Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало Контакти Полезни връзки

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Полезни връзки:
Районни съдилища в съдебния окръг
на Окръжен съд Бургас:
   
Конституционен съд Районен съд Бургас
Върховен касационен съд Районен съд Айтос
Апелативен съд – Бургас Районен съд Карнобат
Административен съд – Бургас Районен съд Малко Търново
Висш съдебен съвет Районен съд Поморие
Министерство на правосъдието
Районен съд Несебър
  Районен съд Средец
  Районен съд Царево

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org