Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало График на заседанията Месечен график - наказателни дела

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР, НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

01.01.2018 г. – 31.01.2018 г.

 

10.01.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1042/2017 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Митко М. за извършено престъпление по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1 от НК, за това, че на 11. 09. 2017 г., в гр. Бургас, дал подкуп - дар, представляващ парична сума от 10 лева на длъжностни лица, заемащи отговорно служебно положение - полицейските органи Х. Д., заемащ длъжността „Старши полицай“ в група „Охрана на обществения ред“ към сектор “Охранителна полиция” при Второ Районно управление - Бургас, и В. С., заемащ длъжността „полицай“ в група „Охрана на обществения ред“ към сектор “Охранителна полиция” при Второ Районно управление - Бургас, за да не извършат действия по служба - да не изпълнят служебните си задължения при констатиране на извършено правонарушение - нарушение по Закона за движение по пътищата (ЗДвП), изразяващо се в управляване от страна на Митко М. на лек автомобил, без водачът да е заплатил глоба в размер на 30 лева, наложена с фиш, издаден на 08. 08. 2017 г. от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Ямбол в срока за доброволно плащане, който се смята съобразно чл. 186, ал. 7 от ЗДвП за влязло в сила наказателно постановление, своевременно да докладват за него в ОДЧ при ОД на МВР - Бургас на основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от Инструкция Хо 8121з-929/02.12.2014 г. за патрулно-постова дейност, издадена от Министъра на вътрешните работи, обн. ДВ бр. 102/2014 г., при констатираното нарушение по ЗДвП да потърсят съдействие от служители на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Бургас чрез дежурен ОДЧ на основание т. VI.9. от план per. Ш 434р - 13248 - 08.09.2017 г. за провеждане на СПО по противодействие на общата и битова престъпност за времето от 11.09.2017 г. до 18.09.2017 г. на територията на Второ РУ - Бургас, утвърден от директора на ОД на МВР - Бургас и при констатираното нарушение по ЗДвП да уведомят съответния оперативен дежурен в ОДЧ за необходимостта от изпращане на екип от „Пътна полиция“, който да вземе отношение по административен ред, като състави акт за установяване на административно нарушение по ЗДвП във връзка с констатираното нарушение по чл. 186, ал. 7 от ЗДвП, въз основа на който да бъде издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. Д от ЗДвП - временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, който управлява моторно превозно средство с наложено наказание „Глоба“, незаплатена в срока за доброволно заплащане - до заплащане на дължимата глоба.

 

2.     НОХД № 1110/2017 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на георги Г. за извършено престъпление по чл. 124, ал. 2, предл. I, вр. с ал. 1, вр. с чл. 128, ал. 2, предл. IX, вр. с ал. 1 от НК /Ред. ДВ, бр. 95 от 1975 год./, за това, че на 19.05.2012 г., в гр. Ахелой, чрез нанасяне на удари с дървен бастун в областта на главата на Н. С., по непредпазливост причинил смъртта му, вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда, довела до постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, като деянието е извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия Н. С. с тежка обида (обида и гняв от отправените по отношение на близките на Георгиев клеветнически, негативни характеристики, както и по отношение на самия него) от което е било възможно да настъпят тежки последици за Георги Г.

 

11.01.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1122/2017 г. – 13.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Илин М. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1,         вр. чл. 342, ал. 1 от НК вр. чл. 20, ал. 2, изр. първо от ЗДвП, за това, че нa 04.12.2013 г.,  на третокласен път преди с. Черница, община Сунгурларе, по посока гр. Сунгурларе, при управление на моторно превозно средство - товарен автомобил, собственост на „Вито-Илин Младенов” ООД гр. Пловдив, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно:

Чл. 20, ал. 2, изр. първо от ЗДвП: „Водачите на пътните превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие”,

като несъобразил скоростта си от 86 км/ч. с конкретните условия- движение нощно време, при намалена видимост, на неосветен пътен участък и при къси светлини, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие, каквото бил пресичащия пътното платно пешеходец Г. Г., вследствие на което го блъснал и по непредпазливост причинил смъртта му.

