Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало График на заседанията Месечен график - наказателни дела

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР, НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

01.04.2018 г. – 30.04.2018 г.

 

11.04.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1277/2017 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Али И. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1 б. „в“, предл. първо, вр. чл. 342, ал. 1, предл. трето от НК, вр. чл. 5, ал. 2, т. 1, вр. чл. 20, ал. 2, изречение второ, вр. чл. 119, ал. 4 от ЗдвП.

Али И. е привлечен като обвиняем за това, че на 22 септември 2014 г., в курортен комплекс „Слънчев бряг“, на кръстовището на главната алея срещу КПП „Карлово“, при управление на моторно превозно средство - автобус, собственост на „Евролийз ауто“ ЕАД, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в:

чл. 5, ал. 2, т. 1 от Закона за движение по пътищата: „Водачът на пътното превозно средство е длъзюен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства ” и

чл. 20, ал. 2 от Закона за движение по пътищата : „Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението. "

чл. 119, ал. 4 от Закона за движение по пътищата: „Водачите на завиващите нерелсови пътни превозни средства са длъжни да пропуснат пешеходците “,

като с деянието си по непредпазливост причинил смъртта на пешеходката К. Ж.

 

2.     НОХД  № 1346/2017 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Стелиян П. за извършено престъпление по чл. 248а, ал. 1 от НК, за това, че през периода 23 - 28.05.2013 г., в гр. Бургас, за да получи потребителски кредит в размер на 20 000 (двадесет хиляди) евра от „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕС БАНК“ АД, представил пред Д. Н. неверни сведения.

 

3.     НОХД № 1316/2017 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас  е повдигнала обвинение на Мартин Т. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, букви „а“ и „б“ от НК, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 30 от ЗКНВП, вр. Приложение № 1 към чл. З, ал. 2 от ЗКНВП.

Мартин Т. е привлечен като обвиняем за това, че в периода 06.06.2011 г. до 07.06.2011 г., в гр. София и гр. Бургас, в условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. ЗО от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, е разпространил на Д. П. високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. З, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 2 и Приложение № 1 към. чл. З от ЗКНВП както следва: 100,961 грама коноп (канабис, марихуана) със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 0,75 %, на стойност 605,77 лв. (словом шестстотин и пет лева и седемдесет и седем стотинки), определена съгласно Постановление на МС Ш 23/29.01.1998г., и 47,678        грама амфетамин - сол със съдържание на основно вещество 4,60%, на стойност 1430,34 лв. (словом хиляда четиристотин и тридесет лева и тридесет и четири стотинки), определена съгласно Постановление на МС № 23/29.01.1998 г., което е извършил чрез изпращане на 06.06.2011 г. по куриерска фирма куриерска пратка, взета от куриера Г. С. от адрес в гр. София и получена от Д. П. на 07.06.2011 г. в офис на фирма на адрес в гр. Бургас.

Следващото заседание по делото е насрочено за 27.04.2018 г. , от 09.30 часа.

 

12.04.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 72/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Веселина Г. за за извършени престъпления по:

 1. Извършено престъпление по чл. 142а, ал. 4, предл. 2 и 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че за периода от неустановена дата в началото на м. май 2013г. до 01.08.2014 г. в гр. Бургас, в дома си, при условията на продължавано престъпление, противозаконно лишила от свобода Д. М., като го държала заключен посредством заключване на секретна брава на врата на една от стаите в жилището. Деянието е извършено по начин опасен за здравето на пострадалия и лишаване от свобода продължило повече от две денонощия.

2. Веселина Г. е привлечена като обвиняема за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 5, т. 6, предл. 3, т. 7 и т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, за това, че на 01.08.2014 г., в гр. Бургас, ж.к. Лазур, в условията на съвкупност с престъплението по т. 1 от настоящото постановление, с користна цел, по особено мъчителен начин, предумишлено умъртвила лице, намиращо се в безпомощно състояние – Д. М., като системно не му е давала достатъчно количество храна, вода и необходимите за заболяването му лекарства, лишила го е от необходимата квалифицирана медицинска помощ и грижи в болнични условия, вследствие на което е настъпила смъртта му.

