Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало График на заседанията Месечен график - наказателни дела

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР, НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

01.10.2018 г. – 31.10.2018 г.

 

01.10.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  532/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас  е повдигнала обвинение на Ангел Г. за извършено престъпление по чл. чл. 249, ал. 1 от НК, за това, че на 14.07.2017 г., в гр. Сунгурларе, е използвал платежен инструмент - дебитна карта и данни от нея - ПИН код, без съгласието на титуляра К. Т. от с. Градец, като е извършил успешна транзакция и изтеглил парична сума в размер на 400 лева от ATM – устройство в гр. Сунгурларе и деянието не съставлява по-тежко престъпление.

 

02.10.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 103/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Людмил Д. за извършено престъпление по чл. 242, ал. 4, предложение първо, във вр. с ал. 2 , предложение първо, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК

 и на Станимир А. за престъпление по чл. 242, ал. 4, предложение първо, във вр. с ал. 2 , предложение първо, във вр. с чл. 20, ал. 4 от НК.

Людмил Д. е привлечен като обвиняем за това, че на 03.06.2013 г., на ГКПП Малко Търново, при влизане от Република Турция в Република България, с лек автомобил, в съучастие като извършител със Станимир А., помагач, без надлежно разрешително, пренесъл през границата на страната ни 24.408 килограма високорисково наркотично вещество хероин със съдържание на активен компонент диацетилморфин от 34,7% до 35,2 %, на стойност 1 586 520 / един милион петстотин осемдесет и шест хиляди и петстотин и двадесет /лева, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Станимир А. е обвиняем за това, че на същата дата и място, в съучастие като помагач с Людмил Д., умишлено го е улеснил да пренесе без надлежно разрешително през границата на страната ни, при влизане от Република Турция в Република България, с лек автомобил, 24.408 килограма високорисково наркотично вещество хероин със съдържание на активен компонент диацетилморфин от 34,7% до 35,2 %, на стойност 1 586 520 / един милион петстотин осемдесет и шест хиляди петстотин и двадесет /лева, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

 

2.     НОХД  № 438/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас  е повдигнала обвинение на Петър Л. за извършено престъпление по чл. 115 от НК, за това, че на 08.10.2017 г., в имот в местността „Кайряка“, землището на с. Вресово, Община Руен, умишлено умъртвил С. Ж. - нанасяйки му удар в областта на главата с твърд предмет — дървен кол, в резултат на който, на последния била причинена тежка черепно - мозъчна травма, непосредствено предизвикала смъртта му, настъпила на горната дата.

 

09.10.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 664/2018 г. – 09.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Теньо К. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б.”в”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 ЗДвП.

Теньо К. е привлечен като обвиняем за това, че на 05.03.2015 г., на път II-79, в посока от гр. Средец към гр. Бургас, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, нарушил правилата за движение, визирани в чл. 20, ал. 2 от ЗДвП: ”Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността, на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.”, като не се е съобразил с конкретните условия на видимост и се е движил с несъобразена с тях скорост от 87 км./ч., която не му е позволила да намали и спре в осветената зона при движение на къси светлини през нощта, предизвикал ПТП като блъснал попътно движеща се каруца и по непредпазливост причинил смъртта на А. М., настъпила на 06.03.2015 г., вследствие на тежката черепно-мозъчна травма.

 

2.     НОХД № 815/2018 г. – 09.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Момчил Б. за извършено престъпление по чл. 343, ал. З, б. „б“, вр. ал. 4, вр. ал. 1, буква „б“ и „в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 от ЗДвП.

Момчил Б. е привлечен като обвиняем за това, че на 18.05.2017 г., по общински път между селата Детелина и Крушево, Община Карнобат, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП - „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.“ и по непредпазливост причинил смъртта на Н. П., настъпила в резултат на черепно-мозъчна, гръдно-коремна травма и средна телесна повреда на М. Д., като е управлявал моторното превозно средство без да има необходимата правоспособност.

 

16.10.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 570/2018 г. – 09.30 часа

Разпоредително заседание

Бургаска окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт, с който е повдигнала на Тодор В. обвинение за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б.”в”, пр. първо, вр. чл. 342, ал. 1, пр. трето от НК, вр. чл. 97, ал. 2, ал. З и ал. 4 от ЗДвП.

