Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Съдебна структура Съдебни заседатели

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


* Кой е съдебният заседател? Как да станете съдебен заседател?

* Заповед и вътрешни правила за начина на избор, задължения, поведение и заплащане на съдебните заседатели в Окръжен съд Бургас

* Наръчник на съдебния заседател

* Обучение на съдебни заседатели

* Заявление за отказ от участие като съдебен заседател

* Освободени съдебни заседатели
 

 

   Съдебни заседатели в Окръжен съд гр. Бургас с мандат 2015-2019г.

1.      

2.      Александър Станчев Костов

3.      Анастасия Димитрова Ганчева

4.      Анелия Георгиева Узунова

5.      Анка Георгиева Янева

6.      Антоанета Стоилова Вдовичина

7.      Апостол Стойчев Стойчев

8.      Асен Александров Касабов

9.      Валентин Иванов Недялков

10.  Веселина Савова Коруджиева-Топузова

11.  Веска Анастасова Делева

12.  

13.  Виолета Величкова Узунова

14.  Галина Василева Петрова

15.  Галина Грудова Горова – Вълканова

16.  Галина Костадинова Русенова–Чавдарова

17.  Георги Благоев ТимНев

18.  Георги Костов Георгиев

19.  Георги Дончев Митев

20.  Гергана Илиева Илиева

21.  Гинка Тодорова Петрова

22.  

23.  Диана Димитрова Попова

24.  Диана Пенева Къркелова–Сотирова

25.  

26.  Димо Павлов Димов

27.  Димчо Рачев Рачев

28.  Добринка Градоева Французова

29.  Евгени Георгиев Джимертов

30.  

31.  Елена Александрова Димитрова

32.  Елена Николова Рунева

33.  Живко Иванов Панайотов

34.  Златина Колева Димитрова

35.  Златина Савова Христова

36.  Иван Киров Топалов

37.  Иван Стойчев Николов

38.  Иван Тодоров Василев

39.  Илияна Красимирова Драганова

40.  Ирина Христова Иванова

41.  Йорданка Димитрова Димитрова

42.  Калина Божидарова Колева

43.  Керка Вълчева Кидерова–Неделчева

44.  

45.  Константина Александрова Караиванова

46.  

47.  Любомир Ангелов Вълков

48. 

49.  Марина Рудолф Франц

50.  Мария Атанасова Христова

51.  

52.  Мая Стоянова Бъчварова

53.  Милчо Динев Иванов

54.  Михаил Величков Узунов

55.  Недялка Войнова Недялкова

56.  Недялка Георгиева Хрисимова

57.  Нигяр Ахмед Гънгърлак

58.  Николай Колев Димитров

59.  Николай Петров Желев

60.  Николина Димитрова Иванова

61.  Павлина Маринова Братанова

62.  Пенка Георгиева Шангова

63.  Петър Димитров Христов

64.  Петя Величкова Станчева–Минкова

65.  Петя Костова Хаджиева–Дракалиева

66.  Райчо Борисов Костадинов

67.  Росица Добрева Иванова

68.  Росица Мирчева Динева

69.  Румен Веселинов Петков

70.  Светлана Георгиос Андонова

71.  Севгин Сефер Шефкед

72.  Севдалина Тодорова Полименова

73.  Стоян Тодоров Тодоров

74.  Стоянка Бойчева Дойчинова

75.  Таня Димитрова Петрова–Панкова

76.  Татяна Павлова Желева

77.  Тинка Георгиева Михалева

78.  Тинка Кирилова Желева

79.  Тодор Панайотов Сурчев

80.  

81.  Цвета Стоянова Найденова

82.  Явор Георгиев Георгиев

83.  Янка Димитракева Стойчева

84.  Янка Павлова Кирова

85.  Янка Янакиева Димитрова Шаркова

 

 
   
 
Copyright © 2022 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org