 

 

15.01.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД № 1016/2017 г. – 09.30 часа

Бургаска окръжна прокуратура е повдигнала обвинение на Велислав П. за извършено престъпление по чл. 214, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 213а, ал. З, т. 2, вр. ал. 2, т. 1, предл. второ и т. 4, предл. второ, вр чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Велислав П. е обвиняем в това, че при условията на продължавано престъпление, през периода от 15. 12. 2016 г. до 12. 01. 2017 г., в гр. Бургас, в съучастие като извършител с две други неустановени по делото лица, също извършители, с цел да набави за себе си и за другите съучастници имотна облага, принудил К. Т. чрез заплашване, изразяващо се в грубо отношение - наричали я “Кучко”, представяли се за полицейски служители, имащи власт , твърдели по телефона, че ще й извадят едното око, ще й отрежат едната ръка и единия крак и че ще взривят жилището й, ако не им даде исканите пари, а именно да извърши нещо противно на волята й, както следва:

1.                 На 15.12.2016г., да предаде хвърляйки през терасата на жилището банкноти на стойност 2000 лева;

2.                 На 16.12.2016г,, да предаде хвърляйки през терасата на жилището банкноти на стойност 5000 лева;

3.                 На 20.12.2016г„ да предаде хвърляйки през терасата на жилището банкноти на стойност 2000 лева;

4.                 На 22.12.2016г„ да предаде хвърляйки през терасата на жилището банкноти на стойност 5000 лева ;

5.                 На 27.12.2016г., да предаде хвърляйки през терасата на жилището банкноти на стойност 2000 лева;

6.                  На 02.01.2017г., да предаде хвърляйки през терасата на жилището банкноти на стойност 2000 лева;

7.                 На 03.01.2017г,, да предаде хвърляйки през терасата на жилището банкноти на стойност 3000 лева;

8.                 На 04.01.2017г., да предаде хвърляйки през терасата на жилището банкноти на стойност 3200 лева;

9.                 На 05,01.2017г., да предаде хвърляйки през терасата на жилището банкноти на стойност 5000 лева;

10.            На 06.01.2017г., да предаде хвърляйки през терасата на жилището банкноти на стойност 2000 лева;

11.            На 10.01.2017г., да предаде хвърляйки през терасата на жилището банкноти на стойност 4000 лева и

12.            На 12.01.2017г., направил опит да принуди К. Т. да предаде хвърляйки през терасата на жилището банкноти на стойност 4000 лева, като опитът останал недовършен по независещи от обвиняемия причини,

като по този начин й причинил имотна вреда в размер на 35 200 лева и направил опит да й причини имотна вреда в размер на 4 000лева общо в размер на 39 200 лева, представляващи значителни имуществени вреди и деянието е извършено от повече от две лица, придружено със заплаха за тежки телесни повреди.

 

16.01.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1076/2016 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Даниел П. за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. второ и трето, т. 9 и т. 11, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1  от НК, за това, че на 30.08.2005 г., в гр. Бургас, направил опит умишлено да умъртви П. М. от гр. Бургас, чрез нанасянето с нож на седем прободни рани, като деянието извършил по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост, предумишлено и по хулигански подбуди, при което смъртта на пострадалия не е настъпила по независещи от дееца причини- оказването на своевременна и квалифицирана медицинска помощ, предотвратила смъртния изход.

 

2.     НОХД № 1277/2017 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Али И. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1 б. „в“, предл. първо, вр. чл. 342, ал. 1, предл. трето от НК, вр. чл. 5, ал. 2, т. 1, вр. чл. 20, ал. 2, изречение второ, вр. чл. 119, ал. 4 от ЗдвП.

Али И. е привлечен като обвиняем за това, че на 22. 09. 2014 г., в к. к. „Слънчев бряг“, при управление на моторно превозно средство - автобус, собственост на „Евролийз ауто“ ЕАД, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в:

чл. 5, ал. 2, т. 1 от Закона за движение по пътищата: „Водачът на пътното превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства ”

чл. 20, ал. 2 от Закона за движение по пътищата : „Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението. "

чл. 119, ал. 4 от Закона за движение по пътищата: „Водачите на завиващите нерелсови пътни превозни средства са длъжни да пропуснат пешеходците “

като с деянието си по непредпазливост причинил смъртта на пешеходката К. Ж.

