Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Публични продажби Държавни СИ

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Вид имотПлощНас. мястоАдресНачална ценаДСИСрокДата на търгаМясто на търгаОбявление
ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО850 кв.м.с.Черноград, общ. Айтосс.Черноград, общ. Айтос6395.40 лв.ДСИ при РС-гр.Айтосот 28.12.2018г. до 28.01.2019г.29.01.2019г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
1.ДВОРНО МЯСТО, ведно с построена масивна жилищна сграда със застроена площ от 50 (петдесет) кв.м. 873 кв.м. с.Пещерско, общ. Айтос с. Пещерско, общ. Айтос 7532.50 лв. ДСИ при РС-гр.Айтосот 06.01.2019г. до 06.02.2019г.07.02.2019г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
ОВОЩНА ГРАДИНА 27.206 дкаместност »ЧОТОКЛУКА» имот№010008 пета категория ЕКАТТЕ 10313с.Ведрово20306.40лв.А.Димитрова28.12.2018г.до 28.01.2019г.29.01.2019г.-9:00часаРС-КарнобатОбявление
1/3 ид.ч. от ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ3.600 дкам.“Корията“ обр.имот № 550014 с.Съединение 540.00А.Димитрова 28.12.2018г.до 28.01.2019г. 29.01.2019г. КбРСОбявление
1/3 ид. ч. от ЛОЗЕ 1.763 дка м.»Лозята» обр.имот № 012166 с.Съединение 72А.Димитрова 28.12.2018г.до 28.01.2019г. 29.01.2019гКбРСОбявление
1/2ид.ч. от гараж36.93кв.м. гр. Бургасгр. Бургас, к-с Изгрев, бл.18311921Таня Михова21.01.19г.до 21.01.19г.22.02.2018г10,00часаСградата на ДСИС приБРСОбявление
ДВОРНО МЯСТО ведно с построена масивна сграда873 кв.м. 50 кв.м.С. Пещерско Общ.гр.АйтосС. Пещерско, общ.гр.Айтос,7532.50 лв.ДСИ при РС-гр.Айтосот 22.02.2019г. до 22.03.2019г.25.03.2019г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
1/2 идеална част от нива6,980 кв.м.с.БродиловоИмот № 024304 местмост: ''Св.Анастасия''2196Е. Анастасоваот 05.02.2019г. до 05.03.2019 г.06.03.2019 г. – 10:00 часастаята на ДСИОбявление
1/8 ид.ч. от АПАРТАМЕНТ № 4 ведно с 1/8 ид.ч.от принадлежащите към този апартамент - складово помещение, таванска стая и гараж.82.65 кв.м. 25 кв.м. 13.75 кв.м.гр.Айтосгр.Айтос, ул.»19 – ти февруари» № 56778.60 лв.ДСИ при РС-гр.Айтосот 11.03.2019г. до 11.04.2019г.12.04.2019г. от 10.30 ч.Районен съд-гр. АйтосОбявление
 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org