Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало Статут Съдебна Палата

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


В Съдебна палата – Бургас се помещават Апелативен, Окръжен, Районен и Административен съд, както и Апелативна, Окръжна и Районна прокуратури.

Бургаски Апелативен съд и Бургаска Апелативна прокуратура заемат източното крило на Съдебната палата и са с отделен вход на югоизточния ъгъл на сградата.

На първи етаж на сградата са разположени съдебните зали, Административен съд и част от деловодствата на Окръжен съд.
На втори етаж на сградата са разположени Окръжен съд и Окръжна прокуратура.
На трети етаж са разположени Районен съд и Районна прокуратура.

Подробен указател има на входа за граждани на югозападния ъгъл на сградата.

 
 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org