Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало Статут Съдебен Район

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Съдебният район на Бургаски окръжен съд обхваща общините в Бургаска област, в които правораздават следните районни съдилища:

Районен съд Обслужвани общини Население към
01.02.2012 г.
Брой
съдии
Районен съд Айтос Община Айтос
Община Руен
28669
28954
4
Районен съд Бургас Община Бургас
Община Камено
Община Созопол
212032
10330
12657
 30
Районен съд Карнобат Община Карнобат
Община Сунгурларе
 25187
12390
 6
Районен съд Малко Търново Община Малко Търново  3840  2
Районен съд Несебър Община Несебър  23145  5
Районен съд Поморие Община Поморие  27530  4
Районен съд Средец Община Средец  14820  2
Районен съд Царево Община Царево
Община Приморско
 9311
6082
 3

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org