Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало График на заседанията Месечен график - наказателни дела

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР, НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

01.12.2018 г. – 31.12.2018 г.

 

03.12.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 103/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Хасково е повдигнала обвинение на Станимир А. за престъпление по чл. 242, ал. 4, предложение първо, във вр. с ал. 2 , предложение първо, във вр. с чл. 20, ал. 4 от НК.

Станимир А. е обвиняем за това, че на 03.06.2013 г., на ГКПП Малко Търново, в съучастие като помагач с Л. Д., умишлено го е улеснил да пренесе без надлежно разрешително през границата на страната ни, при влизане от Република Турция в Република България, с лек автомобил, 24.408 килограма високорисково наркотично вещество хероин със съдържание на активен компонент диацетилморфин от 34,7% до 35,2 %, на стойност 1 586 520 (един милион петстотин осемдесет и шест хиляди петстотин и двадесет лева), като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

 

04.12.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 988/2018 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Йордан В. за престъпление по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1 от НК, за това, че на 29.10.2017 г., на път между село Братово, община Бургас, и село Полски извор, община Камено, дал подкуп - дар, представляващ паричка сума от 20.00 лева (двадесет) лева, на полицейските органи И. Д. и С. Н., за да не извършат действия по служба:

-    Да не изпълнят служебните си задължения при констатиране на извършени правонарушения - нарушения на чл. 147, ал. 1, вр. чл. 185 и чл. 181, т. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), изразяващи се в непредставяне от страна на Йордан В., без уважителни причини на собствения му микробус в определения срок за задължителен периодичен преглед, за проверка на техническата изправност на моторното превозно средство и в управляване от страна на Йордан В. на 29.10.2017 г. на същия микробус без извършен задължителен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на моторното превозно средство за период, който обхваща и датата 29.10.2017 г. Своевременно да докладват за тях в ОДЧ на основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от Инструкция № 8121з-929/02.12.2014 г. за патрулно- постова дейност, издадена от Министъра на вътрешните работи, обн. ДВ бр. 102/2014 г.;

-    Да не изпълнят служебните си задължения съгласно разпоредените организационни мерки с писмо с per. № 8121р - 35280/26.11.2014 г. на Главен секретар на МВР при констатираните горепосочени нарушения по ЗДвП да уведомят съответния оперативен дежурен в ОДЧ за необходимостта от изпращане на екип от „Пътна полиция“, който да вземе отношение по административен ред като издаде фиш или състави акт по реда на чл. 186, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП за нарушението на чл. 147, ал. 1, вр. чл. 185 от ЗДвП и за предвиденото в чл. 181, т. 1 от ЗДвП нарушение.

05.12.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 852/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Йозджан М. за извършено престъпление по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1 от НК, за това, че на 07.07.2017 г., в близост до Контролно - Пропускателен Пункт, на изхода на гр. Карнобат в посока гр. Бургас, дал подкуп - дар, представляващ парична сума в размер общо на 20 /двадесет/ лева, на полицейски орган – Ж. Ф., за да не извърши действие по служба - да не изпълни служебното си задължение да състави Акт за установяване на административно нарушение за констатирани нарушения по Закон за движение по пътищата /ЗДвП/, извършени от Йозджан А., а именно:

По чл. 179, ал. 3, т. 4 от Закон за движение по пътищата /ЗДвП/, вр. чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закон за пътищата - управление по републикански път 1-6, км. 449, по посока от гр. Айтос към гр. Карнобат, на моторно превозно средство - товарен автомобил, предназначено за превоз на товари и/или за превоз на пътници и товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, за което не е платена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закон за пътищата;

По чл. 70, ал. З от Закон за движение по пътищата /ЗДвП/ - управление на моторно превозно средство - товарен автомобил, без включени светлини за движение през деня или къси светлини,

 въз основа на който Акт за установяване на административно нарушение да бъде издадено Наказателно Постановление.

