Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало График на заседанията Месечен график - наказателни дела

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР, НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

01.06.2018 г. – 30.06.2018 г.

 

04.06.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1316/2017 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас  е повдигнала обвинение на Мартин Т. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, букви „а“ и „б“ от НК, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 30 от ЗКНВП, вр. Приложение № 1 към чл. З, ал. 2 от ЗКНВП.

Мартин Т. е привлечен като обвиняем за това, че в периода 06.06.2011 г. до 07.06.2011 г., в гр. София и гр. Бургас, в условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. ЗО от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, е разпространил на Д. П. високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. З, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 2 и Приложение № 1 към. чл. З от ЗКНВП както следва: 100,961 грама коноп (канабис, марихуана) със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 0,75 %, на стойност 605,77 лв. (словом шестстотин и пет лева и седемдесет и седем стотинки), определена съгласно Постановление на МС Ш 23/29.01.1998г., и 47,678        грама амфетамин - сол със съдържание на основно вещество 4,60%, на стойност 1430,34 лв. (словом хиляда четиристотин и тридесет лева и тридесет и четири стотинки), определена съгласно Постановление на МС № 23/29.01.1998 г., което е извършил чрез изпращане на 06.06.2011 г. по куриерска фирма куриерска пратка, взета от куриера Г. С. от адрес в гр. София и получена от Д. П. на 07.06.2011 г. в офис на фирма на адрес в гр. Бургас.

 

05.06.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 103/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Людмил Д. за извършено престъпление по чл. 242, ал. 4, предложение първо, във вр. с ал. 2 , предложение първо, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК

 и на Станимир А. за престъпление по чл. 242, ал. 4, предложение първо, във вр. с ал. 2 , предложение първо, във вр. с чл. 20, ал. 4 от НК.

Людмил Д. е привлечен като обвиняем за това, че на 03.06.2013 г., на ГКПП Малко Търново, при влизане от Република Турция в Република България, с лек автомобил, в съучастие като извършител със Станимир А., помагач, без надлежно разрешително, пренесъл през границата на страната ни 24.408 килограма високорисково наркотично вещество хероин със съдържание на активен компонент диацетилморфин от 34,7% до 35,2 %, на стойност 1 586 520 / един милион петстотин осемдесет и шест хиляди и петстотин и двадесет /лева, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Станимир А. е обвиняем за това, че на същата дата и място, в съучастие като помагач с Людмил Д., умишлено го е улеснил да пренесе без надлежно разрешително през границата на страната ни, при влизане от Република Турция в Република България, с лек автомобил, 24.408 килограма високорисково наркотично вещество хероин със съдържание на активен компонент диацетилморфин от 34,7% до 35,2 %, на стойност 1 586 520 / един милион петстотин осемдесет и шест хиляди петстотин и двадесет /лева, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

2.     НОХД № 1110/2017 г. – 10.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Георги Г. за извършено престъпление по чл. 124, ал. 2, предл. I, вр. с ал. 1, вр. с чл. 128, ал. 2, предл. IX, вр. с ал. 1 от НК /Ред. ДВ, бр. 95 от 1975 год./, за това, че на 19.05.2012 г., в гр. Ахелой, чрез нанасяне на удари с дървен бастун в областта на главата на Н. С., по непредпазливост причинил смъртта му, вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда довела до постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, като деянието е извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия, Н. С., с тежка обида /обида и гняв от отправените по отношение на близките на Георги Г. клеветнически, негативни характеристики, както и по отношение на самия него/, от което е било възможно да настъпят тежки последици за обвиняемия.

 

06.06.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 255/2018 г. – 09.30 часа

Бургаска окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт, с който е повдигнала на Иван И. обвинение за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4, предл. второ и т. 6, предл. второ и трето, вр. чл. 115, вр. чл. 63, ал. 1, т. 1 от НК.

