Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Публични продажби Държавни СИ

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Вид имотПлощНас. мястоАдресНачална ценаДСИСрокДата на търгаМясто на търгаОбявление
жилищна сграда210 кв.м.Приморско58356.501.474.196000Е. Анастасоваот 30.07.2019 г. до 30.08.2019 г.02.09.2019 г. –10:30 часастаята на ДСИОбявление
Бензиностанция75 987 кв.м.С.ЛозаревоОбщ. Сунгурларе3520А.Димитрова РС гр.Карнобат05.08.2019.до 05.09.2019г..09.09.2019г.КбРСОбявление
4/6 ид.ч. Дворно място с Едноетажна масивна сграда710кв.м.С. СърневоОбщ.Карнобат2214А.Димитрова РС гр.Карнобат05.08.2019.до 05.09.2019г..09.09.2019г.КбРСОбявление
1/6 ид.част от недв. имот апартамент УПИ I в кв.87 по ПУП на гр. Карнобат40.77 кв.м.Гр.Карнобат, Обл. Бургасул. Екзарх Антим I №41 бл.41, вх.1, ет.5, ап.142 325,60лв.А.Димитрова05.08.2019г.до 05.09.2019г.43717РС-КарнобатОбявление
ПАСИЩЕ- МЕРА3.245дка VІІ-ма категория м.»Сара Йоолу» имот.№ №330023с.Грозден236,16А.Димитрова13.08.2019г.до 13.09.2019г.16.09.2019г.-9:30часаРС-КарнобатОбявление
ОВОЩНА ГРАДИНА27.206 дка ,местност »ЧОТОКЛУКА» имот№010008 пета категория ЕКАТТЕ 10313с. Ведрово Общ. Сунгурларе16200А. Димитрова04.09.2019гдо 04.10.2019г07.10.2019г-9:30часаРС-КарнобатОбявление
ДВОРНО МЯСТО ЖИЛИЩНА СГРАДА685 кв.м. 83.52 кв.м. .гр.Айтос АЙТОС Ул. „Иван Комитов“№ 5 Ул. „Иван Комитов“ № 545 360 лв. 30 090 лв. ДСИ при РС-гр.Айтос ДСИ при РС-гр.Айтосот 02.09.2019г. до 02.09.2019г07.10.2019г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
Поземлен имот с площ от 1.530 дка, находящ се в землището на с. Медово, общ. Поморие, ведно с построената в имота МАСИВНА СГРАДА – СКЛАД ЗА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ със застроена площ от 736 кв.м., ведно с находящите се в него : ЕЛЕВАТОР И РЕДЛЕР1.530 кв. м.с. Медово, общ. Помориес. Медово, общ. Поморие88 928 леваТеодора Петрова26.08.2019 г. 26.09.2019 г.27.09.2019 г. в 9.00 часастаята на ДСИОбявление
ПИ, ведно с масивна едноетажна къща с приземен и тавански етажиПИ с площ от 855 кв.м., къщата- по 88 кв.м. на етажгр.БургасКв. Долно Езерово, ул. Захари Зограф № 9673670Диана Ставреваот 30.08.2019г. до 17 часа на 30.09.2019г.01.10.2019г. от 10.30 часаСградата на БРС – пл. Жени Патева №1, ет.2Обявление
самостоятелен обект – жилище58.47 кв.м.гр.Бургаск/с «Славей- ков» бл.16 вх.7, ет.8 ап.десен67565Кольо Кръстевот 30.08.2019г. до 17 часа на 30.09.2019г.01.10.2019г. от 10.30 часаСградата на БРС – пл. Жени Патева №1, ет.2Обявление
ДВОРНО МЯСТО, представляващо УПИ VI – 1930 в кв. 162 – гр. Айтос685 кв.м.Гр. Айтос Обл. БургасГр. Айтос Обл. Бургас45360ДСИ при РС- гр.Айтосот 01.10.2019г. до 01.11.2019г.04.11.2019г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП 83.52 кв. м., полумасивната жилищна сграда със ЗП 22.5 кв.м. и паянтова сграда със ЗП от 15кв. м., подобрения и трайни насаждения изградени в ДВОРНО МЯСТО, представляващо УПИ VI – 1930 в кв. 162 – гр. Айтос.685 кв. м.Гр. Айтос Обл. БургасГр. Айтос Обл. Бургас30 090 лв.ДСИ при РС- гр.Айтос.от 01.10.2019г. до 01.11.2019г.04.11.2019г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
Триетажна масивна жилищна сградаПартерен етаж 95 кв.м. Първи жилищен етаж 120 кв.м. Втори жилищен етаж 120 кв.м. Тавански етаж 120 кв.м.Приморско58356.502.514188 000.00 лв.Е. Анастасоваот 24.09.2019 г. до 24.10.2019 г.25.10.2019 г. – 10:00 часастаята на ДСИОбявление
2/3ид.ч. Дворно място2135 кв.м. общо площС.ВЕЗЕНКОВО Общ. Сунгурларе1417,6А.Димитрова РС гр.Карнобат24.09.2019г.до 24.10.2019г..25.10.2019г.КбРСОбявление
2/3ид.ч Жилищна сграда1945кв.м.С.ВЕЗЕНКОВООбщ. Сунгурларе2052А.Димитрова РС гр.Карнобат24.09.2019г.до 24.10.2019г25.10.2019г.КбРСОбявление
Търговска двуетажна сграда- магазин1050 кв.мУПИ-ІІI- в кв.26 С. ОГНЕН Общ. Карнобат,28787,4А. Димитрова24.09.2019г.до 24.10.2019г.25.10.2019г 09:30часаРС-КарнобатОбявление
1/2ид.ч. от гараж36.93кв.м. гр. Бургасгр. Бургас, к-с Изгрев, бл.1838600Таня Михова16.10.19г.до 18.11.19г.19.11.2019г 10,00часаСградата на ДСИС при БРСОбявление
1/2 ИД Ч. ОТ ДВОРНО МЯСТО ведно с жилищна сграда и навес с оградни стени . 325 кв.м.Гр. АйтосГр. Айтос, ул.''Лозенград'' № 322,828ДСИ при РС-гр.Айтосот 11.11.2019г. до 11.12.2019г.12.12.2019г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
1/6 ид.част от недв. имот апартамент УПИ I в кв.87 по ПУП на гр. Карнобат 40.77 кв.м.Гр.Карнобат, Обл. Бургасул. Екзарх Антим I №41 бл.41, вх.1,ет.5 ап.142 240,00лв.А.Димитрова19.11.2019г.до 19.12.2019г.43819РС-КарнобатОбявление
 
   
 
Copyright © 2024 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org