Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** ВАЖНО! От 24.08.2017 г призовки от БОС и БРС могат да се получат от 8 до 9 ч в Бюро Призовки (тел.056 878 861), а след 9 ч - от Регистратура на Окръжен съд Бургас (тел.056 879 443). Справки по дела на БОС могат да се получават в Регистратурата на съда. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало Новини Годишни отчети

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ГОДИШНИ ОТЧЕТИ
 
Отчетен доклад 2006
Отчетен доклад 2007
Отчетен доклад 2008
Отчетен доклад 2009 Съкратен отчетен доклад 2009
Отчетен доклад 2010
Отчетен доклад 2011
Отчетен доклад 2012
Отчетен доклад 2013
Отчетен доклад 2014
Отчетен доклад 2015
Отчетен доклад 2016

 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org