Иван И. е обвиняем за това, че на 20.08.2017 г., в гр. Бургас, ж.к. « Меден рудник», в асансьорна кабина на блок, умишлено умъртвил малолетната Н. Й., чрез нанасяне на удар - пробождане с лявата ръка, с остър нож, в областта на дясната част на врата, при което е прерязана вътрешната сънна артерия и е причинена силна кръвозагуба и остра анемия, довела до смъртта й. Убийството е извършено по особено мъчителен начин за убитата - пострадалата е останала в съзнание след пробождането. Обвиняемият Иван И. е нанесъл смъртоносния удар с нож, след което е оставил умиращата пострадала в асансьорната кабина, въпреки виковете й за помощ и се отдалечил от мястото на убийството, като макар и непълнолетен, обвиняемият е разбирал свойството и значението на извършеното от него и е могъл да ръководи постъпките си.

Делото ще бъде гледано при закрити врати.

 

11.06.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 171/2018 г. – 09.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Марин А. за извършено престъпление по чл. 115, вр. чл. 18, ал, 1 от НК, за това, че на 19.06.2017 г., в гр. Бургас, направил опит умишлено да умъртви К. С. - като ударил К. С. с крак в лявата част на главата, при което пострадалият паднал, удряйки дясната част на челото си в теракотен под, а след това ударил К. С. с ръка в лявата част на главата, причинявайки му така мозъчна стволова контузия, представляваща постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини. Смъртта на К. С. не настъпила поради оказаната му своевременна, квалифицирана и ефикасна медицинска помощ.

 

12.06.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 349/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Даниел Т. за извършено престъпление по чл. 343, ал. З, предложение шесто, б."б", предложение първо, вр. ал. 1, б."в", вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 117 от ЗДвП.

Даниел Т. е привлечен като обвиняем за това, че на 02.05.2015 г., в гр. Бургас, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, нарушил правилата за движение посочени, в Закона за движение по пътищата, а именно:

- чл. 117 от ЗДвП - “При приближаване към място, където на пътя или в близост до него се намират деца, водачът на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта , а при необходимост- и да спре

и по непредпазливост причинил смъртта на С. С., като деецът е избягал от местопроизшествието.

 

2.     НОХД № 170/2018 г. – 10.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас  е повдигнала обвинение на Кирил Х. за това, че:

1. На 17.04.2016 г., в гр. Несебър, в градина пред ресторант, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост - употребил огнестрелно оръжие и възпроизвел 4 (четири) бр. изстрела насочени към саксия на палмово растение с пистолет, в присъствието на Н. К. и П. К. -  престъпление по чл. 325, ал. 2, предложение второ, вр. ал. 1 НК;

2. На същата дата, в гр. Несебър, в лек автомобил, умишлено умъртвил Н. К., прострелвайки го с пистолет - престъпление по чл. 115 НК.

 

14.06.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 414/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Йордан Б. за извършени престъпления по чл. 354а, ал. 1, изречение първо, предложение четвърто от НК и по чл. 354а, ал. 1, изречение второ, вр. изречение първо, предложение четвърто от НК.

Йордан Б. е обвиняем за това, че:

1.                Ha 18.03.2014 г., в к.к. „Слънчев бряг”, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество - смес от ефедрин/псевдоефедрин и амфетамин с нето тегло 0,045 грама с концентрация на активно действащ компонент амфетамин 1,20 % на стойност 1,30 лева, определени съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г., за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

2.                На 18.03.2014 г., в к.к „Слънчев бряг”, без надлежно разрешително, държал прекурсори и материали за производство на високорисково наркотично вещество - метамфетамин с цел разпространение.

19.06.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 395/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Борислав Й., привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл. 124, ал. 1, предложение трето, във вр. с чл. 130, ал. 1 от НК, за това, че на 11.07.2016 г., в гр. Бургас, по непредпазливост причинил смъртта на П. П., вследствие на умишлено нанесена на 10.07.2016 г., около 23.00 часа в същия апартамент лека телесна повреда, като му нанесъл удар с чиния в областта на главата - временно разстройство на здравето, неопасно за живота, довело до остра кръвозагуба.

 

2.     НОХД № 1020/2016 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Пламен Д. за извършено престъпление по  чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. З и 4 НК и на Тодор Н. за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 4 НК.

