Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Съдебна структура Магистрати

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


МАГИСТРАТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдия РОСИЦА ТЕМЕЛКОВА

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

Зам.Председател: съдия А.Андонова

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ


Зам.Председател: съдия Р.Темелкова

1.АНТОАНЕТА АНДОНОВА-ПАРАШКЕВОВА

2. ДАРИНА КОСТОВА

3. ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

4. ДЕСИСЛАВА ЩЕРЕВА

5. ИВАН ВОДЕНИЧАРОВ

6. ИВО ДОБРЕВ

7. КИРИЛ ГРАДЕВ

8. ПАВЕЛ ХАНДЖИЕВ

9. РАДОСТИНА КАЛИМАНОВА

10. СИМЕОН МИХОВ

11. ЯНКО НОВАКОВ


 

 

1. РОСИЦА ТЕМЕЛКОВА

2. МАРИАНА КАРАСТАНЧЕВА

3. РОСЕН ПАРАШКЕВОВ

4. АЛБЕНА ЗЪБОВА-КОЧОВСКА

5. ГАЛЯ БЕЛЕВА

6. НЕДЯЛКА ПЕНЕВА

7. ВЯРА КАМБУРОВА

8. КРЕМЕНА ЛАЗАРОВА

9. КАЛИНА ПЕНЕВА

10. ВЕСЕЛКА УЗУНОВA

11.  ДАНИЕЛА МИХОВА

12.  ТАНЯ РУСЕВА – МАРКОВА

13. ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА-ВЪРБАНОВА

14. ВАЛЕНТИНА КЪРПИЧЕВА-ЦИНЦАРСКА

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Зам.Председател: съдия Яни Гайдурлиев

 

МЛАДШИ СЪДИИ

1. ПЕТЯ ПЕТРОВА – ДАКОВА

2. ЗАХАРИН ЗАХАРИЕВ

3. ЦВЕТА ПОПОВА

4. СЪБЧО СЪБЕВ 

5. СТЕФАН СТОЙКОВ

6. ДАНИЕЛ МАРКОВ

7. КАТЯ ГОСПОДИНОВА

8. ЯНИ ГАЙДУРЛИЕВ

9. ГЕОРГИ ПЕПЕЛЯШЕВ

10. АНГЕЛ ГАГАШЕВ

11. СВЕТЛИН ИВАНОВ

12. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА1. КРАСИМИР СОТИРОВ

2. СИЯНА ДИМИТРОВА

3. МАРИАНА МАВРОДИЕВА

4. ВАНЯ ВАНЕВА

 

   

Кодекс за етично поведение на българските магистрати

Вътрешни правила за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в Окръжен съд - Бургас

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org