общо 11 388,98лв. /единадесет хиляди осемстотин осемдесет и осем хиляди лева и деветдесет и осем стотинки/, представляваща дължим данък върху добавената стойност, по смисъла на чл. 25, ал. 6 от ЗДДС /Редакция 13.02.2009г./

 

2.     НОХД № 549/2019 г. – 14.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Йована М. за извършено престъпление по чл. 343, ал. З, б.“б“, предл. първо, вр. ал. 4, вр. чл. 342, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 2, т. 2 от НК и на Мартин В. по чл. 343, ал. З, б.“б“, предл. първо, вр. ал. 4, вр. чл. 342, ал. 1 от НК.

Йована М. е обвиняема за това, че на 07.05.2016 г., на Автомагистрала "Тракия”, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, като непълнолетна, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, нарушила правилата за движение по пътищата, визирани в Закона за движението по пътищата, Обн., ДВ.бр.20 от 05.03.1999г., в редакцията на закона към датата на деянието(07.05.2016г.), а именно:

Чл. 25, ал. 1 от ЗДвП: „Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да .... се отклони ....наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, преди да      започне          маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение“, като предприела преминаване в съседна лява пътна лента, без да се огледа и да се убеди че няма да създаде опасност за идващия отзад по лявата, спрямо нейното движение лента, друг автомобил;

Чл. 25, ал. 2, изр.първо от ЗДвП: “При извършване на маневра, която е свързана с навлизане изцяло или частично в съседна пътна лента, водачът е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се движат по нея”, като навлязла в съседната лява пътна лента, без да пропусне идващия по нея лек автомобил;

Чл. 26 от ЗДвП: „Преди    да започне каквато и да с маневра, сиврзниа е отклонение встрани, водачът е длъжен своевременно да подаде ясен и достатъчен за възприемане сигнал. Сигналът се подава със светлинните пътепоказатели на превозното средство, Сигналът, подаван със светлинните пътепоказатели, трябва да е включен през цялото време на извършване на маневрата и се прекратява веднага след приключване на маневрата“,

като предприела маневра свързана с отклонение в ляво без да подаде светлинен сигнал, в резултат на което по непредпазливост и при условията на независимо съпричиняване с Мартин В., причинила смъртта на Г. Г., както и средна телесна повреда на Д. Г., като е управлявала автомобила, без да има необходимата правоспособност.

Мартин В. е привлечен като обвиняем за това, че на 07.05.2016 г., на Автомагистрала “Тракия”, при управление на лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в Закона за движението по пътищата, Обн., ДВ.бр.20 от 05.03.1999г., в редакцията на закона към датата па деянието(07.05.2016г.), а именно:

Чл. 102 (Изм. и доп. ДВ, бр.43 от 2002г., Изм., бр.51 от 2007г.): „На водача, собственика на моторно превозно средство се забранява да предоставя моторното превозно средство на неправоспособен водач“,

като в качеството си на водач и собственик на посоченото МПС е предоставил същото на неправоспособния водач Йована М. и по непредпазливост и при условията на независимо съпричиняване с Йована М. причинил смъртта на Г. Г., както и средна телесна повреда на Д. Г.

 

26.09.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД № 1035/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Кирил С. за извършено престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, предл. 1, т. 6, предл. 2 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че в периода 01.03.2010 г. - 14.07.2011 г., в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, в качеството му на пълномощник на фирма - с. Жеравна, собственост и управлявано от С. С., е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС за фирмата в особено големи размери - 134 992 лв., като потвърдил неистина в подадени декларации - справки-декларации по ЗДДС, изискващи се по силата на чл. 125 от ЗДДС.

 

27.09.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД № 1179/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Атанас Д. за извършено престъпление по чл.  343, ал. 1, б.“в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. с чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, за това, че на 12.08.2014 г., в гр. Бургас, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка ”Мазда”, при условията на съпричиняване с Йордан В. /водач на лек автомобил „Ситроен“/, нарушил правилата за движение по Закона за движение по пътищата, а именно:

Чл. 21. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., бр. 47 от 2012 г.): „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в km/h: категория В-50 км/ч за населено място“,

като допуснал пътно транспортно произшествие с лекия автомобил управляван от Йордан В. и по непредпазливост причинил смъртта на З. З. / починала на 11.09.2014г./.

    

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Йордан В. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б.“в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 47, чл. 48 от Закона за движение по пътищата, вр. чл. 103, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата, за това, че на гореспоменатата дата и място, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка ”Ситроен ”, при условията на съпричиняване с Атанас Д. /водач на лек автомобил „Мазда“/, нарушил правилата за движение по Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата:

 Чл. 47 от ЗДвП - "Водач на пътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство";

Чл. 48 от ЗДвП - "На кръстовище на равнозначни пътища водачът на пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна...";

Чл. 103, т. 1 от ППЗДвП -„На кръстовище, на което няма сигнализиран път с предимство водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна“,

като допуснал пътно транспортно произшествие с лек автомобил „Мазда“, управляван от Атанас Д. и по непредпазливост причинил смъртта на З. З. / починала на 09.2014г./.

 

 

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org