3. За престъпление по чл. 210, ал. 1, т. З, предл. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, за това, че за периода от 01.09.2014 г. до 31.08.2016 г., в гр. Бургас, в условията на съвкупност с престъпленията по т. 1 и т. 2 от настоящото постановление и при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, като пълномощник на Д. М., упълномощена, възбудила и поддържала заблуждение у служител на НОИ, при ТП на НОИ - гр. Бургас, че Д. М. /починал на 01.08.2014 г./ е жив и има право да продължи да получава пенсия за старост, в резултат на което служителят е наредил превод на пенсии за старост на Д. М., за периода от 01.09.2014 г. до 31.08.2016 г., като с това е причинила имотна вреда на Национален осигурителен институт, в общ размер на 21 140 /двадесет и една хиляди, сто и четиридесет лева/.

 

2.     НОХД № 990/2013 г. – 10.00 часа

Бургаска окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт, с който е повдигнала на Тодор М. обвинения:

По чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК за това, че в качеството си на длъжностно лице в гр. Бургас, заемащо отговорно служебно положение, по смисъла на чл. 93, т. 1, 6. „Б" от НК, при условията на продължавано престъпление за периода от 08.12.2008 година до 20.11.2009 година, нарушил служебните си задължения произтичащи от императивните разпоредби на чл. 455, ал. 2 и ал. 3 и чл. 456 от ГПК, като без правно основание вместо да издължи на взискателя - юридическо лице в ликвидация, представлявано по смисъла на чл. 30, ал. 1 от ГПК от ликвидатора си И. Ч., предал в нарушение на императивните разпоредби на чл. 455 ал. 2 и ал. 3 от ГПК, на 08.12.2008 година, сумата от 6 946,70 лева на Т. Н., дължима на последният от физическото лице И. Ч.; на 16.07.2009 година, сумата от 6 946,70 лева на Т. Н., дължима на последният от физическото лице И. Ч.; на 17.02.2009 година, сумата от 2000,00 лева на В. Ж., дължима на последния от физическото лице И. Ч.; през лятото на 2009 година, сумата от 2000,00 лева на А. П., дължима на последната от физическото лице И. Ч.; на 20.11.2009 година, сумата от 30 000,00 лева на С. С., дължима на последния от физическото лице И. Ч. и на 20.11.2009 година, сумата от 30 000,00 лева на физическото лице И. Ч., без изброените по-горе лица да имат качеството "присъединен кредитор" по смисъла на глава XXXXI от ГПК в частност чл. 456 от ГПК, с цел да набави облага за физическото лице И. Ч. и от това са настъпили значителни вредни последици в размер на 77 893,40 лева за юридическото лице - взискател в ликвидация, представлявано от ликвидатора И. Ч. и деянието представлява особено тежък случай.

По чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК за това, че в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, 6. „Б" от НК, при условията на продължавано престъпление за периода от 03.11.2008 г. до 10.02.2010 г., присвоил чужди пари собственост на фирма в ликвидация и на А. К. - обща стойност 160 141,60 лева, от които 134 972,46 лева собственост на юридическото лице – взискател в ликвидация с ликвидатор И. Ч., а 25 169,14 лева собственост на А. К. - длъжник по същото изпълнително дело (последните представляващи надвнесени парични средства по изпълнителното дело), връчени му по реда на чл. 455, ал. 1 от ГПК, в това му качество да ги пази и управлява, като длъжностното присвояване е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

 

3.     НОХД № 170/2018 г. – 13.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас  е повдигнала обвинение на Кирил Х. за това, че:

1. На 17.04.2016 г., в гр. Несебър, в градина пред ресторант, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост - употребил огнестрелно оръжие и възпроизвел 4 (четири) бр. изстрела насочени към саксия на палмово растение с пистолет, в присъствието на Н. К. и П. К. -  престъпление по чл. 325, ал. 2, предложение второ, вр. ал. 1 НК;

2. На същата дата, в гр. Несебър, в лек автомобил, умишлено умъртвил Н. К., прострелвайки го с пистолет - престъпление по чл. 115 НК.

