Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало График на заседанията Месечен график - наказателни дела

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР, НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

08.07.2019 г. – 31.07.2019 г.

 

08.07.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД № 1020/2016 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Пламен Д. за извършено престъпление по  чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. З и 4 НК и на Тодор Н. за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 4 НК.

Пламен Д. е обвиняем за това, че на 21.11.2002 г., в гр. Бургас,  в съучастие с Б. С. - извършител и Т. Н. - помагач, действайки като подбудител и помагач, умишлено умъртвил Д. С., като убийството е извършено предумишлено и подбудителството се изразява в умишленото склоняване и убеждаване на Б. С. да извърши престъплението, а помагачесгвото се изразява в набавяне на средства — суми в размер на около 3 000 лева, малокалибрена пушка, 5 броя патрони за визираната малокалибрена пушка, даване на съвети и указания на Б. С. за начина на действие при извършване на престъплението и за заличаване на следите след извършването му.

Тодор Н. е обвиняем в това, че на 21.11.2002 г., в гр.Бургас,  действайки като помагач, в съучастие с  Б. С. - извършител и  П. Д. — подбудител и помагач, умишлено умъртвил Д. С. от гр. Бургас, като убийството е извършено предумишлено и помагачеството се изразява в умишлено улесняване извършването на престъплението чрез набавяне на средства — на неустановена дата съхранява, предава и пренася оръжието - малокалибрена пушка с оптически мерник, 5 броя патрони с два пълнителя за гореописаната пушка на Б. С., както и че на 25.11.2001 г., предава на Б. С. сумата от 10 000 (десет хиляди) щатски долара в левова равностойност - 19 745, 90 лева.

 

09.07.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД № 287/2019 г. – 09.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Петър П. за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. II и III; т. 11, пр. 1; т. 12, пр. 1, вр. с чл. 115, вр. с чл. 29, ал. 1,6. „А" и „Б от НК, за това, че вечерта на 18.06.2016 г. срещу 19.06.2016 г., около 00:00 часа, в гр. Бургас, в градинката до ж.п. Гара Бургас, при условията на опасен рецидив и по хулигански подбуди умишлено умъртвил Н. Г., като му нанесъл множество силни удари с ръце и крака /юмруци и ритници/ по главата и лицето, вследствие на което причинил на Н. Г. черепно мозъчна травма и изпадане в състояние на кома, продължила до смъртта му,  настъпила на 03.07.2016г., като убийството е извършено по особено мъчителен начин за пострадалия и с особена жестокост.

 

  1. НОХД № 1088/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Тотко К. за извършено престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. с ал. 1 НК, вр. чл. 343, ал. 2 и чл. 373 от ГПК /отм./, за това, че в периода 11.12.2007 г. - 14.05.2008 г., в гр. Бургас, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - частен съдебен изпълнител, с цел да набави имотна облага за взискателя И. И., нарушил служебните си задължения, като издал постановление от 14.05.2008 г. за възлагане на недвижим имот на взискателя И. И., без да изпрати писмо до Служба по вписванията гр. Несебър, с искане за налагане на възбрана върху поземлен имот в землището на с. Емона. На 12.02.2008 г. извършил опис на поземлен имот в землището на с. Емона, без да е налице наложена възбрана на имота към момента на извършване на описа, без да е извършил проверка за собствеността, като в постановлението за възлагане на недвижим имот от 14.05.2008 г. вписал поземлен имот в землището на с. Емона, собственост на Община Несебър, като собственост на длъжника Б. Б. и от това са настъпили значителни вредни последици - неимуществени - уронване авторитета на съдебното изпълнение и имуществени в размер на 584 955 лв., явяващи се пазарната стойност на поземления имот     в землището на с. Емона.