Тодор В. е привлечен като обвиняем за това, че на 11.05.2016 г., в гр. Бургас, на първокласен път 1-9 в посока ж.к. “Изгрев“ – кв. “Сарафово“, при управление на моторно превозно средство - колесен трактор – багер, нарушил правилата за движение визирани в:

Чл. 97, ал .2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, а именно: “На път в населено място водачът на недвуколесно пътно превозно средство, спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести на място, където е разрешено паркирането, или извън платното за движение“;

Чл. 97, ал. З от ЗДвП: “В случаите по ал. 1 и 2, когато изместването е невъзможно, водачът е длъжен да обозначи повреденото превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълник или по друг подходящ начин, така че то да бъде забелязано навреме от водачите на приближаващите се пътни превозни средства“;

Чл. 97, ал. 4 от ЗДвП:  Предупредителният    светлоотразителен триъгълник се поставя на разстояние не по — малко от 30 метра от повреденото пътно превозно средство, в пътната лента, заета от него, и срещу посоката на движение на заобикалящите го пътни превозни средства“,

като спрял управляваното от него МПС в дясната лента на платното за движение за отстраняване на повреда, без да го сигнализира по указания в закона начин, вследствие на което по непредпазливост причинил смъртта на С. П., водач на движещ се товарен автомобил, сблъскал се челно в задната част на спрялото необозначено МПС.

 

2.     НОХД № 812/2018 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Младен М. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изречение първо, предложение четвърто от НК; чл. 354а, ал.1, изречение второ, вр. изречение първо, предложение четвърто от НК; чл.339, ал. 1 от НК.

Младен М. е привлечен като обвиняем за това, че:

1. На 22.03.2018г., в гр. Бургас, без надлежно разрешително, с цел разпространение, държал високорискови наркотични вещества, всичко на обща стойност 123,38 лв., определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на ПМС № 23 от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

2.  На 22.03.2018 г., в гр. Бургас, без надлежно разрешително, държал прекурсори, материали и съоръжения за производство на високорисково наркотично вещество - метамфетамин, с цел разпространениеа именно: прекурсори - солна киселина 0.100 л. (110,230 гр.); материали - червен фосфор с общо нетно тегло 87.092 гр.; съоръжения за производство на наркотични вещества - стъклена колба, (реторта) със следи от метамфетамин, кръгъл прозрачен съд от огнеопорно, стъкло със следи от метамфетамин, два броя електронни везни със следи от метамфетамин и канабис.

3.  На същата дата и място, без надлежно разрешително, държал огнестрелно оръжие - 1 бр. пистолет и боеприпаси - 4 бр. патрони, 9 мм, самодейно снарядени с оловни съчми с диаметър 4 мм.

 

3.     НОХД № 612/2018 г. – 13.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Николай М. за извършено престъпление по чл. 244, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 21.08.2017 г., в к.к. “Слънчев бряг“, пред хотел „Шумен“, държал в себе си - в заден джоб на панталон неистински парични знаци в големи количества - 36 бр. банкноти с поминал 20 ( двадесет) лева.

 

18.10.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 644/2018 г. – 13.30 часа

Бургаска окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт, с който е повдигнала на Лилия К. и Милена С. обвинение за извършено престъпление по чл. 255, ал. З, вр. ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Лилия К. и Милена С. са привлечени като обвиняеми за това, че през периода 11.09.2010 г. до 16.05.2011 г., в гр. Бургас, пред органите по приходите - ТД на НАП-гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление (деянията им осъществяват поотделно, различни състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородности на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите) и в условията на посредствено извършителство, посредством невиновното лице Т. С., в качеството й на упълномощено лице пред органите на приходите ТД на НАП - Бургас, Лилия К. в качеството си на едноличен собственик на капитала, управляваща и представляваща “Касиопея 2006” ЕООД и Милена С. в качеството си на пълномощник на “Касиопея 2006” ЕООД, в съучастие като съизвършители, избегнали плащането на данъчни задължения в особено големи размери сумата от общо 73 360,03 лв, (седемдесет и три хиляди триста и шестдесет лева и три стотинки), представляваща дължим данък добавена стойност от данъчно задълженото лице “Касиопея 2006” ЕООД за общо 6 (шест) данъчни периода, чрез използване на документи с невярно съдържание при упражняване на стопанската дейност и воденото счетоводство.