 

16.04.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 142/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Страхил Б. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.”А” и б.”Б”от НК, за това, че на 14.10.2017 г., в гр. Бургас, отнел чужди движими вещи, всички на обща стойност 556.20 (петстотин петдесет и шест лева и двадесет стотинки) от владението на собственика Д. И., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, изразяваща се издърпване на дамската чанта и късане на дръжката и деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

 

2.     НОХД № 87/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Манол З. за извършени престъпления, за това, че:

На 04.07.2012 г., в гр. Поморие, като работодател, по непредпазливост причинил смъртта на Д. К., настъпила на 05.07.2012 г., поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15 ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 123, ал.1 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл.98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/ за МИЗБУТРМИРО; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/ за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като работодател, по непредпазливост причинил на Ц. Ц. тежка телесна повреда, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по: чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал, 1 и ал. 2 от Наредба Ш 7/23,09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал .2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като работодател, по непредпазливост причинил на М. М. тежка телесна повреда /изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота/, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително – монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г, за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като представител на фирма, по непредпазливост причинил на Х. П. тежка телесна повреда /изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота/, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително – монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба Ш 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

 

17.04.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 245/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Алексей П. в това, че:

1.На 15.08.2017 г., в гр. Царево, е дал подкуп (дар) - сума от 70.00 лв., поставяйки ги в дневник за отразяване на резултатите от технически средства, в багажното отделение на служебен патрулен автомобил на длъжностни лица - полицейски органи, изпълняващи функция по контрол на пътното движение, за да не извършат действия по служба - да не извършат проверка с техническо средство за наличие на алкохол в кръвта му като водач на МПС, управлявал на 15.08.2017 г., в гр. Царево, лек автомобил -  престъпление по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1 от НК.

2.На 15.08.2017 г., в гр. Царево, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на промила, установено по надлежния ред със съдебномедицинска експертиза в Отделение „Съдебна медицина” при УМБАЛ - гр. Бургас - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

 

2.     НОХД № 13/2018 г. – 09.30 часа

Бургаска окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт на Веселин Б. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б.”в”, вр. чл. 342, ал. 1, вр. чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, вр. чл. 47, ал. З В26 от ППЗДвП, за това, че на 04.06.2015 г., на главен път 1-9, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил, движещ се в посока от гр. Бургас към гр. Варна, нарушил правилата за движение по Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата, а именно:

Чл. 6. Участниците в движението:

Съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка;

Чл. 21. (2)

Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак, във връзка с чл. 47, ал. 3 от ППЗДвП. Пътен знак В26 „Забранено е движението със скорост по-висока от означената“ - при означена скорост 60 км/ч.

Като допуснал пътно транспортно произшествие с пешеходеца Т. Т., пресичаща пътното платно и по непредпазливост причинил смъртта й (починала на 04.06.2015 г.).

 

3.     НОХД № 317/2017 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Тошко С. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. "б", пр. 1, вр. ал. 1, б, '’в" и б. “б“ пр. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3, вр. чл. 2 от Наказателния кодекс , вр. с чл. 187 ал. 1 от Закона за безопасност на движението по пътищата на Република Сърбия и чл. 7 - Общи правила т. 1; чл. 8 - Водачи т. З, т. 5 от Конвенция за пътното движение.