 

3.     НОХД № 591/2019 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Красимир П. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, предл. 4 и предл. 5, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че при условията на продължавано престъпление, на 20.03.2018 г., около 14.00 часа, в гр. Малко Търново, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, разпространил продавайки на Г. Г., високорисково наркотично вещество метамфетамин с тегло 0.921 гр., на стойност 27.63 лв./ двадесет и седем лева и шестдесет и три стотинки/ и на 20.03.2018 г., около 18.30 часа, в гр. Малко Търново, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високо рисково наркотично вещество – метамфетамин, с общо нетно тегло в обекти №1 и №6 - 4.337  /четири цяло и триста тридесет и седем/ грама, на обща стойност 130.11 лв. /сто и тридесет лева и единадесет стотинки/, определени според приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС/29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

 

11.07.2019 г. =============================================

 

  1. НОХД № 1083/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Петър А.  и Мая К. за извършено престъпление по чл. 301, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Петър А.  и Мая К. са привлечени като обвиняеми за това, че при условията на продължавано престъпление, в периода от време 29.08.2017г. — 05.09.2017 г., в гр. Несебър, в качествата си на длъжностни лица — инспектори в отдел „Контрол на храните” при Областна Дирекция по Безопасност на Храните - гр. Бургас, действайки като извършители в съучастие, поискали от управителя на заведение за обществено хранене в гр. Несебър, дар — парична сума в размер на 500 /петстотин/ лева, за да не извършат действия по служба, да не съставят Акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който Акт да бъде издадено Наказателно постановление, а на последваща дата приели от С. М., управителя на същия ресторант в гр. Несебър, дар, който не им се следвал - парична сума в размер общо на 500 /петстотин/ лева, за това, че не са извършили действия по служба.

16.07.2019 г. =============================================

 

  1. НОХД № 1197/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Тошко С. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. "б", пр. 1, вр. ал. 1, б. "в” и б. "5", пр. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3, вр. чл. 2 от НК, вр. с чл. 187, ал. 1 от Закона за безопасност на движението по пътищата на Р. Сърбия и чл. 7, т. 1 - Общи правила; чл. 8, т. 3 и т. 5 от Конвенция за пътното движение.

Тошко С. е обвиняем за това, че на 19.07.2013 г., на територията на Република Сърбия, на автомагистрала Е-70, при управление на МПС - лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата:

Чл. 187, ал. 1 от Закона за безопасност на движението по пътищата на Р. Сърбия - „На водач, който е негоден за безопасно управление на пътното превозно средство, съответно до такава степен е уморен, съответно болен или е в такова психическо състояние, че да е негоден безопасно да управлява пътното превозно средство, е забранено да управлява превозно средство в движението по пътищата.” - след като е усетил първите симптоми на хипогликемичната криза, не е предприел аварийно спиране на автомобила в аварийното платно и в последствие изпадайки в тежка хипогликемична криза, не е могъл да упражни непрекъснат контрол на лекия автомобил, не е успял своевременно да спре моторното превозно средство при възникналата опасност за движението, напуснал пътното платно и се ударил в стълб за улично осветление на автомагистрала Е-70.

 Чл. 7, т. 1 от Конвенция за пътното движение - „Ползващите пътищата са длъжни да се държат така, че да не създават опасност или пречки в движението, да не поставят в опасност живота на хората или да не повредят частната или обществена собственост.”; 

Чл. 8, т. З от Конвенция за пътното движение - „Всеки водач, трябва да притежава необходимите физически и психически качества и физическото и умственото му състояние да му позволяват да управлява пътното средство.";

Чл. 8 т. 5 от Конвенция за пътното движение - „Всеки водач трябва да упражнява непрекъснат контрол на превозното средство или животните си.”,

в резултат на което по непредпазливост е причинена смърт на пътуващата в автомобила българска гражданка С. Л. и две тежки телесни повреди на пътуващия в автомобила български гражданин В. Л., изразяващи се в общо разстройство на здравето опасно за живота, поради разкъсването на тънко черво.

 

17.07.2019 г. =============================================

 

  1. НОХД № 243/2019 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Атанас Д. за извършено престъпление по чл. 342, ал. З, б.”в”, вр. ал. 1 от НК, вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, ал. 1, вр. чл. 116 от ЗДвП и по чл. 346, ал. 1, вр. чл. 23 от НК.

