Текстово поле:  

Текстово поле:  
ОКРЪЖЕН СЪД и РАЙОНЕН СЪД

                           БУРГАС

 

 

 

 

 


ФОРУМ НА ТЕМА:

 

„Проблемът наркотици. Превенция и наказателна репресия“

            Презентации за проблема с наркотици от гледна точка на наказателната репресия:

1. ОД на МВР – Бургас, комисар Милен Димитров;

2. Районна прокуратура – Бургас, Районен прокурор – Андрей Червеняков;

3. Окръжен съд – Бургас, Съдия Петя Петрова;

4. Районен съд – Бургас, Съдия Светлин Иванов;

5. Областна служба „ИН“ – Мария Танкова.

            Презентация за употребата на наркотични вещества и начините за преодоляване на зависимости - Д-р Георги Василев, Директор на Българския институт по зависимости.

Презентации във връзка с дейностите по превенция, насочени към различни целеви групи:

1. Общинския съвет за наркотични вещества към Община Бургас – Славейка Николова;

2. Сдружение „Доза обич“ – Нела Иванова.