 

2.     НОХД № 982/2018 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Велко Г. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1 ,т. 4, вр. чл. 198, ал. 1 ,вр.  чл. 29, ал. 1, б.“а“ и б.“б“ от НК, за това, че на 26.09.2017 г., около 23:00 часа, в Градския парк в гр. Карнобат, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи - 1 бр. таблет; други вещи; парична сума в размер на 33.00 лв. (тридесет и три лева) и парична сума с номинални стойност 10.00 евро, всички вещи на обща стойност 257.85 лв. от владението на собственика Й. Д., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил затова сила - издърпал силно дамската й чанта от дясното й рамо.

 

06.12.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1277/2017 г. – 10.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Али И. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1 б. „в“, предл. първо, вр. чл. 342, ал. 1, предл. трето от НК, вр. чл. 5, ал. 2, т. 1, вр. чл. 20, ал. 2, изречение второ, вр. чл. 119, ал. 4 от ЗдвП.

Али И. е привлечен като обвиняем за това, че на 22 септември 2014 г., в курортен комплекс „Слънчев бряг“, на кръстовището на главната алея срещу КПП „Карлово“, при управление на моторно превозно средство - автобус, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в:

чл. 5, ал. 2, т. 1 от Закона за движение по пътищата: „Водачът на пътното превозно средство е длъзюен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства ” и

чл. 20, ал. 2 от Закона за движение по пътищата : „Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението. "

чл. 119, ал. 4 от Закона за движение по пътищата: „Водачите на завиващите нерелсови пътни превозни средства са длъжни да пропуснат пешеходците “,

като с деянието си по непредпазливост причинил смъртта на пешеходката К. Ж.

 

10.12.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 752/2018 г. – 10.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Борислав С. за извършено престъпление по чл. 124, ал. 1, предл. 1, във вр. с чл. 128, ал. 1, вр. с ал. 2 от НК, за това, че на 19.06.2018 г., в гр. Бургас, причинил по непредпазливост смъртта на сестра си Д. С., настъпила в МБАЛ – Бургас, в резултат на сърдечна слабост във връзка с развит хепаториален синдром, причинен от остра кръвозагуба, получена вследствие на умишлено нанесена от Борислав С. тежка телесна повреда, извършена чрез нанасяне от него на удари с ръце и крак в коремната област на пострадалата, осъществени в жилищен имот в гр. Созопол, като е налице пряка причинна връзка между причинените травми и последвалата смърт.

Следващото заседание по делото е насрочено за 11.12.2018 г., от 09.30 часа.

 

11.12.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1020/2016 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Пламен Д. за извършено престъпление по  чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. З и 4 НК и на Тодор Н. за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 4 НК.

Пламен Д. е обвиняем за това, че на 21.11.2002 г., в гр. Бургас,  в съучастие с Б. С. - извършител и Т. Н. - помагач, действайки като подбудител и помагач, умишлено умъртвил Д. С., като убийството е извършено предумишлено и подбудителството се изразява в умишленото склоняване и убеждаване на Б. С. да извърши престъплението, а помагачесгвото се изразява в набавяне на средства — суми в размер на около 3 000 лева, малокалибрена пушка, 5 броя патрони за визираната малокалибрена пушка, даване на съвети и указания на Б. С. за начина на действие при извършване на престъплението и за заличаване на следите след извършването му.

Тодор Н. е обвиняем в това, че на 21.11.2002 г., в гр.Бургас,  действайки като помагач, в съучастие с  Б. С. - извършител и  П. Д. — подбудител и помагач, умишлено умъртвил Д. С. от гр. Бургас, като убийството е извършено предумишлено и помагачеството се изразява в умишлено улесняване извършването на престъплението чрез набавяне на средства — на неустановена дата съхранява, предава и пренася оръжието - малокалибрена пушка с оптически мерник, 5 броя патрони с два пълнителя за гореописаната пушка на Б. С., както и че на 25.11.2001 г., предава на Б. С. сумата от 10 000 (десет хиляди) щатски долара в левова равностойност - 19 745, 90 лева.

 

12.12.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 612/2018 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Николай М. за престъпление по чл. 244, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 21.08.2017 г., в к.к. “Слънчев бряг“, пред хотел „Шумен“, държал в себе си - в заден джоб на панталон неистински парични знаци в големи количества - 36 бр. банкноти с номинал 20 ( двадесет) лева.