Пламен Д. е обвиняем за това, че на 21.11.2002 г., в гр. Бургас,  в съучастие с Б. С. - извършител и Т. Н. - помагач, действайки като подбудител и помагач, умишлено умъртвил Д. С., като убийството е извършено предумишлено и подбудителството се изразява в умишленото склоняване и убеждаване на Б. С. да извърши престъплението, а помагачесгвото се изразява в набавяне на средства — суми в размер на около 3 000 лева, малокалибрена пушка, 5 броя патрони за визираната малокалибрена пушка, даване на съвети и указания на Б. С. за начина на действие при извършване на престъплението и за заличаване на следите след извършването му.

Тодор Н. е обвиняем в това, че на 21.11.2002 г., в гр.Бургас,  действайки като помагач, в съучастие с  Б. С. - извършител и  П. Д. — подбудител и помагач, умишлено умъртвил Д. С. от гр. Бургас, като убийството е извършено предумишлено и помагачеството се изразява в умишлено улесняване извършването на престъплението чрез набавяне на средства — на неустановена дата съхранява, предава и пренася оръжието - малокалибрена пушка с оптически мерник, 5 броя патрони с два пълнителя за гореописаната пушка на Б. С., както и че на 25.11.2001 г., предава на Б. С. сумата от 10 000 (десет хиляди) щатски долара в левова равностойност - 19 745, 90 лева.

          Следващото заседание по делото е насрочено за 26.06.2018 г., от 09.30 часа.

 

3.     НОХД № 990/2013 г. – 10.00 часа

Бургаска окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт, с който е повдигнала на Тодор М. обвинения:

По чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК за това, че в качеството си на длъжностно лице в гр. Бургас, заемащо отговорно служебно положение, по смисъла на чл. 93, т. 1, 6. „Б" от НК, при условията на продължавано престъпление за периода от 08.12.2008 година до 20.11.2009 година, нарушил служебните си задължения произтичащи от императивните разпоредби на чл. 455, ал. 2 и ал. 3 и чл. 456 от ГПК, като без правно основание вместо да издължи на взискателя - юридическо лице в ликвидация, представлявано по смисъла на чл. 30, ал. 1 от ГПК от ликвидатора си И. Ч., предал в нарушение на императивните разпоредби на чл. 455 ал. 2 и ал. 3 от ГПК, на 08.12.2008 година, сумата от 6 946,70 лева на Т. Н., дължима на последният от физическото лице И. Ч.; на 16.07.2009 година, сумата от 6 946,70 лева на Т. Н., дължима на последният от физическото лице И. Ч.; на 17.02.2009 година, сумата от 2000,00 лева на В. Ж., дължима на последния от физическото лице И. Ч.; през лятото на 2009 година, сумата от 2000,00 лева на А. П., дължима на последната от физическото лице И. Ч.; на 20.11.2009 година, сумата от 30 000,00 лева на С. С., дължима на последния от физическото лице И. Ч. и на 20.11.2009 година, сумата от 30 000,00 лева на физическото лице И. Ч., без изброените по-горе лица да имат качеството "присъединен кредитор" по смисъла на глава XXXXI от ГПК в частност чл. 456 от ГПК, с цел да набави облага за физическото лице И. Ч. и от това са настъпили значителни вредни последици в размер на 77 893,40 лева за юридическото лице - взискател в ликвидация, представлявано от ликвидатора И. Ч. и деянието представлява особено тежък случай.

По чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК за това, че в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, 6. „Б" от НК, при условията на продължавано престъпление за периода от 03.11.2008 г. до 10.02.2010 г., присвоил чужди пари собственост на фирма в ликвидация и на А. К. - обща стойност 160 141,60 лева, от които 134 972,46 лева собственост на юридическото лице – взискател в ликвидация с ликвидатор И. Ч., а 25 169,14 лева собственост на А. К. - длъжник по същото изпълнително дело (последните представляващи надвнесени парични средства по изпълнителното дело), връчени му по реда на чл. 455, ал. 1 от ГПК, в това му качество да ги пази и управлява, като длъжностното присвояване е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

 

20.06.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД № 278/2018 г. – 09.30 часа

