Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало Публични продажби Държавни СИ

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Вид имотПлощНас. мястоАдресНачална ценаДСИСрокДата на търгаМясто на търгаОбявление
1/6 ид.ч. от поземлен имот2340кв.м. гр. Бургаскв. Крайморие,9090Т.Михова08.12.17г. до 08.01.18г.09.01.2018г 10,00часаСградата на ДСИС при БРСОбявление
1. 1/2 ид.част от Дворно място ведно със сградите 670 кв.м. УПИ-ІV-65 в кв.18селищно Образувание Балабанчево гр.Сунгурларе 1485Карнобат 19.12.2017г.до 19.01.2018г.до 17.00ч. 22.01.2018г.- 9.00часаКРС Обявление
2. 1/2 ид.част от ДВОРНО МЯСТО празно незастроено 510 кв.м. УПИ- VІІ-65 в кв.18 селищно Образувание Балабанчево гр.Сунгурларе 742.50 лв. Карнобат 19.12.2017г.до 19.01.2018г.до 17.00ч. 22.01.2018г.- 9.00часаКРС Обявление
3. 1/2 ид.част от ДВОРНО МЯСТО665 кв.м.УПИ- ІІ-65 в кв.19селищно Образувание Балабанчево гр.Сунгурларе 945Карнобат19.12.2017г.до 19.01.2018г.до 17.00ч. 22.01.2018г.- 9.00часа КРС Обявление
офис40,50кв.м. гр. Бургасгр. Бургас, ул. Иван Богоров, №1353100Таня Михова14.12.17г.до 15.01.18г.16.01.2018г 10,00часаСградата на ДСИС при БРСОбявление
Земя117,39/ 4006кв.м.ид.ч.гр. Черноморец, общ. Созополгр. Черноморец, м-т Аклади2250Таня Михова22.12.17г. до 22.01.18г.23.01.2018г 10,00часаСградата на ДСИС при БРСОбявление
Самостоятелен обект в сграда с предназначение жилище, апартамент /втори жилищен етаж/101 кв. м.гр. Помориегр. Поморие ул. «П.К. Яворов» № 54, ет. 286 500 леваТеодора Петрова26.01.2015 г. 26.02.2015 г.27.02.2015 г. в 9.00 часастаята на ДСИОбявление
1/3 ид.ч. от ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ3.600 дкам.“Корията“ обр.имот № 550014 с.Съединение 680.00А.Димитрова 01.02.2018г.до 01.03.2018г. 02.03.2018г. КбРСОбявление
1/3 ид. ч. от ЛОЗЕ 1.763 дка м.»Лозята» обр.имот № 012166 с.Съединение 96А.Димитрова 01.02.2018г.до 01.03.2018г. 02.03.2018г КбРСОбявление
Нива 5.002 дкаместност »Герена» имот№085020 шеста категорияс.Венец573,75А.Димитрова09.01.2018г.до 09.02.2018г.12.02.2018г.-9:00часаРС-КарнобатОбявление
ОВОЩНА ГРАДИНА 27.206 дкаместност »ЧОТОКЛУКА» имот№010008 пета категория ЕКАТТЕ 10313с.Ведрово26928.80лв.А.Димитрова09.01.2018г.до 09.02.2018г.12.02.2018г.-9:00часаРС-КарнобатОбявление
ДВОРНО МЯСТО, с масивна жил. сграда481кв.м; 47 кв.м. гр.Сунгурларегр.Сунгурларе УПИ-Х/-94 в кв.37,6400А.Димитрова09.01.2018г.до 09.02.2018г.12.02.2018г.9:00часаРС-КарнобатОбявление
1/2 ид.част от Дворно място ведно с 1/2 ид.части от сгради 633 кв.м. ; 45кв.м. ;98кв.м. с обща ЗП-200 кв.м. УПИ-V-232 в кв.65 гр.Сунгурларе, обл.Бургас 3712,5Карнобат 22.01.2018г.до 22.02.2018г.до 17.00ч. 23.02.2018г.- 9.00часа КРС Обявление
Им. № 013007, землище с.Росеново,– лозе, V категория. 25.579дка с.Росено-во общ.Средец,м-ст» Кюмюджи дере»8425Ю. Кръстева22.12.2017г. До 22.01.2018г.23.01.2018г. 9.30ч.СИС при РС Гр.СредецОбявление
Им. №023014, землище с.Росеново, IV Категория. 20,126дкаС.Росеново общ.Средец,м-ст „Герена919522.12.2017г. До 22.01.2018г.23.01.2018г. 9.30ч.СИС при РС Гр.СредецОбявление
Им.№029001 в Землище с.Росеново, 18.098дка., VI кат-я. 18.098 дкаС.Росеново общ.Средец, м-ст „Герена”384522.12.2017г. До 22.01.2018г.23.01.2018г. 9.30ч.СИС при РС Гр.СредецОбявление
1.Дворно място ведно с постр.двуетажна жилищна сграда с площ 48 кв.м.780 кв.м.Землище с.Дъскотна, общ. Руенс.Дъскотна, общ. Руен8568.90 лв.ДСИ при РС-гр.Айтосот 12.02.2018г. до 12.03.2018г.13.03.2018г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
2.Нива2019 дкаЗемлище с.Дъскотна, общ. Руенм. «Токат Алта»656.60 лвДСИ при РС-гр.Айтосот 12.02.2018г. до 12.03.2018г.13.03.2018г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
3. Нива3 998 дкаЗемлище на с.Дъскотна, общ. Руенм.»Чаилекче»1 181.40 лв.ДСИ при РС-гр.Айтосот 12.02.2018г. до 12.03.2018г.13.03.2018г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
4. Нива2 999 дка Землище на с. Дъскотна, общ. Руенм. „Дюз Екенлик“886.00 лвДСИ при РС-гр.Айтосот 12.02.2018г. до 12.03.2018г.13.03.2018г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org