Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало График на заседанията Месечен график - наказателни дела

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР, НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

01.05.2019 г. – 31.05.2019 г.

 

08.05.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 300/2019 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Велко Г. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1,  б „А“ и ,,Б“ от НК, за това, че на 11.11.2018 г., в гр. Бургас, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи - портмоне на стойност 9 лева и сумата от 180 лева, или всичко на обща стойност 189 лева - от владението на Т. С., с намерение противозаконно да ги присвои,  като употребил за това сила - хванал я за устата и я държал запушена и заплашване - казал й „Дай портмонето и нищо няма да ти направя“.

 

2.     НОХД № 752/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Борислав С. за извършено престъпление по чл. 124, ал. 1, предл. 1, във вр. с чл. 128, ал. 1, вр. с ал. 2 от НК, за това, че на 19.06.2018 г., в гр. Бургас, причинил по непредпазливост смъртта на сестра си Д. С., настъпила в МБАЛ – Бургас, в резултат на сърдечна слабост във връзка с развит хепаториален синдром, причинен от остра кръвозагуба, получена вследствие на умишлено нанесена от Борислав С. тежка телесна повреда, извършена чрез нанасяне от него на удари с ръце и крак в коремната област на пострадалата, осъществени в жилищен имот в гр. Созопол, като е налице пряка причинна връзка между причинените травми и последвалата смърт.

Следващото заседание по делото е насрочено за 09.05.2019 г., от 09.30 часа.

 

3.     НОХД № 664/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Теньо К. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б.”в”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 ЗДвП.

Теньо К. е привлечен като обвиняем за това, че на 05.03.2015 г., на път II-79, в посока от гр. Средец към гр. Бургас, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, нарушил правилата за движение, визирани в чл. 20, ал. 2 от ЗДвП: ”Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността, на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.”, като не се е съобразил с конкретните условия на видимост и се е движил с несъобразена с тях скорост от 87 км./ч., която не му е позволила да намали и спре в осветената зона при движение на къси светлини през нощта, предизвикал ПТП като блъснал попътно движеща се каруца и по непредпазливост причинил смъртта на А. М., настъпила на 06.03.2015 г., вследствие на тежката черепно-мозъчна травма.

 

09.05.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 369/2019 г. – 10.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Емил С. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изречение второ, вр. изречение първо от НК, за това, че на 13.06.2018 г., в гр. Бургас, без надлежно разрешително, държал прекурсори, материали и съоръжения за производство на високорисково наркотично вещество - метамфетамин, с цел разпространение, а именно:

-        прекурсори - 1,740 л. толуее /толуол/

-        материали - 540, 340 гр. натриева основа, 52,204 гр. йод

-        съоръжения - 1 бр. стъклена ерленмайрова колба с вместимост 2000 мл., 1 бр. прозрачна деформирана пластмасова чаша с вместимост 200 мл., 3 бр. ръкавици, 1 бр. електронна везна с размери 6/12/2 см.

 

10.05.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 227/2019 г. – 13.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Ангел К. за извършени престъпления по:

Чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК; Чл. 142а, ал. 4, предл. второ, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК; Чл. 129, ал. 1, вр. с ал. 2, предл. трето, вр. с чл. 20, ал. 3, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК.

И на Димитър П. за извършени престъпления по:

Чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК; Чл. 142а, ал. 4, предл. второ, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК и Чл. 129, ал. 1, вр. ал. 2, предл. трето, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК.

Ангел К. е привлечен като обвиняем за това, че:

На 11.02.2010 г., в гр. Бургас, пред бистро на площад „Св. св. Кирил и Методий", действайки като подбудител и в съучастие с Димитър П. /извършител/ и К. М., отвлякъл Х. Я., с цел противозаконно да го лиши от свобода, като обвиняемите -извършителите Димитър П. и К. М., не дали възможност на пострадалия да излезе от заведението, започнали да му викат, че той трябва да тръгне с тях и да отиде в офиса на обвиняемия Ангел К. Обвиняемият Димитър П. заплашил пострадалия Х. Я., като му казал да тръгва към офиса  и че ще го намушка, като държал ръката си в джоба на дрехата си във видимо положение за пострадалия Х. Я. и след като пострадалия изпълнил исканията им да тръгне с тях, му казали да се качи в неговата кола- лек автомобил, което пострадалият изпълнил,  с което Х. Я. е бил отвлечен с цел противозаконно да бъде лишен от свобода и деянието е извършено от две и повече лица.