Атанас Д. е привлечен като обвиняем за това, че на 24.07.2016 г., около 19,40 ч., в гр. Карнобат, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, нарушил правилата за движение, посочени в Закона за движение по пътищата, а именно:

Чл. 16. (1) На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено:

1.  когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне;

Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например ..., да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, ..., преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат ..., преди него ..., и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение.

Чл. 116. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците,....

в резултат на което умишлено причинил смъртта на намиращата се на пътното платно М. Д. /починала на 24.07.2016г./.

Атанас Д. е обвиняем и за това, че на същата дата, по същото време и място, при условията на реална съвкупност с престъплението по т. 1, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,88 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство тип „Дрегер“.

 

18.07.2019 г. =============================================

 

  1. НОХД № 1/2019 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинения на Йордан Я. и Жельо Т. за извършени престъпления за това, че:

1. Ha 07.05.2017 г., в гр. Бургас, кв. „Банево“, Йордан Я. и Жельо Т. в съучастие като съизвършители, в района на Детска градина отвлекли лице - ненавършило 18 годишна възраст, с автомобил, като деянието е извършено от две лица (престъпление по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК).

2. По-късно на същата дата, в гр. Бургас, кв. „Банево“, на поляна в близост до гориста местност, при условията на реална съвкупност с престъплението по т. 1, Йордан Я. и Жельо Т., в съучастие като съизвършители, принудили З. Я. да извърши нещо против волята си, а именно да признае, че противозаконно е отнел дебитната карта на Йордан Я. и да върне същата, като употребили за това сила и му отправили заплахи с думите: „Ще те убием, ще те обесим, ще те завържем!  (престъпление по чл. 143, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 23, ал. 1 от НК).

 

2.     НОХД № 597/2019 г. – 09.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Ясен С. и Желязко Д. за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 5 и т. 6, пр. 2 и 3, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, и във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НК по отношение на обвиняемия Ясен С.

Ясен С. и Желязко Д. са привлечени като обвиняеми за това, че на 01/02.02.2018 г., в гр. Айтос, като обвиняемия Ясен С. е действал като непълнолетен, като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в съучастие като съизвършители, в необитавана постройка, умишлено умъртвили А. П., чрез нанасяне на ритници с крака в областта на главата, блъскане на главата в стената и нанасяне на множество прободно-порезни рани с кухненски нож в различни части на тялото, като пострадалият се е намирал в безпомощно състояние и деянието е извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

 

22.07.2019 г. =============================================

 

  1. НОХД № 292/2019 г. – 09.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Стоян Б. за престъпление по чл. 246, ал. З, вр. чл. 243, ал. 2, т. З от НК и по чл. 249, ал. З, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 23, ал. 1 от НК; на Иван П. за престъпление по по чл. 249, ал. З, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и по чл. 246, ал. З, вр. чл. 243, ал. 2, т. З, вр. чл. 23, ал. 1 от НК и на Пламен П. за престъпление по чл. 246, ал. З, вр. чл. 243, ал. 2, т. З от НК, по чл. 249, ал. 4, вр. ал. З, вр. чл. 23, ал. 1 от НК и по чл. 249, ал. З, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 23, ал. 1 от НК.

Стоян Б. е привлечен като обвиняем за това, че:

1. Ha неустановена дата и място придобил и до 18.05.2010 г., в гр. Бургас, пазил в преносим компютър записани на хард диска, компютърни програми - програма за четене и запис на карти с магнитна лента, включително банкови карти и програма за проверка на номера на банкови карти, за поправяне на грешно записани банкови карти и за генериране на техническа информация за записването и/или използването на неистински банкови карти.

2. На 27.08.2010 г., около 20.40 часа, в с. Равда, област Бургас, при условията на съвкупност с престъплението по т. 1, действайки в съучастие, като съизвършител с Пламен П. и Иван П., на ATM устройство - банкомат на банка в село Равда, монтирал и използвал техническо средство и прикачено към него микро видео камера, служеща за скрито заснемане на обекти, за да придобие информация за съдържанието на неограничен кръг платежни инструменти - банкови карти на притежатели, използвали банкоматното устройство.