 

18.01.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1256/2017 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Стефан Р. за извършено престъпление по чл. 255, ал. З, вр. ал. 1, т. 1, т. 2, т. З и т. 5, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2 НК, за това, че за периода 01.01.2004 г. - 12.01.2009 г., в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, като са осъществени петдесет и четири деяния, които осъществяват по отделно един състав на едно и също престъпление, извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, пред ТД на НАП Бургас, в качеството си на управител на „Рейдес” ООД -гр. Бургас, със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, регистрирано по ЗДДС, считано от 24.11.2000 г., като данъчно задължено лице, по реда на ЗКПО и ЗДДС, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 513 745.19 лева, представляващи дължим данък върху добавената стойност по ЗДДС и дължим корпоративен данък по ЗКПО, като затаил истина в месечни справки-декларации /СД/ по ЗДДС, които се изискват по силата на закон - 50 броя СД по ЗДДС за периода 01.01.2004 г. - 12.01.2009 г. и в приложените към тях отчетни регистри по чл. 124, ал. 1, т. 2 от ЗДДС - дневници за продажбите, подавани лично, и като посредствен извършител чрез използване на счетоводителя Д. А. /неносеща наказателна отговорност/ и в три броя ГДД за 2005 г.; 2006 г. и 2007 г., които се изискват по силата на чл. 92 от ЗКПО, подадени лично, както и не подал декларация - ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2008 г.; не издал като посредствен извършител чрез използване на счетоводителя Д. А. изискуеми фактури по смисъла на чл. 25 от ЗДДС /отм./ и чл. 125 от ЗДДС и допуснал като посредствен извършител чрез използване на счетоводителя Д. А. осъществяването на счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство.

2.     НОХД № 1250/2017 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинителен акт на Владимир П. за извършено престъпление по престъпление по чл. чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б.“6“, предл. първо, вр. ал. 1, б. , вр. с чл. 342, ал. 1, вр. чл. 128 и чл. 129 от НК, вр. с чл. 20, ал. 1 и ал. 2, изр. 2, вр. с чл. 16, ал. 1,т. 1 от Закон за движение по пътищата /ЗДвП/, за това, че на 25.07.2016 г., в гр. Поморие, на първокласен път 1-9 км.220, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата и допуснал пътно транспортно произшествие с насрещно движещия се лек автомобил, управляван от С. В. и по непредпазливост причинил смъртта на С. В., починал на 25.07.2016г., с причинени пет средни телесна повреди на С. Г. и средна телесна повреда на Н. Б.

 

23.01.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1020/2016 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Пламен Д. за извършено престъпление по  чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. З и 4 НК и на Тодор Н. за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 4 НК.

Пламен Д. е обвиняем за това, че на 21.11.2002 г., в гр. Бургас,  в съучастие с Б. С. - извършител и Т. Н. - помагач, действайки като подбудител и помагач, умишлено умъртвил Д. С., като убийството е извършено предумишлено и подбудителството се изразява в умишленото склоняване и убеждаване на Б. С. да извърши престъплението, а помагачесгвото се изразява в набавяне на средства — суми в размер на около 3 000 лева, малокалибрена пушка, 5 броя патрони за визираната малокалибрена пушка, даване на съвети и указания на Б. С. за начина на действие при извършване на престъплението и за заличаване на следите след извършването му.

Тодор Н. е обвиняем в това, че на 21.11.2002 г., в гр.Бургас,  действайки като помагач, в съучастие с  Б. С. - извършител и  П. Д. — подбудител и помагач, умишлено умъртвил Д. С. от гр. Бургас, като убийството е извършено предумишлено и помагачеството се изразява в умишлено улесняване извършването на престъплението чрез набавяне на средства — на неустановена дата съхранява, предава и пренася оръжието - малокалибрена пушка с оптически мерник, 5 броя патрони с два пълнителя за гореописаната пушка на Б. С., както и че на 25.11.2001 г., предава на Б. С. сумата от 10 000 (десет хиляди) щатски долара в левова равностойност - 19 745, 90 лева.