 

2.     НОХД № 913/2018 г. – 13.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Елена Д. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл. четвърто от НК, вр. с чл .63, ал. 1, т. З от МС, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1, сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73,ал. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 30 от ЗКНВП, вр. Списък 1: растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина от НРКРВН.

Елена Д. е привлечена като обвиняема за това, че на 17.06.2015 г., около 00.05 часа, в к.к. „Слънчев бряг", в стая на хотел, като непълнолетна, но разбираща свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, действайки като извършител, без надлежно разрешително, държала високорискови наркотични вещества с цел разпространение, всички вещества на обща стойност в размер на 747.20 лв. (седемстотин четиридесет и седем лева и двадесет стотинки).

 

13.12.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  1048/2018 г. – 09.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Ангел М. за извършено престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че в периода от 22.03.2018 г. до 08.05.2018 г., в гр. Бургас, в условията на продължавано престъпление - чл. 26, ал. 1 от НК -„две или повече деяния, които осъществяват поотделно един или различни състави на едно и също престъпление, са извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите", е използвал платежен инструмент - дебитна карта, без съгласието на титуляра М. С., като деянието не съставлява по - тежко престъпление, при което е изтеглена сума в размер на 3 750 (три хиляди седемстотин и петдесет) лева.

 

2.     НОХД № 1036/2018 г. – 13.50 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Ангел Г. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и “б” от НК, за това, че на 04.08.2018 г., около 15:30 часа, в к.к. Слънчев бряг, в района на р. Ханджийска на пясъчните дюни, противозаконно отнел чужди движими вещи – златни накити от владението на шотландския гражданин Д. Х., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила упражнена и насочена към вещите, предмет на отнемане - издърпвайки ги рязко с ръка от врата на пострадалия при което те са се скъсали и деянието е извършено при условията на опасен рецидив.

 

17.12.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 872/2018 г. – 09.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Йована М. за престъпление по чл. 343, ал. 3, буква „б“, предл. първо, вр. ал. 4, вр. чл. 342, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 2, т. 2 от НК

и на Мартин В. за извършено престъпление по чл. чл. 343, ал. 3, буква „б“, предл. първо, вр. ал. 4, вр. чл. 342, ал. 1 от НК.

Йована М. е привлечена като обвиняема за това, че на 07.05.2016 г., на Автомагистрала „Тракия“, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, като непълнолетна, но ръзбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, нарушила правилата за движение по пътищата, визирани в ЗДвП (чл. 25, ал. 1; чл. 25, ал. 2 и чл. 26). В резултат на това по непредпазливост и при условията на независимо съпричиняване с Мартин В., причинила смъртта на Г. Г., както и средна телесна повреда на Д. Г., като е управлявала автомобила без да има необходимата правоспособност.

Мартин В. е обвиняем за това, че на същата дата и място, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в ЗДвП (чл. 102 от ЗДвП), като в качеството си на водач и собственик на посоченото моторно превозно средство, го е предоставил на неправоспособния водач Йована М. и по непредпазливост и при ясловията на независимо съпричиняване с Йована М. причинил смъртта на Г. Г., както и средна телесна повреда на Д. Г.

 

18.12.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1058/2018 г. – 11.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Ваня К. за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 2, вр. чл. 194, ал. 1 от НК и за престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК.

Ваня К. е привлечена като обвиняема за това, че на 12.05.2018 г., около 18.20 ч., в гр. Бургас, в магазин в ж.к. ”Изгрев”, отнела чужди движими вещи - дамска чанта и принадлежностите в нея, всички вещи на обща стойност - 898 (осемстотин деветдесет и осем) лева, от владението на Л. Ч., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като отнетите вещи не са били под постоянен надзор.

Ваня К. е обвиняема и за това, че  за времето от 19.16 ч. до 20.00 ч., на 12.05.2018 г., в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, използвала платежен инструмент - банкова карта, без съгласието на титуляра Л. Ч., като осъществила платежни операции и изтеглила пари на обща стойност 1 000 (хиляда) лв. и деянието не съставлява по-тежко престъпление.