22.10.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1316/2017 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас  е повдигнала обвинение на Мартин Т. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, букви „а“ и „б“ от НК, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 30 от ЗКНВП, вр. Приложение № 1 към чл. З, ал. 2 от ЗКНВП.

Мартин Т. е привлечен като обвиняем за това, че в периода 06.06.2011 г. до 07.06.2011 г., в гр. София и гр. Бургас, в условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. ЗО от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, е разпространил на Д. П. високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. З, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 2 и Приложение № 1 към. чл. З от ЗКНВП както следва: 100,961 грама коноп (канабис, марихуана) със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 0,75 %, на стойност 605,77 лв. (словом шестстотин и пет лева и седемдесет и седем стотинки), определена съгласно Постановление на МС Ш 23/29.01.1998г., и 47,678        грама амфетамин - сол със съдържание на основно вещество 4,60%, на стойност 1430,34 лв. (словом хиляда четиристотин и тридесет лева и тридесет и четири стотинки), определена съгласно Постановление на МС № 23/29.01.1998 г., което е извършил чрез изпращане на 06.06.2011 г. по куриерска фирма куриерска пратка, взета от куриера Г. С. от адрес в гр. София и получена от Д. П. на 07.06.2011 г. в офис на фирма на адрес в гр. Бургас.

 

23.10.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 1020/2016 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Пламен Д. за извършено престъпление по  чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. З и 4 НК и на Тодор Н. за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 4 НК.

Пламен Д. е обвиняем за това, че на 21.11.2002 г., в гр. Бургас,  в съучастие с Б. С. - извършител и Т. Н. - помагач, действайки като подбудител и помагач, умишлено умъртвил Д. С., като убийството е извършено предумишлено и подбудителството се изразява в умишленото склоняване и убеждаване на Б. С. да извърши престъплението, а помагачесгвото се изразява в набавяне на средства — суми в размер на около 3 000 лева, малокалибрена пушка, 5 броя патрони за визираната малокалибрена пушка, даване на съвети и указания на Б. С. за начина на действие при извършване на престъплението и за заличаване на следите след извършването му.

Тодор Н. е обвиняем в това, че на 21.11.2002 г., в гр.Бургас,  действайки като помагач, в съучастие с  Б. С. - извършител и  П. Д. — подбудител и помагач, умишлено умъртвил Д. С. от гр. Бургас, като убийството е извършено предумишлено и помагачеството се изразява в умишлено улесняване извършването на престъплението чрез набавяне на средства — на неустановена дата съхранява, предава и пренася оръжието - малокалибрена пушка с оптически мерник, 5 броя патрони с два пълнителя за гореописаната пушка на Б. С., както и че на 25.11.2001 г., предава на Б. С. сумата от 10 000 (десет хиляди) щатски долара в левова равностойност - 19 745, 90 лева.

 

2.     НОХД № 426/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Стоян С. за извършени престъпления по чл. 343, ал. 1, б. “В”, предл. първо, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, във вр. чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, за това, че на 16.05.2016 г., на главен път Бургас - Созопол, движейки се в посока гр. Созопол, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, нарушил правилата за движение визирани в ЗДвП, а именно:

Чл. 20, ал. 2 от ЗДвП (2) (Изм. ~ ДВ, бр. 51 от 2007 г.): „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността па движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай па необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.“

като движейки се нощно време с несъобразена скорост от 71 км./ч. не спрял, за да пропусне движещата се пешеходка по пътното платно П. К., като допуснал ПТП с пешеходката и по непредпазливост причинил смъртта й (починала на 16.05.2016 г.) на място при настъпилото пътнотранспортното произшествие.

 

24.10.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 616/2018 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Атанас Р. за извършено престъпление по  чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК, за това, че през периода от 10.02.2017 г. до 17.03.2017 г., в гр. Бургас, бензиностанция „Лукойл“, ж.к. ’’Меден рудник”, от ATM устройство, в условията на продължавано престъпление, използвал платежен инструмент - дебитна карта, без съгласието на титуляра Г. Я. и извършил 10 успешни транзакции за сума в общ размер на 6700,00 лева (шест хиляди и седемстотин лева), като деянието не съставлява по-тежко престъпление.