 

2.     НОХД № 1301/2017 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Мая Й. за извършено престъпление по чл. 343 а, ал. 1, б. “Г“, вр. чл. 343, ал. З, б. “Б”, предл. първо, вр. ал. 4, вр. ал. 1, б.“В“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, във вр. чл. 16, ал. 1, т. З и чл. 20, ал. 1 ЗДвП, за това, че на 26.07.2015 г., в гр. Бургас, ж.к. ”Меден Рудник”, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, нарушила правилата за движение, регламентирани в ЗДвП, а именно:

Чл. 16, ал. 1, т. З ЗДвП: ”На пьтно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено, когато платното за движение има четири и повече пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентите за насрещно движение " и

чл. 20, ал. 1 от ЗДвП: ”Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват ”,

като движейки се със скорост от 59 км./ч. загубила контрол над автомобила, навлязла в лентите за насрещно движение и допуснала пътно - транспортно произшествие с два последователни удара в товарен автомобил и лек автомобил и по непредпазливост причинила смъртта на Г. Я., настъпила на 09.08.2015 г. в МБАЛ - Бургас, в резултат на тежка черепно-мозъчна травма; както и причинила средна телесна повреда на П. Я., като след деянието е направила всичко зависещо от нея за оказване помощ на пострадалия  Г. Я. - взела е детето от автомобила и се е грижела за него, включително и при реанимационните мероприятия, помагайки на фелдшера от „ЦСНП“ в линейката, до пристигането в Шокова зала при „МБАЛ“ - гр. Бургас.

 

3.     НОХД № 1326/2017 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинителен акт на Ясен Г. за извършено престъпление по чл. 304 а, вр. чл. 304, ал. 1 от НК, за това, че на 24.06.2017 г., в гр. Бургас, к-с „Славейков“, дал дар - парична сума от 27.00 (двадесет и седем) лева, на длъжностни лица - полицейски органи – Х. Д. и Г. Т., като и двете длъжности са към група „Охрана на обществения ред”, сектор „Охранителна полиция” при Второ РУ-Бургас , за да не извършат действия по служба, а именно: да не уведомят служители от Сектор »Пътна полиция» при ОД на МВР - Бургас относно необходимостта от съставяне на АУАН, във връзка с обстоятелството, че водача на лек автомобил, Й. Б. е управлявал същия без съответно свидетелство за управление на МПС, съставляващо нарушение по чл.150 от ЗДП.

 

4.     НОХД № 379/2017 г. – 10.00 часа

Бургаска окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт на Ахмед А. за извършено престъпление по чл. 252, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, вр. чл. 1, ал. 2, чл. 2, ал. 1, чл. 13, ал. 1, параграф 1 т. 20 от Закона за кредитните институции.

Ахмед А. е обвиняем за това, че през периода 01.03.2009 г. до 30.09.2011 г., в гр.Айтос, като физическо лице, без съответното разрешение съгласно § 1, т. 20 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/ - „Лиценз" е всеки документ, независимо от неговата форма, издаден от компетентните органи на държава членка или на трета държава, по силата на който се дава право за извършване на дейност като кредитна институция: чл. 1, ал. 2 от ЗКИ - Кредитни институции са банките и дружествата за електронни пари; чл. 2, ал. 1 от ЗКИ - Банката е юридическо лице, което извършва лублично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; чл. 13, ал. 1 от ЗКИ - За извършването на банкова дейност се изисква лиценз, издаден от БНБ”, извършвал по занятие банкови сделки - отпускал заеми с лихва на различни лица, като в резултат получил значителни неправомерни доходи в общ размер 44 500 (четиридесет и четири хиляди и петстотин) лева.

Следващото заседание по това дело е насрочено на 24.01.2018 г., от 10.00 часа.

 

24.01.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1253/2017 г. –  09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Георги Б. за извършено престъпление по  чл. 343, ал. З, предл. 4, 6. «б“, предл. 1, вр. ал. 1, 6, «в», вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

     Георги Б. е привлечен като обвиняем за това, че на 17.07.2016 г., на път II 99 в посока от гр. Созопол за гр. Бургас, на разстояние около един километър след надлеза за „Ченгене скеле“ при управление на МПС — лек автомобил, нарушил правилата за движение по чл. 20, ал. 2 от Закона за движение по пътищата: «Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението”, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост от 80 км/ч., отклонил вниманието си и не забелязал поставеното на безопасно разстояние пред аварирал автомобил средство за сигнализиране по чл. 66, т. 13 от ППЗДП - Предупредителен светлоотразителен триъгълник - С13, сигнализиращ аварийно спряло на платното за движение пътно превозно средство, не намалил скоростта за движение на автомобила и не преминал в лявата лента за движение, допуснал пътно транспортно произшествие и по непредпазливост причинил смъртта на пешеходеца Т. В., настъпила в резултат на получените при удара комбинирана черепно-мозъчна и гръдна травми, довели до тежки увреждания на вътрешни органи и техните функции и дееца е избягал от местопроизшествието.