Тошко С. е обвиняем в това, че на 19.07.2013 г., на територията на Република Сърбия, на автомагистрала Е-70 между ГКПП Батровци - Белград, в района на Печинци, при управление на МПС - лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата: чл. 187, ал. 1 от Закона за безопасност на движението по пътищата на Република Сърбия и чл. 7 - Общи правила т. 1; чл. 8 - Водачи т. З, т. 5 от Конвенция за пътното движение :

Чл. 187, ал. 1 от Закона за безопасност на движението по пътищата на Република Сърбия - „На водач, който е негоден за безопасно управление на пътното превозно средство, съответно до такава степен е уморен, съответно болен или е в такова психическо състояние, че да е негоден безопасно да управлява пътното превозно средство, е забранено да управлява превозно средство в движението по пътищата.”

След като Тошко С. е усетил първите симптоми на хипогликемичната криза не е предприел аварийно спиране на автомобила в аварийното платно и в последствие изпадайки в тежка хипогликемична криза, не е могъл да упражни непрекъснат контрол над лекия автомобил, не е успял своевременно да спре моторното превозно средство при възникналата опасност за движението, напуснал пътното платно и се ударил в стълб за улично осветление на автомагистрала Е-70, намиращ се от дясната страна на пътното платно по посока към Белград.

чл. 7 т. 1 от Конвенция за пътното движение - „Ползващите пътищата са длъжни да се държат така, че да не създават опасност или пречки в движението, да не поставят в опасност живота на хората или да не повредят частната или обществена собственост.”;

чл. 8 т. З от Конвенция за пътното движение - „Всеки водач, трябва да притежава необходимите физически и психически качества и физическото и умственото му състояние да му позволяват да управлява пътното средство.";

чл. 8 т. З от Конвенция за пътното движение - „Всеки водач трябва да упражнява непрекъснат контрол на превозното средство или животните си.”,

В резултат на тези действия, по непредпазливост е причинена смърт на пътуващата в автомобила на задна седалка зад водача С. Л. и две тежки телесни повреди на пътуващия в автомобила на предна седалка до водача В. Л., изразяващи се в постоянно общо разстройство на здравето опасно за живота, поради разкъсването на тънко черво.

 

4.     НОХД № 149/2018 г. – 10.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Румен П. за извършено престъпление по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1 от НК, за това, че на 29.06.2017 г., в к.к. „Слънчев бряг", на главнята алея в близост до кръстовище „Перла", дал подкуп —пари - една банкнота с номинал от 20 / двадесет / лева, на длъжностни лица- полицейски органи,  като пуснал банкнотата върху предна дясна седалка на служебен полицейски автомобил, за да не извършат действия по служба - да не издадат фиш за извършено нарушение по чл. 6, т. 1 от ЗДвП.

 

18.04.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 237/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Димитър К. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, предложение Последно, т. 4, вр. ал. 1, изр. 1 и изр. 2 от НК, вр. чл. 29, ал. 1, б.“Б" от НК вр. Приложение № чл.73, ал.1 и ал. 2 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите(ЗКНВП) и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП вр. Приложение № 1 - Списък 1 и вещества с висока степен на риска за обществено здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина” към чл. З, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРБН/, вр. чл. З, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. Списък 1 Растения и вещества с висока степен на риска за обществено здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРБН/, за производство на наркотични вещества и ЗКНВП - чл. З, ал. 4 и регламент 273/2004 Приложение № 1 на ЕП, чл. 73, ал. 1 и ал. 2 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите(ЗКНВП) и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП.

Димитър К. е привлечен като обвиняем за това, че на 21.02.2017 г., в гр. Бургас, в жилище, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително, придобил от неустановено по делото лице и държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества: КОНОП с общо тегло 0,777 гр./ нула цяло седемстотин седемдесет и седем грама /на обща стойност 4,66 лв. /четири лева и шестдесет и шест стотинки/, МЕТАМФЕТАМНН с общо нето тегло 5,771 гр,/ пет цяло седемстотин седемдесет и един грама / на обща стойност 144,28 лева /сто четиридесет и четири лева и двадесет и осем стотинки/, , прекурсори по смисъла на чл. З, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина.

