Text Box:  

Text Box:

ОКРЪЖЕН СЪД и РАЙОНЕН СЪД БУРГАС

 
 

 

 

 

 

 

 


На 29.10.2012г. започна месецът на МЕДИАЦИЯТА.

Инициативата е на Бургаския окръжен и районен съд с участието на медиатори от град Бургас.

Целта е  създаване на нагласа у обществото към по–широко използване на всички алтернативни подходи за разрешаване на спорове и в частност медиацията, като извънсъдебен способ. Формирането на култура на общуване чрез ефективна комуникация за мирно разрешаване на спорове,  по пътя на споразумението, така че страните сами да осъзнаят приоритетите си и да вземат самостоятелно решение. Запознаване със самата процедура и принципите на работа по  Закона за медиацията.

Какво е „Медиация”? Какви са предимствата?

 Кои са медиаторите? Защо будят доверие у хората? – Отговори на тези въпроси може да получите в Съдебна палата – Бургас, етаж-партер, от професионално обучени медиатори.