На 11.02.2010 г., в гр. Бургас, в офис на фирма, действайки като подбудител и в съучастие с Димитър П. и К. М. /извършители/, противозаконно лишил от свобода Х. Я., като започнали той и извършителите К. М. и Димитър П. да викат на пострадалия Х. Я. да върне пари, като са нанесени телесни увреждания на пострадалия и му е била причинена средна телесна повреда, с което Х. Я. е бил противозаконно лишен от свобода, като деянието е извършено по начин опасен за здравето на пострадалия Х. Я., на който е бил нанесен побой от обвиняемите К. М. и Димитър П. и му е била причинена средна телесна повреда.

На 11.02.2010 г., в гр. Бургас, в офиса на фирма, действайки като подбудител и в качеството на „помагач“, в съучастие с Димитър П. /извършител/ и К. М., посредством нанасяне на многократни удари от обвиняемите К. М. и Димитър П. върху Х. Я., причинил средна телесна повреда на Х. Я.

 

Димитър П. е привлечен като обвиняем за това, че:

На 11.02.2010 г., в гр. Бургас, пред бистро на площад „Св. св. Кирил и Методий”, действайки като извършител, в съучастие с Ангел К. /подбудител и помагач/ и К. М. /извършител/, отвлякъл Х. Я., с цел противозаконно да го лиши от свобода, което пострадалия изпълнил, с което той и обвиняемия К. М. в качеството им на извършители и обвиняемия Ангел К., в качеството му на подбудител и помагач, постигнали целения от тях резултат, а именно, пострадалия X. Я. да бъде заведен в офиса на обвиняемия Ангел К. против волята му и деянието е извършено от две и повече лица.

На 11.02.2010 г., в гр. Бургас, в офиса на фирма, действайки като извършител, в съучастие с Ангел К. /подбудител и помагач/ и К. М. /извършител/, противозаконно лишил от свобода Х. Я., започнал да вика на пострадалия Х. Я. да върне пари, нанесъл телесни увреждания на пострадалия чрез нанасяне на удари по тялото му, като деянието е извършено по начин опасен за здравето на пострадалия и му е била причинена средна телесна повреда.

 На 11.02.2010 г., в гр. Бургас, в офиса на фирма, действайки като извършител, в съучастие с Ангел К. - подбудител и помагач, и К. М. -извършител, посредством нанасяне на удари върху Х. Я., причинил средна телесна повреда на Х. Я.

 

13.05.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 250/2019 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Димитър С. за извършено престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК, за това, че на 01.12.2018 г., в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, използвал данни- номер на картата, дата на валидността й, CVV код и име на картодържателя от платежен инструмент - дебитна карта с титуляр К. Д., без съгласието на титуляра, като наредил онлайн банкови трансакции - плащане в полза на различни дружества- суми в общ размер 800/осемстотин/ лева за залози в хазартни игри и деянието не съставлява по-тежко престъпление.

 

14.05.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 301/2019 г. – 09.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Диян П. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изречение първо, предл. 4 от НК.

Диян П. е привлечен като обвиняем за това, че:

На 28.03.2018 г., в гр. Бургас, в себе си и в обитаваното от него жилище в ж.к. “Славейков“без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - коноп с нето тегло 3,223 грама и метамфетамин с общо нето тегло 0,982 грама, всичко на стойност 43,88 лв.;

На 28.03.2018 г., в блок в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, държал в себе си - във вътрешния джоб на горницата си, в прозрачен полиетиленов плик “клипс”, метамфетамин с нето тегло 0,175 грама,  на стойност 4,37лв. /четири лева и тридесет и седем ст./, с цел разпространение;

На 28.03.2018 г., в обитаваното отнето жилище в ж.к. “Славейков“,  гр. Бургас, държал: метамфетамин с нето тегло 0,807 грама, на стойност 20,18лв. /двадесет лева и осемнадесет ст./ и коноп /канабис, марихуана/ с нето тегло 3,223 грама, на стойност 19,33 лв./ деветнадесет лева и тридесет и три ст./, с цел разпространение.