 

25.01.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 317/2017 г. –  11.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Тошко С. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. "б", пр. 1, вр. ал. 1, б, '’в" и б. “б“ пр. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3, вр. чл. 2 от Наказателния кодекс , вр. с чл. 187 ал. 1 от Закона за безопасност на движението по пътищата на Република Сърбия и чл. 7 - Общи правила т. 1; чл. 8 - Водачи т. З, т. 5 от Конвенция за пътното движение.

Тошко С. е обвиняем в това, че на 19.07.2013 г., на територията на Република Сърбия, на автомагистрала Е-70 между ГКПП Батровци - Белград, в района на Печинци, при управление на МПС - лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата: чл. 187, ал. 1 от Закона за безопасност на движението по пътищата на Република Сърбия и чл. 7 - Общи правила т. 1; чл. 8 - Водачи т. З, т. 5 от Конвенция за пътното движение :

Чл. 187, ал. 1 от Закона за безопасност на движението по пътищата на Република Сърбия - „На водач, който е негоден за безопасно управление на пътното превозно средство, съответно до такава степен е уморен, съответно болен или е в такова психическо състояние, че да е негоден безопасно да управлява пътното превозно средство, е забранено да управлява превозно средство в движението по пътищата.”

След като Тошко С. е усетил първите симптоми на хипогликемичната криза не е предприел аварийно спиране на автомобила в аварийното платно и в последствие изпадайки в тежка хипогликемична криза, не е могъл да упражни непрекъснат контрол над лекия автомобил, не е успял своевременно да спре моторното превозно средство при възникналата опасност за движението, напуснал пътното платно и се ударил в стълб за улично осветление на автомагистрала Е-70, намиращ се от дясната страна на пътното платно по посока към Белград,

чл. 7 т. 1 от Конвенция за пътното движение - „Ползващите пътищата са длъжни да се държат така, че да не създават опасност или пречки в движението, да не поставят в опасност живота на хората или да не повредят частната или обществена собственост.”;

чл. 8 т. З от Конвенция за пътното движение - „Всеки водач, трябва да притежава необходимите физически и психически качества и физическото и умственото му състояние да му позволяват да управлява пътното средство.";

чл. 8 т. З от Конвенция за пътното движение - „Всеки водач трябва да упражнява непрекъснат контрол на превозното средство или животните си.”,

В резултат на тези действия, по непредпазливост, е причинена смърт на пътуващата в автомобила на задна седалка зад водача българска гражданка С. Л. и две тежки телесни повреди на пътуващия в автомобила на предна седалка до водача български гражданин, В. Л., изразяващи се в загуба на слезката и постоянно общо разстройство на здравето опасно за живота, поради разкъсването на тънко черво.

 

30.01.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1060/2017 г. –  09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Иван С. за извършено престъпление по чл. 255, ал. З, вр. ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че:

I

1.      През периода 11.06.2010 г. - 15.10.2012 г., в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, пред ТД на НАП-Бургас, в качеството си на управител на „И.С.Груп”ЕООД, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 50 607,13 лв. /петдесет хиляди шестстотин и седем хиляди лева и 13 стотинки/, представляващи дължим данък върху добавената стойност от „И.С.Груп” ЕООД, като потвърдил неистина в подадените декларации - 12 бр. месечни справки - декларации по чл.125 от Закона за данък върху добавената      стойност         /ЗДДС/      и в приложените към тях отчетни регистри по чл. 124, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, подадени по електронен път чрез електронен подпис, сертифициран на името на счетоводна фирма „Д.А.Р.- Димови”ЕООД, с управител Ю. Д., като декларирал сделки между „И.С.Груп”ЕООД и „Би Ес Капитал Мениджмънт”ЕООД, „Искра Електротрейд”ООД, „Варна Бизнес Център”ЕАД и „Вимал Бул”ЕООД, с предмет на доставка „Извършено СМР” и „тухли четворки и греди”, които реално не са били осъществени, използвал документи с невярно съдържание при упражняване на стопанската дейност, при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите - 23 бр. данъчни фактури с невярно съдържание - в които са отразени сделки между „И.С.Груп”ЕООД и търговските дружества „Би Ес Капитал Мениджмънт”ЕООД, „Искра Електротрейд”ООД, „Варна Бизнес Център”ЕАД и „Вимал Бул”ЕООД, които реално не са били осъществени, и приспаднал неследващ се данъчен кредит по смисъла на чл. 68, ал. 1 от ЗДДС в общ размер 50 607, 13 лева, както и 27 044,03 лева /двадесет и седем хиляди, четиридесет и четири лева и три стотинки/, представляваща дължим данък по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, чрез потвърждаване на неистина в подадени декларации - годишни данъчни декларации /ГДД/ по чл,92 от ЗКПО за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

 

II.

2.     На 21.02.2011 г., в гр. Бургас, пред ТД на НАП-Бургас, за данъчен период 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.,в качеството си на управител на „И.С.Груп”ЕООД, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери - 3 407,07 лв., представляваща дължим данък по ЗКПО от „И,С.Груп”ЕООД, като потвърдил неистина в подадена декларация - в ГДД по чл. 92 от ЗКПО, подадена по електронен път чрез електронен подпис, сертифициран на името на счетоводна фирма „Д.А.Р.-Димови”ЕООД, с управител Ю. Д., като декларирал счетоводна печалба в размер на 9070,70 лв..

3.      На 09.02.2012 г.q в гр. Бургас, пред ТД на НАП-Бургас, за данъчен период 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г., в качеството си на управител на „И,С.Груп”ЕООД, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения - 8 710,96 лв,, представляващи дължим данък по ЗКПО от „И.С.Груп”ЕООД, като потвърдил неистина в подадена декларация - в ГДД по чл. 92 от ЗКПОq подадена по електронен път чрез електронен подпис, сертифициран на името на счетоводна фирма „Д.А.Р.-Димови”ЕООД, с управител Ю. Д., като декларирал счетоводна загуба в размер на 2786,00 лв.

4.     На 17.03.2013 г., в гр. Бургас, пред ТД на НАП-Бургас, за данъчен период 01.01.2012 г. 31.02.2012 г., в качеството си на управител на „И.С.Груп“ ЕООД, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения 14 926, 00 лева, представляващи дължим данък по ЗКПО от „И.С.Груп“ ЕООД като потвърдил неистина в подадена декларация - в ГДД по чл. 92 от ЗКПО, подадена по електронен път чрез електронен подпис, сертифициран на името на счетоводна фирма „Д.А.Р.-Димови „ ЕООД, с управител Ю. Д., като декларирал счетоводна печалба в размер на 30 673, 98 лева.

 

2.     НОХД № 1316/2017 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас  е повдигнала обвинение на Мартин Т. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, букви „а“ и „б“ от НК, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 30 от ЗКНВП, вр. Приложение № 1 към чл. З, ал. 2 от ЗКНВП.

Мартин Т. е привлечен като обвиняем за това, че в периода 06.06.2011 г. до 07.06.2011 г,. в гр. София и гр. Бургас, в условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. ЗО от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, е разпространил на Д. П. високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. З, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 2 и Приложение № 1 към. чл. З от ЗКНВП както следва: 100,961 грама коноп (канабис, марихуана) със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 0,75 %, на стойност 605,77 лв. (словом шестстотин и пет лева и седемдесет и седем стотинки), определена съгласно Постановление на МС Ш 23/29.01.1998г., и 47,678      грама амфетамин - сол със съдържание на основно вещество 4,60%, на стойност 1430,34 лв. (словом хиляда четиристотин и тридесет лева и тридесет и четири стотинки), определена съгласно Постановление на МС № 23/29.01.1998 г., което е извършил чрез изпращане на 06.06.2011 г. по куриерска фирма куриерска пратка, взета от куриера Г. С. от адрес в гр. София и получена от Д. П. на 07.06.2011 г. в офиса на фирма „Интерлогистика куриер“ ЕООД на адрес в гр. Бургас.

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org