Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Пресслужба Стандарти за независимост

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


СТАНДАРТИ ЗА НЕЗАВИСИМОСТТА

НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 

Независимостта е основна ценност на съдебната власт, предпоставка за върховенството на закона и гаранция за справедлив процес. Тя позволява на съдиите, които са натоварени с вземането на важни решения относно живота, свободите, правата, задълженията и собствеността на гражданите, да се произнасят безпристрастно и справедливо, и ги предпазва от пряко влияние на страните по спора и неправомерна намеса от органи на държавна власт, външни организации и физически лица.

Независимостта не е прерогатив на съдебната власт и привилегия на отделния съдия, а съществува в интерес на тези, които търсят или очакват правосъдие, защото законосъобразното и обективно разглеждане на наказателни, граждански и административни дела е от съществено значение за едно мирно, проспериращо и демократично общество.

Независимостта трябва да се заслужи, отвоюва и охранява. Съдебната власт постига легитимност и печели уважението на гражданите с безупречно представяне, водещо до правилни и обосновани решения, чрез отчетност, прозрачност и отвореност към основателна критика. Най-добрата защита на независимостта е отличното изпълнение на възложените правомощия, което неминуемо ще предпостави липса на обществена подкрепа на атаките на представители на държавни институции, медии и граждани срещу магистрати, повишаване на доверието в правосъдието, и издигане на авторитета на съдебната власт.

В настоящия стратегически документ са очертани елементите на независимостта на съдебната власт, регламентираните в Конституцията и нормативните актове на Република България гаранции и критериите, при които се счита, че авторитетът и независимостта на магистратите са накърнени. Направени са и конкретни препоръки към органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, към медиите и професионалните организации, за подобряване на комуникацията и съобразяване с приетите стандарти, при осъществяване на правораздавателната дейност.

„Стандарти за независимостта на съдебната власт“, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/23.10.2018 г.

Прочетете тук: http://www.vss.justice.bg/page/view/5250

 

 
   
 
Copyright © 2024 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org