Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Съдебна структура Магистрати

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдия РОСИЦА ТЕМЕЛКОВА 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ

Зам.Председател: съдия А.Андонова

Зам.Председател: съдия В.Камбурова

 

 

1.АНТОАНЕТА АНДОНОВА-ПАРАШКЕВОВА

1. РОСИЦА ТЕМЕЛКОВА

2. ДАРИНА КОСТОВА

2. ВЯРА КАМБУРОВА

3. ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

3. МАРИАНА КАРАСТАНЧЕВА

4. ДЕСИСЛАВА ЩЕРЕВА

4. РОСЕН ПАРАШКЕВОВ

5. ИВАН ВОДЕНИЧАРОВ

5. АЛБЕНА ЗЪБОВА-КОЧОВСКА

6. ИВО ДОБРЕВ

6. ГАЛЯ БЕЛЕВА

7. КИРИЛ ГРАДЕВ

7. НЕДЯЛКА ПЕНЕВА

8. РАДОСТИНА КАЛИМАНОВА

8. КРЕМЕНА ЛАЗАРОВА

9. СИМЕОН МИХОВ

9. КАЛИНА ПЕНЕВА

10. ЯНКО НОВАКОВ

10. ВЕСЕЛКА УЗУНОВA

11. ВАЛЕНТИНА КЪРПИЧЕВА-ЦИНЦАРСКА

11. ДАНИЕЛА МИХОВА

 

12. ТАНЯ РУСЕВА – МАРКОВА

  

13. ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА-ВЪРБАНОВА

 

14. ТАНЯ ЕВТИМОВА

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

МЛАДШИ СЪДИИ

Зам.Председател: съдия Яни Гайдурлиев

 

1. ЯНИ ГАЙДУРЛИЕВ

1. КРАСИМИР СОТИРОВ

2. ПЕТЯ ПЕТРОВА – ДАКОВА

2. СИЯНА ДИМИТРОВА

3. ЗАХАРИН ЗАХАРИЕВ

3. МАРИАНА МАВРОДИЕВА

4. ЦВЕТА ПОПОВА

4. ВАНЯ ВАНЕВА

5. СЪБЧО СЪБЕВ

 

6. СТЕФАН СТОЙКОВ

 

7. ДАНИЕЛ МАРКОВ

 

8. КАТЯ ГОСПОДИНОВА

 

9. ГЕОРГИ ПЕПЕЛЯШЕВ

 

10. АНГЕЛ ГАГАШЕВ

 

11. СВЕТЛИН ИВАНОВ

 

12. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА

 

 

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org