Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало Администрация Правилници

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


* ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
* ЗАКОН за съдебната власт
* ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ

* ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО - Наръчник на служителя
* НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО - Наръчник на служителя
* Ръководство за новопостъпили съдебни служители
* Правила да публикуване на съдебните актове в Интернет
 
* Правила за достъп до обществена информация, предоставяна по ЗДОИ

Заявление за достъп до обществена информация

* Правила за случайно разпределание на делата и допълнения към тях


 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org