Бургаска окръжна прокуратура е повдигнала обвинителен акт на Антоний С. за извършено престъпление по чл.255, ал. З, вр. ал. 1, т. 2 и т. З, пр. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че в периода 14.05.2011 г. - 28.03.2014 г., в гр. Бургас, като едноличен собственик на дружествените дялове на „Модстрой” ЕООД, със седалище и адрес на управление - град Бургас, като управител и представляващ същото във връзка с получени плащания по 7 договора за кредитиране на строителство със страни - „Модстрой” ЕООД, в качеството му на Изпълнител и лицата - в качеството на кредитор. В условията на посредствено извършителство, посредством невиновните лица Р. Г. и С. К. - в качеството им на упълномощени лица пред органите на Териториална Дирекция на „Национална дирекция по приходите“, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на „Модстрой” ЕООД, в особено големи размери, по Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративнто подоходно облагане, общо в размер на 59 136 лв. (петдесет и девет хиляди сто тридесет и шест лева и четиридесет девет лева), като не издал общо 22 броя фактури, в петдневен срок от датата на плащания на кредиторите по договорите (една от тях за прихващане на задължение- чл. 12, ал. 1, чл. 25, ал. 1 и ал. 7 и чл. 113, ал. 1 и ал. 4 от ЗДДС), потвърдил неистина в 11 броя справки - декрарации по ЗДДС, подадени по електронен път от Р. Г. и С. К. до Национална Агенция по приходите - Териториална Дирекция - град Бургас, като по този начин осъществил 13 престъпни деяния по чл. 255, ал. З, вр. ал. 1, т. 2 и т. З, предложение първо от НК. Като по този начин потвърдил неистина в подадената годишна, данъчна декларация, по чл. 92 от ЗКПО, В същата били декларани общо приходи от 26 962,34 лева, а не действителните 223 329,1  лева (разлика 196 366,67 лева), общо разходи 26 183,4 лв., а не действителните 139 992,94 лева (разлика 113 809,54 лева).

 

2.     НОХД № 106/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинителен акт на Щерю Й. за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 11, предл. първо, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, за това, че на 16.06.2013 г., в гр. Сунгурларе, по хулигански подбуди, е направил опит умишлено да умъртви П. С., като му нанесъл удар с вила по главата в резултат на което му причинил счупване на черепа, като макар и да е довършил деянието, не са настъпили предвидените в закона и искани от него общественоопасни последици.

 

21.06.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 426/2018 г. – 09.30 часа

                Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Стоян С. за извършени престъпления по чл. 343, ал. 1, б. “В”, предл. първо, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, във вр. чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, за това, че на 16.05.2016 г., на главен път Бургас - Созопол, движейки се в посока гр. Созопол, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, нарушил правилата за движение визирани в ЗДвП, а именно:

Чл. 20, ал. 2 от ЗДвП (2) (Изм. ~ ДВ, бр. 51 от 2007 г.): „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността па движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай па необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.“

като движейки се нощно време с несъобразена скорост от 71 км./ч. не спрял, за да пропусне движещата се пешеходка по пътното платно П. К., като допуснал ПТП с пешеходката и по непредпазливост причинил смъртта й (починала на 16.05.2016 г.) на място при настъпилото пътнотранспортното произшествие.

 

2.     НОХД №1277/2017 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Али И. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1 б. „в“, предл. първо, вр. чл. 342, ал. 1, предл. трето от НК, вр. чл. 5, ал. 2, т. 1, вр. чл. 20, ал. 2, изречение второ, вр. чл. 119, ал. 4 от ЗдвП.

Али И. е привлечен като обвиняем за това, че на 22 септември 2014 г., в курортен комплекс „Слънчев бряг“, на кръстовището на главната алея срещу КПП „Карлово“, при управление на моторно превозно средство - автобус, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в:

чл. 5, ал. 2, т. 1 от Закона за движение по пътищата: „Водачът на пътното превозно средство е длъзюен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства ” и

чл. 20, ал. 2 от Закона за движение по пътищата : „Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението. "

чл. 119, ал. 4 от Закона за движение по пътищата: „Водачите на завиващите нерелсови пътни превозни средства са длъжни да пропуснат пешеходците “,

като с деянието си по непредпазливост причинил смъртта на пешеходката К. Ж.