 

2.     НОХД  № 1/2019 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинения на Йордан Я. и Жельо Т. за извършени престъпления за това, че:

1. Ha 07.05.2017 г., в гр. Бургас, кв. „Банево“, Йордан Я. и Жельо Т. в съучастие като съизвършители, в района на Детска градина отвлекли лице - ненавършило 18 годишна възраст, с автомобил, като деянието е извършено от две лица (престъпление по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК).

2. По-късно на същата дата, в гр. Бургас, кв. „Банево“, на поляна в близост до гориста местност, при условията на реална съвкупност с престъплението по т. 1, Йордан Я. и Жельо Т., в съучастие като съизвършители, принудили З. Я. да извърши нещо против волята си, а именно да признае, че противозаконно е отнел дебитната карта на Йордан Я. и да върне същата, като употребили за това сила и му отправили заплахи с думите: „Ще те убием, ще те обесим, ще те завържем!“  (престъпление по чл. 143, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 23, ал. 1 от НК).

 

3.     НОХД № 1179/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Атанас Д. за извършено престъпление по чл.  343, ал. 1, б.“в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. с чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, за това, че на 12.08.2014 г., в гр. Бургас, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка ”Мазда”, при условията на съпричиняване с Йордан В. /водач на лек автомобил „Ситроен“/, нарушил правилата за движение по Закона за движение по пътищата, а именно:

Чл. 21. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., бр. 47 от 2012 г.): „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в km/h: категория В-50 км/ч за населено място“,

като допуснал пътно транспортно произшествие с лекия автомобил управляван от Йордан В. и по непредпазливост причинил смъртта на З. З. / починала на 11.09.2014г./.

    

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Йордан В. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б.“в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 47, чл. 48 от Закона за движение по пътищата, вр. чл. 103, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата, за това, че на гореспоменатата дата и място, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка ”Ситроен ”, при условията на съпричиняване с Атанас Д. /водач на лек автомобил „Мазда“/, нарушил правилата за движение по Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата:

 Чл. 47 от ЗДвП - "Водач на пътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство";

Чл. 48 от ЗДвП - "На кръстовище на равнозначни пътища водачът на пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна...";

Чл. 103, т. 1 от ППЗДвП -„На кръстовище, на което няма сигнализиран път с предимство водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна“,

като допуснал пътно транспортно произшествие с лек автомобил „Мазда“, управляван от Атанас Д. и по непредпазливост причинил смъртта на З. З. / починала на 09.2014г./.

 

4.     НОХД № 1184/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Тодор Д. за извършени престъпления, за това, че:

1. При условията на продължавано престъпление, на 03.11.2015 г., на Контролно-пропускателен пункт /КПП - Малко Търново/, в качеството си длъжностно лице, в кръга на службата си, съставил официални документи, в които удостоверил неверни обстоятелства (престъпление по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК).

2. 3а това, че на 03.11.2015 г., на Контролно-пропускателен пункт /КПП м.Босна, община Малко Търново/, в качеството си длъжностно лице, при извършване на проверка на лек автомобил, с водач Т. С., поискал и приел дар в размер на двадесет лева от Т. С., който не му се следва, загдето е извършил друго престъпление от НК, във връзка със службата си, а именно по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, извършено при съставянето на два броя Акт за установяване на административно нарушение и Акт за установяване на административно нарушение, в които удостоверил, че проверяваният лек автомобил се управлява от С. С. и посочените в актовете нарушения са извършени от него (престъпление по чл. 302, т. 1, б.”б”, вр. чл. 301, ал. З, вр. ал. 1 от НК).

 

15.05.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1197/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Тошко С. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. "б", пр. 1, вр. ал. 1, б. "в” и б. "5", пр. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3, вр. чл. 2 от НК, вр. с чл. 187, ал. 1 от Закона за безопасност на движението по пътищата на Р. Сърбия и чл. 7, т. 1 - Общи правила; чл. 8, т. 3 и т. 5 от Конвенция за пътното движение.

Тошко С. е обвиняем за това, че на 19.07.2013 г., на територията на Република Сърбия, на автомагистрала Е-70, при управление на МПС - лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата:

Чл. 187, ал. 1 от Закона за безопасност на движението по пътищата на Р. Сърбия - „На водач, който е негоден за безопасно управление на пътното превозно средство, съответно до такава степен е уморен, съответно болен или е в такова психическо състояние, че да е негоден безопасно да управлява пътното превозно средство, е забранено да управлява превозно средство в движението по пътищата.” - след като е усетил първите симптоми на хипогликемичната криза, не е предприел аварийно спиране на автомобила в аварийното платно и в последствие изпадайки в тежка хипогликемична криза, не е могъл да упражни непрекъснат контрол на лекия автомобил, не е успял своевременно да спре моторното превозно средство при възникналата опасност за движението, напуснал пътното платно и се ударил в стълб за улично осветление на автомагистрала Е-70.

