Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Статут Съдебен Район

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Съдебният район на Бургаски окръжен съд обхваща общините в Бургаска област, в които правораздават следните районни съдилища:

Районен съд Обслужвани общини Население към
01.02.2012 г.
Брой
съдии
Районен съд Айтос Община Айтос
Община Руен
28669
28954
4
Районен съд Бургас Община Бургас
Община Камено
Община Созопол
212032
10330
12657
 30
Районен съд Карнобат Община Карнобат
Община Сунгурларе
 25187
12390
 6
Районен съд Малко Търново Община Малко Търново  3840  2
Районен съд Несебър Община Несебър  23145  5
Районен съд Поморие Община Поморие  27530  4
Районен съд Средец Община Средец  14820  2
Районен съд Царево Община Царево
Община Приморско
 9311
6082
 3

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org