19.04.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1060/2017 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Иван С. за извършено престъпление по чл. чл. 255, ал. З, вр. ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че:

I

1.  През периода 11.06.2010 г. - 15.10.2012 г., в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, пред ТД на НАП-Бургас, в качеството си на управител на фирма, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 50 607,13 лв. /петдесет хиляди шестстотин и седем хиляди лева и 13 стотинки/, представляващи дължим данък върху добавената стойност, като потвърдил неистина в подадените декларации - 12 бр. месечни справки - декларации по чл.125 от Закона за данък върху добавената          стойност   /ЗДДС/      и в приложените към тях отчетни регистри по чл. 124, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, подадени по електронен път чрез електронен подпис, като декларирал сделки между фирмата и „Би Ес Капитал Мениджмънт”ЕООД, „Искра Електротрейд”ООД, „Варна Бизнес Център”ЕАД и „Вимал Бул”ЕООД, с предмет на доставка „Извършено СМР” и „тухли четворки и греди”, които реално не са били осъществени, използвал документи с невярно съдържание при упражняване на стопанската дейност, при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите - 23 бр. данъчни фактури с невярно съдържание - в които са отразени сделки между фирмата и търговските дружества „Би Ес Капитал Мениджмънт”ЕООД, „Искра Електротрейд”ООД, „Варна Бизнес Център”ЕАД и „Вимал Бул”ЕООД, които реално не са били осъществени, и приспаднал неследващ се данъчен кредит по смисъла на чл. 68, ал. 1 от ЗДДС в общ размер 50 607, 13 лева, както и 27 044,03 лева /двадесет и седем хиляди, четиридесет и четири лева и три стотинки/, представляваща дължим данък по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, чрез потвърждаване на неистина в подадени декларации - годишни данъчни декларации /ГДД/ по чл,92 от ЗКПО за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

II.

2.  На 21.02.2011 г., в гр. Бургас, пред ТД на НАП-Бургас, за данъчен период 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.,в качеството си на управител на фирма, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери - 3 407,07 лв., представляваща дължим данък по ЗКПО, като потвърдил неистина в подадена декларация - в ГДД по чл. 92 от ЗКПО, подадена по електронен път чрез електронен подпис, като декларирал счетоводна печалба в размер на 9070,70 лв..

3.  На 09.02.2012 г., в гр. Бургас, пред ТД на НАП-Бургас, за данъчен период 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г., в качеството си на управител на фирма, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения - 8 710,96 лв,, представляващи дължим данък по ЗКПО, като потвърдил неистина в подадена декларация - в ГДД по чл. 92 от ЗКПО, подадена по електронен път чрез електронен подпис, като декларирал счетоводна загуба в размер на 2786,00 лв.

4.  На 17.03.2013 г., в гр. Бургас, пред ТД на НАП-Бургас, за данъчен период 01.01.2012 г. – 31.02.2012 г., в качеството си на управител на фирма, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения 14 926, 00 лева, представляващи дължим данък по ЗКПО, като потвърдил неистина в подадена декларация - в ГДД по чл. 92 от ЗКПО, подадена по електронен път и декларирал счетоводна печалба в размер на 30 673, 98 лева.

 

24.04.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 106/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинителен акт на Щерю Й. за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 11, предл. първо, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, за това, че на 16.06.2013 г., в гр. Сунгурларе, по хулигански подбуди, е направил опит умишлено да умъртви П. С., като му нанесъл удар с вила по главата в резултат на което му причинил счупване на черепа, като макар и да е довършил деянието, не са настъпили предвидените в закона и искани от него общественоопасни последици.

