Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Още от съда Образователна програма 2016/2017

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.orgОкръжен и Районен съд – Бургас започват да изнасят лекции и презентации по съдебни теми, част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ: ИНОВАЦИИ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ОКРЪЖЕН И РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС (2014 – 2016 г.)

Соня Иванова - Игнатова

Докторант, ФЖМК, СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Настоящия доклад разглежда възможностите за откриване на нови хоризонти в образованието, въз основа на прилагане на образователни иновации в съдебната система. В изследвания период, Окръжен и Районен съд – Бургас разработват пилотна образователна програма с участие на бургаски училища, организират студентски практики, дни на отворени врати. Предмет на изследването ще бъдат новите идеи в образованието, приложени от двете съдебни институции.

Ключови думи: съд, образование, иновации.

 

„Знанията в действителност са голямото слънце на небосвода. Неговите лъчи разпръскват живот и енергия.“

 Даниел Уебстър

Образованието отваря своя хоризонт и поглед към нови идеи и форми на обучения. Предмет на настоящото изследване ще бъдат образователните иновации, които прилагат в практиката си, в периода 2014 – 2016 г., Окръжен и Районен съд – Бургас. Стремежът на двете съдебни институции е към  предаване на нови познания на младите хора и откриването на иновативни обучителни форми.  Ще се изследва научният проблем, водят ли тези нововъведения до по-голяма информираност на младите хора от една страна, от друга – създаването на имидж на съдебната институция и изграждането на репутация пред обществото. Включени са няколко case-study, като студентските практики, които прилагат в работата си с публиките Окръжен и Районен съд – Бургас; организирането „Дни на отворени врати“ и превръщането им в традиционна отворена инициатива на двата съда. Друг изследван случай в разработката ще бъде въвеждането на пилотна образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ сред ученици, с цел превенция и повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.

 

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ:

 


„Как може да защитим правата си чрез съдебните институции“ представи като лекция пред ученици от Английската гимназия в Бургас съдия от Районният съд на града.

Окръжен и Районен съд – Бургас продължават поредицата срещи и изнесени уроци с ученици от бургаски училища, част от Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Съдия от Бургаският районен съд гостува на Профилирана гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“ и изнесе лекция на тема: „Как може да защитим правата си чрез съдебните институции. Достъп до правосъдие“. Срещата с десетокласниците премина под формата на дискусия, в която учениците изразиха правни познания и интерес, при какви условия се дава мярка за неотклонение „Домашен арест“ или „Задържане под стража“; какви са най-тежките наказания, които съдът може да даде на престъпниците за извършени от тях големи престъпления. Съдия Георги Иванов разкри пред учениците, че винаги се позовава на Презумпцията за невинност или Презумпцията за невиновност, визирана в чл. 31, ал. 3 от Конституцията на Република България, а именно „обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда“ или според чл. 6, ал. 2 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, по която Република България е страна от 1992 г., че „Всяко лице, обвинено в криминално престъпление, се счита за невинно до доказване на вината му в съответствие със закона“. С конкретни казуси и случаи от своята практика магистратът успя да представи пред младите хора тезата, че съдът винаги гарантира правото на справедлив процес.

Съдия Иванов престъпи прага на Английската гимназия, която е завършил преди 19 години с интерес и желание да представи пред младите хора правовия свят, в който живеем и правилата и принципите на работа, от които се водят и следват съдиите. Това е и целта на Образователната програма, която успешно реализират вече поредна година Окръжен и Районен съд – Бургас, за повишаване на правната грамотност и култура на учениците и реализиране на един от елементите на гражданско образование на практика.

Това бе последната изнесена лекция от цикъла за 2016 г. През новата година още две училища от Бургас – Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“ и Професионална гимназия за чужди езици „Васил Левски“ се включват в Образователната програма, която провеждат двата съда.

 

 

 

 

Окръжен и Районен съд – Бургас започват да изнасят лекции и презентации по съдебни теми, част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

За трета поредна учебна година магистрати от Окръжен и Районен съд – Бургас ще посещават класните стаи, за да обучават ученици по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Инициативата е част от Годишната програма  на Висшия съдебен съвет за разработване на информационни кампании за разясняване на структурата на съдебната власт, функциите на ВСС, съда и прокуратурата. За изпълнението й бе сключено ново споразумение за сътрудничество с Министерството на образованието и науката, с мандат 5 години.

С лекция на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България“ пред десетокласници от Профилирана гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“ съдия Симеон Михов откри образователната програма. Окръжният магистрат говори за добрата страна на професията „Съдия“, за търсенето на истината в борбата на насрещни мнения, позиции и мотиви. Датата, 22 ноември, за старт на програмата не е избрана случайно, на нея се отбелязва Професионалния празник на българската адвокатура. По този повод председателят на Окръжен съд – Бургас, съдия Боряна Димитрова се позова на думите на адвокат Юлиян Цанов „А борбата за свобода не е престъпление, защото за свободата, за нея, за своето и за народа си благо, всеки човек трябва да се бори с всички сили!“ Тя пожела успех на програмата през новия й програмен период и е убедена, че младите хора – бъдещето на България винаги ще се стремят да търсят истината и да я отстояват. Председателят на Районен съд – Бургас, съдия Яна Колева също е убедена в ползите от реализирането на тази образователна иновативност и информирания избор и познания на учениците за съдебните дела, които ще бъдат постигнати.

Образователната програма стартира през 2014 година като пилотна в 27 града, в които има окръжни съдилища и прокуратури. В реализирането й през 2014 год. участие взеха магистрати от Окръжен съд и Окръжна прокуратура град Бургас. Те обучаваха ученици от 10 клас при Гимназията за романски езици „Георги Стойков Раковски“ в часовете по „Етика и право“.

През втората година от реализирането на образователната програма,  в периода ноември-май 2015/2016 г. се включиха и районните съдии от Бургас. Програмата обхвана ученици от 8 до 10 клас на предварително утвърдени училища от Регионалния инспекторат по образованието тогава, сега Регионално управление по образование. Магистратите осъществиха множество срещи и изнесоха открити уроци и презентации пред ученици от три училища - ПМГ „Академик Никола Обрешков“, Търговска гимназия и СОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Учениците  бяха гости и на  Съдебната палата, в която се организираха част от учебните занимания. Лекционният курс бе съобразен с утвърдените теми по Концепцията на програмата.

В новия си програмен период програмата обхваща три гимназии –Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“, Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“ и Професионална гимназия за чужди езици „Васил Левски“. Окръжни и районни магистрати ще запознаят учениците със съдебната власт и как можем да защитим правата си чрез съдебните институции. Ще обърнат внимание на превенцията срещу употребата на наркотични вещества и престъпленията извършвани от наркозависими; домашното и детско насилие; мерките за защита на правата на жертвите; трафика на хора; децата и кибер – престъпленията и на други теми, свързани с работата на съда.

22.11.2016 г. Пресслужба – ОС - Бургас

 

 

 


 
   
 
Copyright © 2024 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org