 

3.     НОХД № 361/2018 г. – 13.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Кирил Г. за извършено престъпление по по чл. 343, ал. З, предл. 6, б. „б“, предл. 1, вр. ал. 1, б.“в“, вр. чл. 342, ал. 1 НК, вр. чл. 21, ал. 2, вр. ал. 1, чл. 119, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.

Кирил Г. е привлечен като обвиняем за това, че на 20.11.2017 г., при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, на Главен път II - 9 в посока от гр. Черноморец към гр. Бургас в района на кръстовището с пътя за с. Атия и Военноморска база Бургас, нарушил правилата за движение по пътищата:

По чл. 21, ал. 2, вр. ал. 1 от Закона за движение по пътищата - „Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1 това се сигнализира с пътен знак“, като в зоната на действие на пътен знак В 26 “Забранено е движение със скорост по-висока от 60 км/ч“, се е движел със скорост 95 км/ч.

и по чл. 119 ал. 1 от Закона за движение по пътищата - „При приближаване на пешеходна пътека водача на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре“

и на пешеходна пътека тип „Зебра“ по непредпазливост причинил смъртта на преминаващия по нея К. Д.

 

26.06.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 87/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Манол З. за извършени престъпления, за това, че:

На 04.07.2012 г., в гр. Поморие, като работодател, по непредпазливост причинил смъртта на Д. К., настъпила на 05.07.2012 г., поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15 ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 123, ал.1 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл.98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/ за МИЗБУТРМИРО; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/ за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като работодател, по непредпазливост причинил на Ц. Ц. тежка телесна повреда, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по: чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал, 1 и ал. 2 от Наредба Ш 7/23,09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал .2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като работодател, по непредпазливост причинил на М. М. тежка телесна повреда /изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота/, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително – монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г, за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като представител на фирма, по непредпазливост причинил на Х. П. тежка телесна повреда /изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота/, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително – монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба Ш 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

                                                    

2.     НОХД № 186/2018 г. – 09.30 часа

 

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Ангел Щ. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, 6. „а” от НК, за това, че на 02.08.2017 г., около 22.30 часа, в хотел в к.к.“Слънчев бряг“, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи от владението на З. В., част от които собственост на друга чешка гражданка, П. М. Всички отнети вещи от владението на З. В. са на обща стойност 1155,20 лв. / хиляда сто петдесет и пет лева и 20 стотинки/.  Обвиняемият е действал с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това заплашване - насочил нож към врата на пострадалата З. В.

 

28.06.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД № 313/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Михаил К. за извършено престъпление по чл. 244, ал. 1, вр. с чл. 243, ал. 2, т. З, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, чл. 212, ал. 1, вр. с чл. 309, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 23, ал. 1 предл. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 244, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. чл. 243, ал. 2, т. З от НК.

Михаил К. е привлечен като обвиняем за това, че:

 I. В периода 07.07.2009 г. - 19.07.2009 г., в гр. Стара Загора и к.к. “Слънчев бряг“, община Несебър, при условието на продължавано престъпление, прокарал в обръщение подправени неистински платежни инструменти - пътнически чекове на „АМЕРИКАН ЕКСПРЕС“, като знаел, че са подправени.

II.      В периода 07.07.2009 г. - 19.07.2009 г., в гр. Стара Загора и к.к. “Слънчев бряг“, при условието на идеална съвкупност с деянията по пункт I и продължавано престъпление, чрез използване на неистински частен документ - пътнически чекове на „АМЕРИКАН ЕКСПРЕС“, получил без правно основание чуждо движимо имущество - парична сума в размер на 7595,50 лв. (седем хиляди петстотин деветдесет и пет лева и 50ст.) с намерение противозаконно да го присвои.

III.     В периода от неустановена дата до 19.07.2009 г., в к.к. „Слънчев бряг“, държал неистински платежни инструменти в големи количества - пътнически чекове на “АМЕРИКАН ЕКСПРЕС” с номинал 500 евро, като знаел че са подправени.

 

 

 

 

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org