 Чл. 7, т. 1 от Конвенция за пътното движение - „Ползващите пътищата са длъжни да се държат така, че да не създават опасност или пречки в движението, да не поставят в опасност живота на хората или да не повредят частната или обществена собственост.”; 

Чл. 8, т. З от Конвенция за пътното движение - „Всеки водач, трябва да притежава необходимите физически и психически качества и физическото и умственото му състояние да му позволяват да управлява пътното средство.";

Чл. 8 т. 5 от Конвенция за пътното движение - „Всеки водач трябва да упражнява непрекъснат контрол на превозното средство или животните си.”,

в резултат на което по непредпазливост е причинена смърт на пътуващата в автомобила българска гражданка С. Л. и две тежки телесни повреди на пътуващия в автомобила български гражданин В. Л., изразяващи се в общо разстройство на здравето опасно за живота, поради разкъсването на тънко черво.

 

16.05.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 284/2019 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Костадин Х. за извършено престъпление по чл. 343, ал. З, предл. последно, б. “б”, предл. първо, вр. ал. 1,  б.“в”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 119, ал. 4 и чл. 120, ал. 1, т. 2 от ЗДвП.

Костадин Х. е привлечен като обвиняем за това, че:

На 16.03.2018 г., около 14.31 ч., в гр. Бургас, на пешеходна пътека на бул. „Александър Георгиев- Коджакафалията“, при управление на автобус, нарушил правилата за движение по пътищата визирани в:

чл. 119, ал. 4 ЗДвП - ’’Водачите на завиващите пътни превозни средства са длъжни да пропуснат пешеходците";

чл. 120, ал. 1 от ЗДвП - "Когато преминаването на пешеходците през пешеходна пътека се регулира с пътен светофар, водачът на пътно превозно средство е длъжен: т.2 - след подаване на сигнал, който му разрешава преминаването - да пропусне пешеходците, които все още се намират на пешеходната пътека“

и по непредпазливост причинил смъртта на И. П., настъпила на 25.03.2018 г., в УМБАЛ АД- Бургас, в следствие на тежка черепно- мозъчна травма довела до мозъчен оток и кома.

 

2.     НОХД № 287/2019 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Петър П. за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. II и III; т. 11, пр. 1; т. 12, пр. 1, вр. с чл. 115, вр. с чл. 29, ал. 1,6. „А" и „Б от НК, за това, че вечерта на 18.06.2016 г. срещу 19.06.2016 г., около 00:00 часа, в гр. Бургас, в градинката до ж.п. Гара Бургас, при условията на опасен рецидив и по хулигански подбуди умишлено умъртвил Н. Г., като му нанесъл множество силни удари с ръце и крака /юмруци и ритници/ по главата и лицето, вследствие на което причинил на Н. Г. черепно мозъчна травма и изпадане в състояние на кома, продължила до смъртта му,  настъпила на 03.07.2016г., като убийството е извършено по особено мъчителен начин за пострадалия и с особена жестокост.

 

3.     НОХД № 406/2019 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Христо Д. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. първо, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че на 27.09.2018 г., в гр. Бургас, в жилище, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, в условията на продължавано престъпление, разпространил и държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, както следва:

На 27.09.2018 г., в гр. Бургас, в жилище, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1 от ЗКНВП, разпространил високорисково наркотично вещество - коноп с нето тегло 2,074 гр., на стойност 12,44 лв., като го продал на И. С. за сумата от 30 лв.;

На същата дата, в гр. Бургас, в жилище, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1 от ЗКНВП, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от НРКРВН - коноп с общо нето тегло 24,162 грама, на стойност 144.97 лв. и метамфетамин с общо нето тегло 0,439 грама, на стойност 10,98 лв.

 

20.05.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 243/2019 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Атанас Д. за извършено престъпление по чл. 342, ал. З, б.”в”, вр. ал. 1 от НК, вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, ал. 1, вр. чл. 116 от ЗДвП и по чл. 346, ал. 1, вр. чл. 23 от НК.