Следващото заседание по делото е насрочено за 25.04, от 13.30 часа

 

2.     НОХД № 204/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинителен акт на Димитър Б. за извършено престъпление по чл. 242, ал. 1„ б. "д" от НК, за това, че на 20.05.2016 г., през ГКПП „Малко Търново“, при влизане в Република България, управлявайки МПС - лек автомобил и чрез него, пренесъл през границата на страната стоки за търговски или производствени цели - 217 995,480 грама нарязан тютюн в насипно състояние, без бандерол, сложен в 29 бр. полиетиленови торби, натоварени в лекия автомобил, на стойност 46 737,45 лв. (четиридесет и шест хиляди седемстотин тридесет и седем, лева и четиридесет и пет стотинки), без знанието и разрешението на Митниците, като пренесената стока е в големи размери.

 

3.     НОХД № 186/2018 г. – 13.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Ангел Щ. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, 6. „а” от НК, за това, че на 02.08.2017 г., около 22.30 часа, в к.к.“Слънчев бряг“, в хотел „Азуро“, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи от владението на З. В., част от които собственост на друга чешка гражданка, П. М. Всички отнети вещи от владението на З. В. са на обща стойност 1155,20 лв. / хиляда сто петдесет и пет лева и 20 стотинки/.  Обвиняемият е действал с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това заплашване - насочил нож към врата на пострадалата З. В.

 

25.04.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1020/2016 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Пламен Д. за извършено престъпление по  чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. З и 4 НК и на Тодор Н. за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 4 НК.

Пламен Д. е обвиняем за това, че на 21.11.2002 г., в гр. Бургас,  в съучастие с Б. С. - извършител и Т. Н. - помагач, действайки като подбудител и помагач, умишлено умъртвил Д. С., като убийството е извършено предумишлено и подбудителството се изразява в умишленото склоняване и убеждаване на Б. С. да извърши престъплението, а помагачесгвото се изразява в набавяне на средства — суми в размер на около 3 000 лева, малокалибрена пушка, 5 броя патрони за визираната малокалибрена пушка, даване на съвети и указания на Б. С. за начина на действие при извършване на престъплението и за заличаване на следите след извършването му.

Тодор Н. е обвиняем в това, че на 21.11.2002 г., в гр.Бургас,  действайки като помагач, в съучастие с  Б. С. - извършител и  П. Д. — подбудител и помагач, умишлено умъртвил Д. С. от гр. Бургас, като убийството е извършено предумишлено и помагачеството се изразява в умишлено улесняване извършването на престъплението чрез набавяне на средства — на неустановена дата съхранява, предава и пренася оръжието - малокалибрена пушка с оптически мерник, 5 броя патрони с два пълнителя за гореописаната пушка на Б. С., както и че на 25.11.2001 г., предава на Б. С. сумата от 10 000 (десет хиляди) щатски долара в левова равностойност - 19 745, 90 лева.

 

2.     НОХД № 103/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Людмил Д. за извършено престъпление по чл. 242, ал. 4, предложение първо, във вр. с ал. 2 , предложение първо, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и на Станимир А. за престъпление по чл. 242, ал. 4, предложение първо, във вр. с ал. 2 , предложение първо, във вр. с чл. 20, ал. 4 от НК.

Людмил Д. е привлечен като обвиняем за това, че на 03.06.2013 г., на ГКПП Малко Търново, при влизане от Република Турция в Република България, с лек автомобил, в съучастие като извършител със Станимир А., помагач, без надлежно разрешително, пренесъл през границата на страната ни 24.408 килограма високорисково наркотично вещество хероин със съдържание на активен компонент диацетилморфин от 34,7% до 35,2 %, на стойност 1 586 520 / един милион петстотин осемдесет и шест хиляди и петстотин и двадесет /лева, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Станимир А. е обвиняем за това, че на същата дата и място, в съучастие като помагач с Людмил Д., умишлено го е улеснил да пренесе без надлежно разрешително през границата на страната ни, при влизане от Република Турция в Република България, с лек автомобил, 24.408 килограма високорисково наркотично вещество хероин със съдържание на активен компонент диацетилморфин от 34,7% до 35,2 %, на стойност 1 586 520 / един милион петстотин осемдесет и шест хиляди петстотин и двадесет /лева, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

 

 

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org