Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Съдебна структура Магистрати

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдия РОСИЦА ТЕМЕЛКОВА 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

Зам.Председател: съдия А.Андонова

Зам.Председател: съдия В.Камбурова

 

 

1.АНТОАНЕТА АНДОНОВА-ПАРАШКЕВОВА

1. РОСИЦА ТЕМЕЛКОВА

2. ДАРИНА КОСТОВА

2. МАРИАНА КАРАСТАНЧЕВА

3. ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

3. РОСЕН ПАРАШКЕВОВ

4. ДЕСИСЛАВА ЩЕРЕВА

4. АЛБЕНА ЗЪБОВА-КОЧОВСКА

5. ИВАН ВОДЕНИЧАРОВ

5. ГАЛЯ БЕЛЕВА

6. ИВО ДОБРЕВ

6. НЕДЯЛКА ПЕНЕВА

7. КИРИЛ ГРАДЕВ

7. ВЯРА КАМБУРОВА

8. ПАВЕЛ ХАНДЖИЕВ

8. КРЕМЕНА ЛАЗАРОВА

9. РАДОСТИНА КАЛИМАНОВА

9. КАЛИНА ПЕНЕВА

10. СИМЕОН МИХОВ

10. ВЕСЕЛКА УЗУНОВA

11. ЯНКО НОВАКОВ

11.  ДАНИЕЛА МИХОВА

 

12.  ТАНЯ РУСЕВА – МАРКОВА

  

13. ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА-ВЪРБАНОВА

 

14. ВАЛЕНТИНА КЪРПИЧЕВА-ЦИНЦАРСКА

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

МЛАДШИ СЪДИИ

Зам.Председател: съдия Яни Гайдурлиев

 

1. ПЕТЯ ПЕТРОВА – ДАКОВА

1. КРАСИМИР СОТИРОВ

2. ЗАХАРИН ЗАХАРИЕВ

2. СИЯНА ДИМИТРОВА

3. ЦВЕТА ПОПОВА

3. МАРИАНА МАВРОДИЕВА

4. СЪБЧО СЪБЕВ 

4. ВАНЯ ВАНЕВА

5. СТЕФАН СТОЙКОВ

 

6. ДАНИЕЛ МАРКОВ

 

7. КАТЯ ГОСПОДИНОВА

 

8. ЯНИ ГАЙДУРЛИЕВ

 

9. ГЕОРГИ ПЕПЕЛЯШЕВ

 

10. АНГЕЛ ГАГАШЕВ

 

11. СВЕТЛИН ИВАНОВ

 

12. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА

 

 

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org