 

2.     НОХД № 278/2018 г. – 10.00 часа

Бургаска окръжна прокуратура е повдигнала обвинителен акт на Антоний С. за извършено престъпление по чл. 255, ал. З, вр. ал. 1, т. 2 и т. З, пр. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че в периода 14.05.2011 г. - 28.03.2014 г., в гр. Бургас, като едноличен собственик на дружествените дялове на „Модстрой” ЕООД, със седалище и адрес на управление - град Бургас, като управител и представляващ същото, във връзка с получени плащания по 7 договора за кредитиране на строителство със страни - „Модстрой” ЕООД, в качеството му на Изпълнител и лицата - в качеството на кредитор, в условията на посредствено извършителство, посредством невиновните лица Р. Г. и С. К. - в качеството им на упълномощени лица пред органите на Териториална Дирекция на „Национална дирекция по приходите“, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на „Модстрой” ЕООД, в особено големи размери, по Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративнто подоходно облагане, общо в размер на 59 136 лв. (петдесет и девет хиляди сто тридесет и шест лева и четиридесет девет лева), като не издал общо 22 броя фактури, в петдневен срок от датата на плащания на кредиторите по договорите (една от тях за прихващане на задължение- чл. 12, ал. 1, чл. 25, ал. 1 и ал. 7 и чл. 113, ал. 1 и ал. 4 от ЗДДС), потвърдил неистина в 11 броя справки - декрарации по ЗДДС, подадени по електронен път от Р. Г. и С. К. до Национална Агенция по приходите - Териториална Дирекция - град Бургас, като по този начин осъществил 13 престъпни деяния по чл. 255, ал. З, вр. ал. 1, т. 2 и т. З, предложение първо от НК. Като по този начин потвърдил неистина в подадената годишна, данъчна декларация, по чл. 92 от ЗКПО, В същата били декларани общо приходи от 26 962,34 лева, а не действителните 223 329,1  лева (разлика 196 366,67 лева), общо разходи 26 183,4 лв., а не действителните 139 992,94 лева (разлика 113 809,54 лева).

 

25.10.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 751/2018 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Христо Д. за извършено престъпление по чл. 213а, ал. З, т. 7, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.„а“и „б“от НК, за това, че на 21.11.2016 г., пред Детска градина „Вълшебство“ в гр. Карнобат, при условията на опасен рецидив, с цел да принуди Г. Н. да се разпореди с вещ - пари в размер на 80,00/осемдесет/ лева, го заплашил с насилие с тежки последици за него и негови близки, че ще отиде в тях докато спят и ще избие него, майка му, баба му и вуйчо му.

 

26.10.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД № 1110/2017 г. – 11.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Георги Г. за извършено престъпление по чл. 124, ал. 2, предл. I, вр. с ал. 1, вр. с чл. 128, ал. 2, предл. IX, вр. с ал. 1 от НК /Ред. ДВ, бр. 95 от 1975 год./, за това, че на 19.05.2012 г., в гр. Ахелой, чрез нанасяне на удари с дървен бастун в областта на главата на Н. С., по непредпазливост причинил смъртта му, вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда довела до постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, като деянието е извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия, Н. С., с тежка обида /обида и гняв от отправените по отношение на близките на Георги Г. клеветнически, негативни характеристики, както и по отношение на самия него/, от което е било възможно да настъпят тежки последици за обвиняемия.

 

30.10.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД № 1277/2017 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Али И. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1 б. „в“, предл. първо, вр. чл. 342, ал. 1, предл. трето от НК, вр. чл. 5, ал. 2, т. 1, вр. чл. 20, ал. 2, изречение второ, вр. чл. 119, ал. 4 от ЗдвП.

Али И. е привлечен като обвиняем за това, че на 22 септември 2014 г., в курортен комплекс „Слънчев бряг“, на кръстовището на главната алея срещу КПП „Карлово“, при управление на моторно превозно средство - автобус, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в:

чл. 5, ал. 2, т. 1 от Закона за движение по пътищата: „Водачът на пътното превозно средство е длъзюен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства ” и

чл. 20, ал. 2 от Закона за движение по пътищата : „Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението. "

чл. 119, ал. 4 от Закона за движение по пътищата: „Водачите на завиващите нерелсови пътни превозни средства са длъжни да пропуснат пешеходците “,

като с деянието си по непредпазливост причинил смъртта на пешеходката К. Ж.

 

 

 

 

 

 

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org