          Иван П. е привлечен като обвиняем за това, че:

1. Ha 27.08.2010 г., около 20.40 часа, в с. Равда, област Бургас, действайки в съучастие, като съизвършител с Пламен П. и Стоян Б., на ATM устройство - банкомат на банка в село Равда, монтирал и използвал техническо средство с електроника и прикачена към нея микро видео камера, служеща за скрито заснемане на обекти, за да придобие информация за съдържанието на банкови карти на притежатели, използвали банкоматното устройство.

2. 3а това, че на неустановена дата и място, придобил и до 28.08.2010 г.  в с. Равда, област Бургас, при условията на съвкупност с престъплението по т. 1, пазил и укривал предмети в лек автомобил, собственост на софийска фирма и управляван от Стоян Б. - в преносим компютър записани на хард диска компютърни програми за криптиране/шифриране на данни за банкови карти; преносима външна памет за персонален компютър, със записани на него програми за шифроване на информация/криптография/ и програми за четени и записване на банкови карти с магнитна лента, за които знаел, че са предназначени за подправка на платежни инструменти - банкови карти.

          Пламен П. е обвиняем за това, че:

1. Ha неустановена дата и място, придобил и до 18.05.2010 г., в гр. Бургас, пазил в персонален компютър хард диск, компютърни програми записани на хард диска - програма за криптиране на файлове, програма за проверка на номера на банкови карти, за поправяне на грешно записани банкови карти и за генериране/екстрапулиране/ на техническа информация за записването и/или използването на неистински банкови карти и  програма за четене и запис на пластмасови карти с магнитна лента, включително банкови карти, за които знаел, че са предназначени за подправка на платежни инструменти - банкови карти.

2. На 18.05.2010 г., в гр. Бургас, при условията на съвкупност с престъплението по т. 1, в персонален компютър, процесор, 120 GB хард диск, съхранявал информация за съдържанието на електронни платежни инструменти - банкови карти.

 

23.07.2019 г. =============================================

 

  1. НОХД № 1035/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Кирил С. за извършено престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, предл. 1, т. 6, предл. 2 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че в периода 01.03.2010 г. - 14.07.2011 г., в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, в качеството му на пълномощник на фирма - с. Жеравна, собственост и управлявано от С. С., е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС за фирмата в особено големи размери - 134 992 лв., като потвърдил неистина в подадени декларации - справки-декларации по ЗДДС, изискващи се по силата на чл. 125 от ЗДДС.

 

2.     НОХД № 369/2019 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Емил С. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изречение второ, вр. изречение първо от НК, за това, че на 13.06.2018 г., в гр. Бургас, без надлежно разрешително, държал прекурсори, материали и съоръжения за производство на високорисково наркотично вещество - метамфетамин, с цел разпространение, а именно:

-        прекурсори - 1,740 л. толуее /толуол/

-        материали - 540, 340 гр. натриева основа, 52,204 гр. йод

-        съоръжения - 1 бр. стъклена ерленмайрова колба с вместимост 2000 мл., 1 бр. прозрачна деформирана пластмасова чаша с вместимост 200 мл., 3 бр. ръкавици, 1 бр. електронна везна с размери 6/12/2 см.

 

30.07.2019 г. =============================================

 

  1. НОХД № 87/2018 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Манол З. за извършени престъпления, за това, че:

На 04.07.2012 г., в гр. Поморие, като работодател, по непредпазливост причинил смъртта на Д. К., настъпила на 05.07.2012 г., поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15 ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 123, ал.1 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл.98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/ за МИЗБУТРМИРО; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/ за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като работодател, по непредпазливост причинил на Ц. Ц. тежка телесна повреда, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по: чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал, 1 и ал. 2 от Наредба Ш 7/23,09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал .2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като работодател, по непредпазливост причинил на М. М. тежка телесна повреда /изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота/, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително – монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г, за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като представител на фирма, по непредпазливост причинил на Х. П. тежка телесна повреда /изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота/, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително – монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба Ш 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

 

 

 

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org