Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** В раздел "Съобщения" е публикувана информация за видовете дела, които ще се разглеждат през съдебната ваканция *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало График на заседанията Месечен график - наказателни дела

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР, НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

01.08.2018 г. – 31.08.2018 г.

 

02.08.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 438/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас  е повдигнала обвинение на Петър Л. за извършено престъпление по чл. 115 от НК, за това, че на 08.10.2017 г., в имот в местността „Кайряка“, землището на с. Вресово, Община Руен, умишлено умъртвил С. Ж. - нанасяйки му удар в областта на главата с твърд предмет — дървен кол, в резултат на който, на последния била причинена тежка черепно - мозъчна травма, непосредствено предизвикала смъртта му, настъпила на горната дата.

Следващото заседание по делото ще се проведе на 03.08.2018 г., от 09.30 часа

 

07.08.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 186/2018 г. – 11.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Ангел Щ. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, 6. „а” от НК, за това, че на 02.08.2017 г., около 22.30 часа, в хотел в к.к.“Слънчев бряг“, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи от владението на З. В., част от които собственост на друга чешка гражданка, П. М. Всички отнети вещи от владението на З. В. са на обща стойност 1155,20 лв. / хиляда сто петдесет и пет лева и 20 стотинки/.  Обвиняемият е действал с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това заплашване - насочил нож към врата на пострадалата З. В.

 

08.08.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 255/2018 г. – 09.30 часа

Бургаска окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт, с който е повдигнала на Иван И. обвинение за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4, предл. второ и т. 6, предл. второ и трето, вр. чл. 115, вр. чл. 63, ал. 1, т. 1 от НК.

Иван И. е обвиняем за това, че на 20.08.2017 г., в гр. Бургас, ж.к. « Меден рудник», в асансьорна кабина на блок, умишлено умъртвил малолетната Н. Й., чрез нанасяне на удар - пробождане с лявата ръка, с остър нож, в областта на дясната част на врата, при което е прерязана вътрешната сънна артерия и е причинена силна кръвозагуба и остра анемия, довела до смъртта й. Убийството е извършено по особено мъчителен начин за убитата - пострадалата е останала в съзнание след пробождането. Обвиняемият Иван И. е нанесъл смъртоносния удар с нож, след което е оставил умиращата пострадала в асансьорната кабина, въпреки виковете й за помощ и се отдалечил от мястото на убийството, като макар и непълнолетен, обвиняемият е разбирал свойството и значението на извършеното от него и е могъл да ръководи постъпките си.

Делото ще бъде гледано при закрити врати.

 

2.     НОХД  № 426/2018 г. – 09.30 часа

                Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Стоян С. за извършени престъпления по чл. 343, ал. 1, б. “В”, предл. първо, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, във вр. чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, за това, че на 16.05.2016 г., на главен път Бургас - Созопол, движейки се в посока гр. Созопол, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, нарушил правилата за движение визирани в ЗДвП, а именно:

Чл. 20, ал. 2 от ЗДвП (2) (Изм. ~ ДВ, бр. 51 от 2007 г.): „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността па движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай па необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.“

като движейки се нощно време с несъобразена скорост от 71 км./ч. не спрял, за да пропусне движещата се пешеходка по пътното платно П. К., като допуснал ПТП с пешеходката и по непредпазливост причинил смъртта й (починала на 16.05.2016 г.) на място при настъпилото пътнотранспортното произшествие.

 

3.     НОХД № 570/2018 г. – 09.30 часа

Разпоредително заседание

Бургаска окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт, с който е повдигнала на Тодор В. обвинение за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б.”в”, пр. първо, вр. чл. 342, ал. 1, пр. трето от НК, вр. чл. 97, ал. 2, ал. З и ал. 4 от ЗДвП.

Тодор В. е привлечен като обвиняем за това, че на 11.05.2016 г., в гр. Бургас, на първокласен път 1-9 в посока ж.к. “Изгрев“ – кв. “Сарафово“, при управление на моторно превозно средство - колесен трактор – багер, нарушил правилата за движение визирани в:

Чл. 97, ал .2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, а именно: “На път в населено място водачът на недвуколесно пътно превозно средство, спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести на място, където е разрешено паркирането, или извън платното за движение“;

Чл. 97, ал. З от ЗДвП: “В случаите по ал. 1 и 2, когато изместването е невъзможно, водачът е длъжен да обозначи повреденото превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълник или по друг подходящ начин, така че то да бъде забелязано навреме от водачите на приближаващите се пътни превозни средства“;

Чл. 97, ал. 4 от ЗДвП:  Предупредителният    светлоотразителен триъгълник се поставя на разстояние не по — малко от 30 метра от повреденото пътно превозно средство, в пътната лента, заета от него, и срещу посоката на движение на заобикалящите го пътни превозни средства“,

като спрял управляваното от него МПС в дясната лента на платното за движение за отстраняване на повреда, без да го сигнализира по указания в закона начин, вследствие на което по непредпазливост причинил смъртта на С. П., водач на движещ се товарен автомобил, сблъскал се челно в задната част на спрялото необозначено МПС.

 

14.08.2018г. =============================================

 

1.     НОХД  № 366/2018 г. – 09.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас  е повдигнала обвинение на Петър Х. за извършено престъпление по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1 от НК, за това, че на 16.07.2017 г., в гр. Камено, дал подкуп /дар/ - парична сума в размер на 20.00 /двадесет/ лева, на длъжностни лица -  полицейските органи Р. Ж. и А. Т., за да не извършат действие по служба - да не му съставят акт за установяване на административно нарушение за констатираното от тях нарушение в качеството му на водач на тежкотоварен автомобил, а именно нарушение на чл. 39, т. 12 (“Забранява се движението в ЦГЧ и централните улици на тежкотоварни и/или строителни машини“), от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено.

 

20.08.2018г. =============================================

 

1.     НОХД  № 613/2018 г. – 14.00 часа

Разпоредително заседание.

                Бургаска окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт, с който е повдигнала на Цветомир М. обвинение за извършено престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК и престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

          Цветомир М. е привлечен като обвиняем за това, че:

1. На 09.12.2017 г., в гр. Бургас, ж.к. ”Меден рудник“, отнел дамска чанта, с принадлежностите в нея, всичко на стойност 409,80лв. /четиристотин и девет лева и осемдесет стотинки/ от владението на П. К., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила- издърпал със сила дамската чанта от ръката на П. К., като я хванал за дръжката.

2. На 09.12.2017 г., в гр. Бургас, ж.к “Меден рудник“, при условията на съвкупност с престъплението по т. 1 и продължавано престъпление, на ATM устройство на „Сосиете Женерал Експресбанк” монтирано на супермаркет „Лидл”, използвал платежен инструмент - кредитна карта, издадена от „БНП Париба,, ЕАД, без съгласието на титуляра П. К. и извършил успешни транс-акции общо на стойност 300.00 лева (триста лева), като деянието не съставлява по-тежко престъпление.

 

23.08.2018 г. =============================================

 

1.     НОХД  № 106/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинителен акт на Щерю Й. за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 11, предл. първо, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, за това, че на 16.06.2013 г., в гр. Сунгурларе, по хулигански подбуди, е направил опит умишлено да умъртви П. С., като му нанесъл удар с вила по главата в резултат на което му причинил счупване на черепа, като макар и да е довършил деянието, не са настъпили предвидените в закона и искани от него общественоопасни последици.

 

 

 

 

 

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org