 

2.     НОХД № 948/2018 г. – 13.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Ангел К. за извършени престъпления по чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 3, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК; чл. 142а, ал. 4, предл. второ, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК; чл. 129, ал. 1, вр. с ал. 2, предл. трето, вр. с чл. 20, ал. 3, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК

и на Димитър П. за извършени престъпления по чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК; чл. 142а, ал. 4, предл. второ, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2. вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК; чл. 129, ал. 1, вр. ал. 2. предл. трето, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК.

Ангел К. е привлечен като обвиняем за това, че:

На 11.02.2010 г., в гр. Бургас, пред бистро на площад „Св. Св. Кирил и Методий", действайки като подбудител - „умишлено е склонил другиго да извърши престъплението“ чл. 20, ал. З от НК, в съучастие с Димитър П. /извършител/ и Кирил М. /извършител/, отвлякъл Х. Я., с цел противозаконно да го лиши от свобода, като деянието е извършено от две и повече лица.

И за това, че на 11.02.2010 г., в гр. Бургас, в офис на фирма в гр. Бургас, действайки като подбудител - „умишлено е склонил другиго да извърши престъплението“ чл. 20, ал. З от НК, в съучастие с Димитър П. /извършител/ и Кирил М. /извършител/, противозаконно лишил от свобода Х. Я., като деянието е извършено по начин опасен за здравето на пострадалия, на който е бил нанесен побой от обвиняемите Димитър П. и Кирил М., чрез нанасянето на многократни удари с крака и ръце по лицето и тялото на Х. Я. и му е била причинена средна телесна повреда.

Димитър П. е привлечен като обвиняем за това, че:

На същата дата и място, действайки като извършител, в съучастие с Ангел К. /подбудител/ и Кирил М. /извършител/, отвлякъл Х. Я., с цел противозаконно да го лиши от свобода, като обвиняемият Димитър П. е казал на пострадалия да се качи в неговата кола лек автомобил, което пострадалия изпълнил, като деянието е извършено от две и повече лица.

За това, че на 11.02.2010 г., в гр. Бургас, в офис на фирма, действайки като извършител, в съучастие с Ангел К. /подбудител/ и Кирил М. /извършител/, противозаконно лишил от свобода Х. Я., като деянието е извършено по начин опасен за здравето на пострадалия, на който е бил нанесен побой от обвиняемите Димитър П. и Кирил М. и му е била причинена средна телесна повреда.

 

19.12.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 87/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Манол З. за извършени престъпления, за това, че:

На 04.07.2012 г., в гр. Поморие, като работодател, по непредпазливост причинил смъртта на Д. К., настъпила на 05.07.2012 г., поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15 ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 123, ал.1 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл.98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/ за МИЗБУТРМИРО; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/ за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като работодател, по непредпазливост причинил на Ц. Ц. тежка телесна повреда, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по: чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал, 1 и ал. 2 от Наредба Ш 7/23,09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал .2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като работодател, по непредпазливост причинил на М. М. тежка телесна повреда /изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота/, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително – монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г, за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като представител на фирма, по непредпазливост причинил на Х. П. тежка телесна повреда /изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота/, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително – монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба Ш 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

 

20.12.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 961/2018 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

                Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Владимир К. за извършено престъпление по чл. 343, ал. З, буква „б“, вр. ал. 1, буква „в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 15, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 ЗДвП.

          Владимир К. е обвиняем за това, че на 03.12.2017 г., около 12.20 ч., в  посока изхода от гр. Приморско, при управление на МПС - лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно:

Чл. 15, ал.  1от  ЗДвП „На пътя водачът на пътно превозно средство се движи възможно най-вдясно по платното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка, използва най-дясната свободна лента“;

и чл. 21, ал. 1 от ЗДвП - „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава скоростта“ ,

като управлявайки автомобила със скорост от 94 км/ч. - превишена за населеното място, навлязъл в съседна пътна лента, предназначена за насрещно движещи се превозни средства и допуснал пътно-транспортно произшествие с насрещно движещият се по пътното платно велосипедист Е. Д. и по непредпазливост причинил смъртта му. Деянието е извършено в пияно състояние - 2,70 промила алкохол, като деецът е избягал от местопроизшествието и деянието представлява особено тежък случай.

 

 

 

 

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org