Атанас Д. е привлечен като обвиняем за това, че на 24.07.2016 г., около 19,40 ч., в гр. Карнобат, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, нарушил правилата за движение, посочени в Закона за движение по пътищата, а именно:

Чл. 16. (1) На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено:

1.  когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне;

Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например ..., да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, ..., преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат ..., преди него ..., и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение.

Чл. 116. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците,....

в резултат на което умишлено причинил смъртта на намиращата се на пътното платно М. Д. /починала на 24.07.2016г./.

Атанас Д. е обвиняем и за това, че на същата дата, по същото време и място, при условията на реална съвкупност с престъплението по т. 1, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,88 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство тип „Дрегер“.

 

21.05.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1020/2016 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Пламен Д. за извършено престъпление по  чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. З и 4 НК и на Тодор Н. за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 4 НК.

Пламен Д. е обвиняем за това, че на 21.11.2002 г., в гр. Бургас,  в съучастие с Б. С. - извършител и Т. Н. - помагач, действайки като подбудител и помагач, умишлено умъртвил Д. С., като убийството е извършено предумишлено и подбудителството се изразява в умишленото склоняване и убеждаване на Б. С. да извърши престъплението, а помагачесгвото се изразява в набавяне на средства — суми в размер на около 3 000 лева, малокалибрена пушка, 5 броя патрони за визираната малокалибрена пушка, даване на съвети и указания на Б. С. за начина на действие при извършване на престъплението и за заличаване на следите след извършването му.

Тодор Н. е обвиняем в това, че на 21.11.2002 г., в гр.Бургас,  действайки като помагач, в съучастие с  Б. С. - извършител и  П. Д. — подбудител и помагач, умишлено умъртвил Д. С. от гр. Бургас, като убийството е извършено предумишлено и помагачеството се изразява в умишлено улесняване извършването на престъплението чрез набавяне на средства — на неустановена дата съхранява, предава и пренася оръжието - малокалибрена пушка с оптически мерник, 5 броя патрони с два пълнителя за гореописаната пушка на Б. С., както и че на 25.11.2001 г., предава на Б. С. сумата от 10 000 (десет хиляди) щатски долара в левова равностойност - 19 745, 90 лева.

 

2.     НОХД № 1087/2018 г. – 10.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Дойчин М. за извършено престъпление по чл. чл. 343, ал. 1, б. “в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 58, т. 2, пр. 2-ро от ЗДвП, за това, че на 26.10.2016 г., на Автомагистрала „Тракия“, по посока на движение от гр. София към гр. Бургас, при управление на лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл. 58, т. 2, пр. 2-ро от ЗДвП: „При движение по автомагистрала на водача е забранено: 2, да се движи назад“, като с деянието си по непредпазливост причинил смъртта на Г. Ж.

 

28.05.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1167/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Димитър И. за извършено престъпление по чл. чл. 343, ал. 1, б.“в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, за това, че на 09.09.2016 г., около 05:45 ч., на Автомагистрала „Тракия“, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, нарушил правилата за движение, визирани в Закона за движение по пътищата, а именно чл. 20, aл. 2 от ЗДвП: „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението ”, допуснал пътно транспортно произшествие с пешеходеца Б. К., като с деянието си по непредпазливост причинил смъртта му /починал на 09.09.2016г./.

2.     НОХД № 341/2019 г. – 11.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура - Бургас е повдигнала обвинение на Манол М. за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. З, вр. чл. 115 от НК, за това, че на 19.10.2018 г., за времето от 11.00 до 11.50 ч., в къща  в гр. Бургас,  умишлено умъртвил Я. М., чрез нанасяне на множество удари с чук в областта на главата на пострадалата,  довели до тежка черепно - мозъчна травма в следствие на което настъпила смъртта й, като деянието е извършено с особена жестокост.

 

31.05.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1035/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Кирил С. за извършено престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, предл. 1, т. 6, предл. 2 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че в периода 01.03.2010 г. - 14.07.2011 г., в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, в качеството му на пълномощник на фирма - с. Жеравна, собственост и управлявано от С. С., е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС за фирмата в особено големи размери - 134 992 лв., като потвърдил неистина в подадени декларации - справки-декларации по ЗДДС, изискващи се по силата на чл. 125 от ЗДДС.

 

 

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org