Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Още от съда Образователна програма 2017/2018

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


 

Четири съдебни институции от Бургас ще работят съвместно по обучение на младите хора в правна грамотност

Окръжен съд, Окръжна прокуратура, Районен съд и Районна прокуратура – Бургас ще работят съвместно по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2017/2018 година. Съдебните институции не за първи път си партнират при реализиране на инициативата на Висшия съдебен съвет и ще прилагат  процес на отворено образование, като посрещат учениците в Съдебната палата, организират симулативни процеси, учебни викторини на правна тематика, състезания и форуми, които представят работата на съдебната власт. Лектори от бургаските Окръжен, Районен съд и Окръжна и Районна прокуратура, ще изнасят открити уроци пред млади хора от 5 бургаски гимназии - ПМГ „Акад. Н. Обрешков“; ПГСАГ „Кольо Фичето“; ПГЧЕ „В. Левски“; Английската и Немска гимназии.

Окръжните и районни магистрати и прокурори ще представят темите за функциите на съдебната власт и структура на съдебната система; представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите; как може да защитим правата си чрез съдебните институции; как да се предпазим да не станем жертва на престъпления; превенцията срещу употреба на наркотични вещества и престъпления, извършвани от наркозависими лица; домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите; децата и кибер – престъпленията; хулиганските прояви на непълнолетни лица и последици; детското насилие. Новост в програмата през тази година е включването на темата за медиацията, като способ за извънсъдебно разрешаване на спорове в образователния цикъл. Тя ще бъде представяна от медиатори към Центъра по медиация и спогодби към Окръжен и Районен съд – Бургас.

Група ученици от Немска езикова гимназия „Гьоте“ присъстваха на наказателно дело на Районен съд – Бургас. Идеята на педагога, Красимира Николова, е часовете на учениците по „Свят и личност“ да преминават в практически занятия, днес с опознаване на съдебната система и принципите на водене на дела. В края на заседанието, съдията – докладчик и административен ръководител на съдебната инстанция, Яна Колева, разясни същността на делото и съдебната процедура, по която се води.    Представителят на държавното обвинение, прокурор Сузана Чинева, също приветства присъствието на младите хора на съдебното заседание и оцени инициативата като добър пример за диалогичност и откритост на съдебната система.

15.11.2017 г. Пресслужба ОС - Бургас

 

 

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org