Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало Публични продажби Държавни СИ

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


#VALUE!
Вид имотПлощНас. мястоАдресНачална ценаДСИСрокДата на търгаМясто на търгаОбявление
2/3 ид. ч от. ДВОРНО МЯСТО720 кв.м., ведно с 2/3 ид. ч. едноетажна жил.сграда със застроена площ от 2.60 кв. м.С. Трънак, общ.Руен С.Трънак, общ. Руен 3 810.40 лв.ДСИ при РС-гр.Айтосот 16.03.2018г. до 16.04.2018г.17.004.2018г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
1 / 3 ид.част от изоставена нива с.Гранитец, община Средец247.50лв.Ю. Кръстева02.03.2018г. дo 02.04.2018г.03.04.2018г. 9,30ч.СИС при РС Гр.СредецОбявление
1 / 3 ид.част от изоставена нива в местността „ Коджа баир” , с.Гранитец, община Средец162.902.03.2018г. дo 02.04.2018г.03.04.2018г. 9,30ч.СИС при РС Гр.СредецОбявление
ОВОЩНА ГРАДИНА 27.206 дкаместност »ЧОТОКЛУКА» имот№010008 пета категория ЕКАТТЕ 10313с.Ведрово24235.92А.Димитрова20.03.2018г.до 20.04.2018г.23.04.2018г.-9:00часаРС-КарнобатОбявление
офис40,50кв.м. гр. Бургасгр. Бургас, ул. Иван Богоров, №1351400Таня Михова16.03.18г.до 16.04.18г.17.04.2018г 10,00часаСградата на ДСИС при БРСОбявление
Земя117,39/ 4006кв.м.ид.ч.гр. Черноморец, общ. Созополгр. Черноморец, м-т Аклади2000Таня Михова16.03.18г. до 16.04.18г.17.04.2018г 10,30часаСградата на ДСИС при БРСОбявление
1/28 ид.част от масивна едноетажна жил.сграда 1/28 ид.част от масивна едноетажна жил.сграда 68.00кв.м.86 кв.м.Общ.имот № 0,3088 С ПЛОЩ 445 кв.м., образуващ УПИ-ХV с площ 402 кв.м. вкв.151гр.Карнобат648Карнобат03.04.2018г.до 03.05.2018г.до 17.00ч.04.05.2018г.- 9.00часаКбРСОбявление
1. 1/2 ид.част от Дворно място ведно с 1/2 ид.част от полумасивна жил.сграда 1/2 ид.част от второстепенна постройка и 1/2 ид.част от всички подобрения в имота _____________ 2. 1/2 ид.част от ДВОРНО МЯСТО празно незастроено 3. 1/2 ид.част от ДВОРНО МЯСТО670кв.м. 80 кв.м. 25 кв.м. 510кв.м. 665кв.м.УПИ-ІV-65 в кв.18 УПИ- VІІ-65 в кв.18 УПИ- ІІ-65 в кв.19селищно Образувание Балабанчево гр.Сунгурларе ____________ селищно Образувание Балабанчево гр.Сунгурларе селищно Образувание Балабанчево гр.Сунгурларе 1360,00 лв. __________ 712.00 лв. 800,00 лв.Карнобат ________ Карнобат Карнобат27.03.2018г.до 27.04.2018г.до 17.00ч. 30.04.2018г.- 9.00часа КбРСОбявление
Маломерно Дорно масто, ведно с метален павилион «Голое»148кв.м. 47 кв.м.Поземлен имот № 581 с.Лозарево648А.Димитрова РС Карнобат03.04.2018г.до 03.05.2018г.04.05.2018г.КбРСОбявление
НИВА10.000дкаместност »Черковището имот.№039049, трета категорияс.Лозарево6400,00лв.А.Димитрова23.04.2018г.до 23.05.2018г.25.05.2018г.-9:00часаРС-КарнобатОбявление
НИВА3.000дкаместност »Биволарски дол», имот №032032 трета категорияс.Лозарево1920,00лв.А.Димитрова23.04.2018г.до 23.05.2018г.25.05.2018г.-9:00часаРС-КарнобатОбявление
ДВОРНО МЯСТО, ВЕДНО С ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА2180 кв.м., от които придаваеми по регулация 540 кв.м.УПИ-VІІ, пл.№ 18 в кв.13с.Терзийско3 173,40 лв.Карнобат23.04.2018г.до 23.05.2018г.до 17.00ч.25.05.2018г. 9.00часаКРСОбявление
1/3/една трета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 53045.501.1711/3 ид. ч. от площ 929.кв.м.гр. Обзоргр. Обзор , ул.“Славянска“ №87“ 14923.20 лвДСИ при НРС – Рени Георгиева30.03.2018 г. до 30.04.2018 г. - 17.00 часа02.05.2018., 10.00 часаСИС при Районен съд град Несебър,Обявление
? /една втора/ идеална част жилищна сграда с идентификатор 53045.501.171.7? ид. ч. от застроена площ 61 кв.м, бр. етажи-3гр. Обзоргр. Обзор, п.к. 8250, ул. Странджа № 3111458.40 лвДСИ при НРС – Рени Георгиева30.03.2018 г. до 30.04.2018 г. - 17.00 часа02.05.2018., 10.00 часаСИС при Районен съд град Несебър,Обявление
5/ 6/пет шести/ идеални части от сграда с идентификатор 53045.501.171.8,5/6 ид.ч. от 14 кв.м. гр. Обзоргр. Обзор, п.к. 8250, ул. Странджа № 32723.70 лв.ДСИ при НРС – Рени Георгиева30.03.2018 г. до 30.04.2018 г. - 17.00 часа02.05.2018., 10.00 часаСИС при Районен съд град Несебър,Обявление
5/ 6/пет шести/ идеални части от сграда с идентификатор 53045.501.171.95/6 ид.ч. от 71 кв.м. гр. Обзоргр. Обзор, п.к. 8250, ул. Странджа № 322442.40 лв.ДСИ при НРС – Рени Георгиева30.03.2018 г. до 30.04.2018 г. - 17.00 часа02.05.2018., 10.00 часаСИС при Районен съд град Несебър,Обявление
23/24 /двадесет и три, двадесет и четвърти/ идеални части от Поземлен имот с идентификатор №51500.507.559 Без изградените в имота сгради 23/24 /двадесет и три, двадесет и четвърти/ идеални части от 995 кв.м. гр. Несебър, гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, к.к. ‘’Слънчев бряг-запад’’14470 лв.ДСИ при НРС – Рени Георгиева30.03.2018 г. до 30.04.2018г. - 17.00 часа02.05.2018г., 10.30 часаСИС при Районен съд град Несебър,Обявление
ПАСИЩЕ-МЕРА3.245дкаVІІ-ма категория м.»Сара Йоолу» имот.№ 330023с.Грозден360.00лв.А.Димитрова23.04.2018г.до 23.05.2018г.25.05.2018г.-9:30часаРС-КарнобатОбявление
1/3 ид.ч. от ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ3.600 дкам.“Корията“ обр.имот №550014с.Съединение612А.Димитрова23.04.2018г.до 23.05.2018г.25.05.2018г.КбРСОбявление
1/3 ид. ч. от ЛОЗЕ1.763 дкам.»Лозята» обр.имот №012166с.Съединение86,40А.Димитрова23.04.2018г.до 23.05.2018г.25.05.2018гКбРСОбявление
 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org